Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Moriaanstraat 10(niet bekend)(niet bekend)G-253G-330


Naastliggers vanMoriaanstraat 10
ten oostende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 8
ten noordende Moriaanstraat


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0106r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Luishaer


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Juriens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081r van 10 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Juriens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224v van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Lanckhaer


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0129v van 1 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Lanckhaer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017v van 9 apr 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Hendrik Hendriks meelker
naastligger ten oostenJan Willems metselaar


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0317v van 9 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van gemeensman Saco Romkes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne van der Meulen
naastligger ten oostende kamer van Jan Metselaer


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073v van 7 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tuintje van Rein Sybes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0381r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNanning Willems, gehuwd met
naastligger ten westenAntje Feitels


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0152r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ [niet vermeld]150‑00‑00 CGhuis, voorste gedeelte
koperburgersergeant Nanning Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostende koper Nanning Willems
naastligger ten zuidenGrietie Freerks
naastligger ten westenSalomon Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperSytse Sickesmr. schoenmaker te Dongjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Willems, burger-sergeant, koopt het voorste gedeelte van een huis met alles dat los is en er bij hoort, bestaande alleen uit een portaal en een kamer, met de zolder. Ten O. de kopers, ten Z. Grietie Freerks, ten W. mr. bakker Salomon Gerlofs, ten N. de straat. Grondpacht 24 st ingevolge vorige koopbrief van 25 feb 1705. Gekocht van mr. schoenmaker te Dongjum Sytse Sickes, voor 150 CG.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10achterMoriaanstraat ZZ70‑00‑00 CGwoning
koperNanning Willems, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Feitels
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenNanning Willems c.u.mr. bontwever
naastligger ten zuidenNanning Willems c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenSalomon Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenNanning Willems c.u.mr. bontwever
verkoperGrytje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Freerks


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0237r van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDreyer procureur fiscaal


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0234v van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ120‑14‑00 GGwoning
koperBernardus Dreyer c.p.procureur fiscaal
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen1‑10‑00 CG
verpachter grond achterhuisde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderJoseph Cantier 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Harmens
naastligger ten zuidenWillem Nannings
naastligger ten westenSalomon Gerlofs
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoper van 1/2Kaetie Feitels, en haar zuster te Makkum
verkoper van 1/2Berber Feitels te Haarlem


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0121r van 14 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDreyer fiscaal


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0123v van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ240‑00‑00 CGhuis
koperJoseph Gautier, gehuwd metuitdrager
koperNeeltje Beeva
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Beerns
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Nannings
naastligger ten westenSalomon Gerlofs
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoseph Gautier, uitdraeger x Neeltje Beeva kopen huis in de Morjaensstraet, bewoond door de kopers voor 16 cg. per jaar. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. Hendrik Beers, ten Z. Willem Nannings erven, ten W. Salomon Gerlofs, ten N. de straat. Gekocht van Bernardus Dreyer, procureur fiscaal, soo veel noodig cum patre gesterkt, voor 240 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0163v van 8 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoseph Josephs


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ150‑00‑00 CGhuis
koperEvert Paulus Beva mr. reidmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderDoitse Tjeerds c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Yebs
naastligger ten westenPoppe Salomons
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJoseph Gautier, gehuwd metuitdrager
verkoperNeeltje Danielsuitdraagster


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0173v van 5 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ235‑00‑00 CGhuis
koperGeert Gerryts Hankes bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Tjeerd Tjeerds 14‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Yebs
naastligger ten westenPoppe Salamons
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperEvert Paulus Bevamr. reidmaker


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0120v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Gerrits Brouwer


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ330‑00‑00 CGhuis
koperhuisman Taeke Pieters te Sexbierum
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderHarmen Beek
naastligger ten oostenBeernd Boer
naastligger ten zuidenA. Osinga
naastligger ten westenPoppe S. Builard
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperHein Gerrits Brouwermr. brouwer en koopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0027r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ105‑21‑00 GGhuis en koemelkerij
koperMenno Vink koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBerend de Boer
naastligger ten zuidenW. Ruitinga
naastligger ten westenP. S. Builard
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperSusanna de Haan voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hein G. Brouwermr. brouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0147r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMenno Vink


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0006r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbe Hilwerda


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0072v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Minne Vink


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0262r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Boomsma c.s.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ100‑00‑00 CGhuis
koperJan Klaases Roedtje voerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaedze Heeres
naastligger ten zuidenTaedze Heeres
naastligger ten westenJelle Boomsma
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMinne Vinkmederechter


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0070v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Claas Cornelisovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk G-253; eigenaar is Jan C. Roodje, 1814; (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Clases Rootje... wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-253Moriaanstraat 10Jan C Roodje Claas Cornelis wed


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10provisionele en finale toewijzinghuis en koestalling Moriaanstraat G-263
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperAdam Nathans Cohen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1767Moriaanstraat 10Jan BreevinkkosterHarlingenhuis en tuintje (172 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 25 mrt 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10koopaktefl. 585huis aan de stadswal G-252 en G-253
 
verkoperYbeltje Hettens Brouwer
koperLeonardus Johannes Stevens


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Jansen van der Wijk... Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1767Achter de groote kerk G-252Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3703Moriaanstraat G-330Abraham de Ruiter Rzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3703Moriaanstraat 10 (G-330)A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl)pakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Moriaanstraat 10gebr. S. & P. Bauritiusjongens: 3, meisjes: 0
vrouwen: 0
suikerwerkers
  terug