Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Molenpad 11(niet bekend)(niet bekend)G-357G-326


Naastliggers vanMolenpad 11
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenhet Molenpad
ten westenMolenpad 9
ten noordenFabrieksstraat 36


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Heert Douwes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200v van 22 okt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ110‑00‑00 CGhof met bomen, planten en zomerhuis
koperMinse Roeloffs c.u.winkeliers
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westende hof van Heert Douwes
naastligger ten noordenAnne van der Meulen te Wons
verkoperAnne van der Meulen te Wons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Roeloffs, winkelier, koopt een hof met bomen etc. met een zomerhuis, aan het Molenpad. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de hof van Heert Douwes, ten Z. het Molenpad, ten N. de verkoper. Gekocht van Anne (Minne?) v.d. Meulen onder Wons, voor 110 cg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ, achter de Groote Kerk aan het135‑00‑00 GGhof of tuin met een zomerhuis en prieel
koperSytske Freerx, gehuwd met
koperJan Sioerdts koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑18‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westende hof van Heert Douwes
naastligger ten noordende hof van Anne van der Meulen
verkoperMinse Roeloffs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytske Freerx x Jan Sioerdts Schiere koopt een hof of tuin met bomen etc. met een zomerhuis en prieel, achter de Grote Kerk, aan `t Molenpad. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de hof van Heert Douwes, ten Z. het Molenpad, ten N. de hof van Anne v.d. Meulen. Gekocht van Minse Roeloffs, voor 135 gg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0135v van 1 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ achter de grote kerk185‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperPoppe Dirx, gehuwd metmr. bakker
koperLampkjen Wybes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenOepke gardenier
naastligger ten noordende tuin van Anne van der Meer
verkoperAntie Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Dirx, mr. bakker x Lampkjen Wybes koopt een tuin c.a. achter de Grote Kerk, aan het Molenpad. Ten O. de Stadsvesten, ten W. Oepke, gardenier, ten Z. het Molenpad, ten N. de hof van Anne v.d. Meulen. Het is een tuin met bomen en planten, zomerhuis en prieel. De zolder boven het zomerhuis is voor de koper, voorzover die is afgeschut. Gekocht van Antie Sjoerds Schiere, voor 185 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOepke gardenier


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0303v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ, achter grote kerk175‑00‑00 CGzomerhuis en tuin en hof
koperSymon Jacobs, gehuwd met
koperHelena Heyns
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier
naastligger ten noordenWillem Nannings
verkoperJanke Poppes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0277v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ, achter de grote kerk aan het165‑00‑00 CGtuin met zomerhuis
koperCornelis Fokkes, gehuwd met
koperLolkien Rinkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier
naastligger ten noordenWillem Nannings
verkoperSymon Jacobs, gehuwd metportier van de Franekerpijpen
verkoperHelena Heins


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0041v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Molenpad NZ, schter de grote kerk aan het140‑00‑00 CGtuin
koperNanning Willems, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Feitels
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier
naastligger ten noordenWillem Nannings
verkoperLolkien Rinkes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fokkesmr. koekbakker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Moriaanstraat NZ343‑21‑00 GGwoning en weefwinkel
koperYde Hoornstra
huurderJan Geerts bontwever27‑10‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.
verkoperHiske Alberts Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 11Moriaanstraat NZ325‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperRitske Kronenburg, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntje Albert Bakker
huurderHendrik Teewis 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenHilwerda bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Hoornstramr. bakker en koopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1769Molenpad 11Johannes ProosterbeekmetzelaarsknegtHarlingenhuis (45 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-357Molenpad 11Christina Louisa Soldan... A 4 jul 1853 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS ovl 1827 bev.reg. HRL 1851 wijk F-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-357Molenpad 11Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-357Molenpad 11Wijpkje Romkes Lamring... Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-357Molenpad 11Vogeltje de Vries... dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2734Fabriekstraat G-326Simon van der Goslingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2734Molenpad 11 (G-326)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Molenpad 11 Tjerk B. de Vrieshoutwerkerf. 500f. 500
  terug