Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-342 G-338
Naastliggers vanMoriaanstraat 9
ten oostenMoriaanstraat 11
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 7


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTaede Jacobs bontwever


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Ales


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 9Moriaanstraat, stadsvesten dicht bij dehuis en weefwinkel
 
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker106-00-00 GG
koperVroukje Lieuwes
huurderGerryt Overbeek 26-00-00 CG
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning en weefwinkel aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Gerryt Overbeek. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. de straat. Gekocht van Foekje Cuiper wv Poppe Menalda, voor 106 gg.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 9erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-342Moriaanstraat 9Grietje Gerlofs Wates... (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3686G-338 (Moriaanstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-342Moriaanstraat 9Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat 9 (G-338)Johanna Nieuwenhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Moriaanstraat 9P.Riemfabrieksarbeider
  terug