Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuweburen 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nieuweburen 1 (niet bekend) 4-196 H-150 H-165
Naastliggers vanNieuweburen 1
ten oostenNieuweburen 3
ten zuidende Nieuweburen


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111v van 14 dec 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 1stadsvesten ZZ geqouteerd met nr. 1kamer
 
koperJan Minses huistimmerman56-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Andries
naastligger ten zuidende baan (lijnbaan)
naastligger ten westende kamer of stalling van Fonteyn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minses, huistmmerman, koopt een camer zz. Stadsvesten, met nr. 1. Ten O. Willem Andries, ten W. de camer of stal van Fonteyn, ten Z. de (Lijn)baen. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 56 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 1P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 1wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 1Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 1Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 1Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 1Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 1IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 1Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 1Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 10-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Metje Martens... Baukes, koopt een huis in 1798, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1825; 1829 overlijdens; gebruiker van wijk H-150; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); kind: Lutske Jans, geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-150Nieuweburen 1 de Stad Metje Martens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1910Nieuweburen 1de Stad HarlingenHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Aafke Eeltjes Zeilmaker... Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1843; oud 29 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Wietze Baukes Fopma... 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk H-150; VT1839; geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Bouke Fransen Fopma en Pijtje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-150Wytze Fopma29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
H-150Aafke Zeylmaker29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-150Bauke W Fopma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1910H-150 (12 Nieuwe huizen)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1910H-165 (Nieuwe Buren)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1910Nieuweburen 1 (H-165)Gemeente Harlingen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 1B. v/d Zeescheepstimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 1D.J. (Dirkje) Bruin wv de Groot
  terug