Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 4(niet bekend)(niet bekend)G-275G-319


Naastliggers vanMolenpad 4
ten oostenMolenpad 6
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westenMolenpad 2
ten noordenhet Molenpad


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Bijenkorff


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Wijga


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 4Molenpad bij Rapenburg, aan het22‑10‑00 CGhuis
koperde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen
huurderMarijke Wouters
naastligger ten oostenT. Norbruis koopman
naastligger ten zuidenJan Dirks
naastligger ten westende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen
naastligger ten noordenstraat
verkoperTjietske Claases Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ennes Wijgarogmolenaar


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet volgende perceel in deze akte


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 4Molenpad ZZ21‑05‑00 CGwoning
koperAbraham de Ruiter boekbinder
huurderde weduwe van Joseph de Jong 15‑12‑00 CG
naastligger ten oostenTheunis Norbruis
naastligger ten zuidenAtze Lubberts
naastligger ten westenhet vorige perceel in deze akte
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperTjebbe J. van der Meulen


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 4Molenpad ZZ wijk G-27637‑00‑00 CGhuis
koperSchelte Piers mr. timmerman
huurderHendrikje Hessels
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidende weduwe van Zeist
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperDouwe Claaseskoemelker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Abraham Frederiks de Ruiter... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, varensgesel, 1814 (GAH204); kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Carel Marius van Vlietgeb 4 jan 1761 Vlissingen, ovl 12 jun 1821 HRL, huwt met Sijbrigje Jans, zeeman in 1821; BS ovl 1821; 1822 overlijdens; gebruiker wijk G-275, varensgesel; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-275Molenpad 4Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 4erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis (16 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Age Rommerts Radema... 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Taeke Jans van Dijk... BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 32 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Tytje Tjeerds Faber... huw 1838, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 36 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-275Taeke Jans van Dijk32 jGaastm, protestant, gehuwd
G-275Tietje Tjeerds Faber36 jArumv, protestant, gehuwd
G-275Tjeerd Durks Jager10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-275Jan Durks Jager9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-275Molenpad 4Harmen Oorthuis, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Makkum, koopman, overleden Molenpad G 275, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-275Molenpad 4Jieke Willems Beiker, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Lemmer, overleden Molenpad G 275, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-275Molenpad 4Klaaske Karpers, overleden op 5 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 33 jr (geboren 1814) overleden Molenpad G 275, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-275Molenpad 4Feikje Pieksma, overleden op 18 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 1/2 jr (geboren 24/6/1842), overleden Molenpad G 275. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 en 34 van 26 apr 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-275Molenpad 4provisionele en finale toewijzingfl. 138woningen op het Molenpad G-275 en G-276
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Liesbeth Klazes Postgeb 1778 Tzummarum/1773 Pietersbierum, ovl 13 dec 1854 HRL, huwt met Sippe Willems vd Zee, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Klaas P, en Tjietske Nannings; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-275


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Sytske Sippes van der Zeegeb 1805 Pietersbierum, ovl 30 mrt 1870 HRL, ongehuwd, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Sippe vdZ, en Lijsbeth K. Post; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Tjitske Sippes van der Zeegeb 3 aug 1801 Pietersbierum, N.H., Vst 4 nov 1854 uit Almenum, dv Sippe Willems vdZ, en Lijsbeth K. Post, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molensteeg G-275Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad G-319Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad 4 (G-319)Bauke van der Schaafwoonhuis
  terug