Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 5 (niet bekend) (niet bekend) G-263 G-323
Naastliggers vanMolenpad 5
ten oostenMolenpad 7
ten zuidenhet Molenpad
ten westenMolenpad 3
ten noordenKerkpoortstraat 49


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 5Molenpad NZ [staat: wijk G-263]tuin en hof
 
koperJohannes Proosterbeek, gehuwd metuitdrager100-00-00 CG
koperAntje Jelles uitdrager
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenRitske Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenJan Brevink
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek, gehuwd met
naastligger ten westenAntje Jelles
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman
verkoperLijsbeth Franzen, erfgenaam ex testamento, gehuwd metonder Almenum
verkoperBauke Atesbleker
verkoperFeike Franzen, erfgenamen ex testamento vanschipperArum
erflaterwijlen Aaltje Franzen, weduwe van
erflaterwijlen Taedze Heeres


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-263Molenpad 5koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-263Molenpad 5koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-263Molenpad 5Frans IJkerezie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-263Molenpad 5Johannes Jans Proosterbeek... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-263Molenpad 5Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 5Pieter Simons BrouwerHarlingenbrouwersknegthuis en tuin (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-263Molenpad 5Jan Tamboezer... 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-263Molenpad 5Petrus Knoop, overleden op 22 februari 18397 jr, overleden Molenpad G 263. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-263Molenpad 5Levij Liepman de Vries... is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-263Molenpad 5Rinske van den Berg... B., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1854 huwelijken, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3073G-323 (Molenpad)Taeke Krijtenburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5320Molenpad 5 (G-323)Jan de Witwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Molenpad 5 Frans Nagel jr.rangeerder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
  terug