Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 9 (niet bekend) (niet bekend) G-264 G-325
Naastliggers vanMolenpad 9
ten oostenMolenpad 11
ten zuidenhet Molenpad
ten westenMolenpad 7


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNanning Willems


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaedze Heeres


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Teedze Heeres


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Geertje Minnes van der Veerzie ook G.M. vd Veen; geb 1783 ... , ovl 29 okt 1812 HRL; wijk G-264, huwt met Hendrik Geerts Baron, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1812


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Frans IJkerezie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Jans Proosterbeek... eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-264Molenpad 9Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1770Molenpad 9Johannes ProosterbeekHarlingenmetzelaarsknegthuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Margaretha Visseroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-264; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-264Jan Knoop40 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-264Margaretha Visser28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-264Rinske Knoop12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Geziena Knoop9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Catharina Knoop1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Hermanus Knoop... wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Thomas Ages Dijkstra... wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770G-264 (Molensteeg)Martinus H. van Hardorffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770G-325 (Molenpad)Martinus Hardorffwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 14 jun 1880
G-264Molenpad 9Eene woning in de Molensteeg, verhuurd aan de wed. Van, Dijk. Provisioneel verkocht op 23 jun 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770Molenpad 9 (G-325)Hermanus van der Heide


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Molenpad 9 Hermanus van der Heideterreinw. gasfabriek
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 9H. v/d Heidebuitenwerker gasfabriek
  terug