Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 18(niet bekend)(niet bekend)G-270G-312


Naastliggers vanMolenpad 18
ten oostenMolenpad 20
ten westenMolenpad 16
ten noordenhet Molenpad


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0302r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0301r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 18Molenpad ZZ32‑00‑00 GGhuis
koperMichiel Wassenaar
huurderEngbert Bruins 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes van Seist
naastligger ten westenMichiel Wassenaar
naastligger ten noordenMolenpad [staat: straat]
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Wassenaar koopt een woning aan het Molenpad, verhuurd aan Engbert Bruining. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. Johannes van Seist, ten N. de straat. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 32 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0270r van 21 nov 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoris Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-270Molenpad 18Johannes Durks van Seist... 1747, klokluider 1739-1749; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-270Molenpad 18Johannes van Seist wed tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1785Molenpad 18Sipke Martens BijlsmatimmermansknegtHarlingenhuis (24 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-270Molenpad 18Harmen Harings van der Zee... zv Haring Tjibbes en Antje Freriks; BS huw 1834, huw 1841, huw 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1785Molensteeg G-271Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1785Molenpad G-313Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1785Molenpad 18 (G-312)Anne Zeilmakerwoonhuis
  terug