Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 18 (niet bekend) (niet bekend) G-270 G-312
Naastliggers vanMolenpad 18
ten oostenMolenpad 20
ten westenMolenpad 16
ten noordenhet Molenpad


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0301r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 18Molenpad ZZhuis
 
koperMichiel Wassenaar 32-00-00 GG
huurderEngbert Bruins 28-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes van Seist
naastligger ten westenMichiel Wassenaar
naastligger ten noordenMolenpad [staat: straat]
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
Pieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Wassenaar koopt een woning aan het Molenpad, verhuurd aan Engbert Bruining. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. Johannes van Seist, ten N. de straat. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 32 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0302r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0270r van 21 nov 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoris Pieters


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-270Molenpad 18Johannes Durks van Seist... 1747, klokluider 1739-1749; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-270Molenpad 18Johannes van Seist wed tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1785Molenpad 18Sipke Martens BijlsmaHarlingentimmermansknegthuis (24 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-270Molenpad 18Harmen Harings van der Zee... zv Haring Tjibbes en Antje Freriks; BS huw 1834, huw 1841, huw 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1785G-271 (Molensteeg)Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1785G-313 (Molenpad)Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1785Molenpad 18 (G-312)Anne Zeilmakerwoonhuis
  terug