Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Moriaanstraat 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-255 G-332
Naastliggers vanMoriaanstraat 6
ten oostenMoriaanstraat 8
ten westenMoriaanstraat 4
ten noordende Moriaanstraat


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017v van 9 apr 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenenige andere kamers


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0154v van 19 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Poppe Auckes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072r van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0043r van 30 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoppe Salomons


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0242v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbe Hiverda mr. bakker


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0006r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Tromp c.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Jan Berends Oppenkamp... Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Jelle Jetses Boomsma... gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-255Moriaanstraat 6Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 6Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Geert Jurjens van der Wal... wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-255Geert J van der Wal43 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, timmerknegt
G-255Theunis G van der Wal13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-255Susanna Noordkamp48 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd, bokkenrookster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Antonius Anskes Spijkermans Knoop... Katholiek, zv Anske Atzes SK, en Jeltje Teunis Gijlen; BS huw 1828, huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk B-238, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Haye Pieters Robijn... 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765G-255 (Achter de groote kerk)Pieter J. Broekema en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 6Jouwkje Weyzenbach... met Cornelis Aukes van Houten op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, wonende te HRL, ovl wijk G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
G-255Moriaanstraat 6Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-255Moriaanstraat 6Een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
G-255Moriaanstraat 6Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765*G-332 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 1765*G-333 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4868Moriaanstraat 6 (G-332)Douwe de Boer
  terug