Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 9(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-342G-338


Naastliggers vanMoriaanstraat 9
ten oostenMoriaanstraat 11
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 7


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 9Moriaanstraat, stadsvesten dicht bij de106‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
koperVroukje Lieuwes
huurderGerryt Overbeek 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning en weefwinkel aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Gerryt Overbeek. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. de straat. Gekocht van Foekje Cuiper wv Poppe Menalda, voor 106 gg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 9erven Gerrit Veenstra Harlingenplaisiertuin (620 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-342Moriaanstraat 9Grietje Gerlofs Wates... (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat G-338wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-342Moriaanstraat 9Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat 9 (G-338)Johanna Nieuwenhuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Moriaanstraat 9P. Riemfabrieksarbeider


2023
0.056098937988281


  terug