Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-343G-337


Naastliggers vanMoriaanstraat 7
ten oostenMoriaanstraat 9
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 5


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0053v van 22 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7Moriaanstraat NZ189‑00‑00 gghuis genaamd het huis Lieuwenburgh
koperJohannes van Swoll notaris Leeuwenburg
koperNanne Hiddes Grettinga tichelaar
koperFoppe Pieters Steensma koopman
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTymen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Steensma
verkoperweduwnaar Lieuwe Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Swol, not. publ., Nanne Hiddes Grettinga, tichelaar, en Foppe Pieters Steensma, kopen het huis 'Leeuwenburg' in de Moriaanstraat. Ten O. kuiper Seerp Lammerts, ten Z. die straat, ten W. Tymen Hayema, ten N. de door Ewout Steensma gekochte hof, welke vrij in- en uitgang naar zijn hof heeft langs de wz. van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, met toestemming van de crediteuren van hem en zijn wl. huisvrouw, voor 189 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7Moriaanstraat240‑00‑00 gghuis genaamd Lieuuenburgh
koperWillem Dircks Leeuwenburg
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTymen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Stiensma
verkoperFoppe Pytters Stiensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt het huis 'Leeuwenburg' nz. Moriaanstraat. Ten O. Seerp Lammerts Swerms, ten W. Symen Hayema, ten Z. die straat, ten N. de hof van Ewout Steensma, die vrij uit- en ingang heeft ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van Foppe Pytters Steensma, voor 240 gg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045r van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Bakker


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0218v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Backer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Beva


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7stadsvesten dicht bij de Moriaanstraat111‑21‑00 gghuis
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
koperVrouwkje Lieuwes
huurderHendrik Pieters 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Hendrik Pieters. Ten O. de koper, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, Foekjen Cuiper wv Poppe Menalda, voor 111 gg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 7erven Gerrit Veenstra Harlingenplaisiertuin (620 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Huite Vlas... N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-343Moriaanstraat 7Gerben Fluitman, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Arum 29/11/1803, overleden Weverstraat G 343, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Jetske Beekmageb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3687Moriaanstraat G-337 Pieter G. Bouma woonhuis


1890 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49091 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 503, 506 en 507 van 22 okt 1890
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-337Moriaanstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 390woning aan de moriaanstraat G-337, fl. 390
 
verkoperOeds Ypes Brouwer (voor zich en als gemachtigde voor Gaele Pieters Bouma te Alkmaar, gehuwd met Roelofke Anna Bouma)
verkoperGemeente Harlingen
koperPieter Wiglema


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3687Moriaanstraat 7 (G-337)Pieter Wiglemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Moriaanstraat 7R. Wiersmaarbeider s.s.


2023
0.02810001373291


  terug