Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNieuweburen 1(niet bekend)4-1964-196/1H-150H-165


Naastliggers vanNieuweburen 1
ten oostenNieuweburen 3
ten zuidende Nieuweburen


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamer nr. 1 van Jan Minses


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111v van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 1Nieuweburen NZ [staat: zuider stadsvesten] geqouteerd met nr. 156‑00‑00 ggkamer
koperJan Minses huistimmerman
naastligger ten oostenWillem Andries
naastligger ten zuidenlijnbaan [staat: de baan]
naastligger ten westende kamer of stalling van Fonteyn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minses, huistmmerman, koopt een camer zz. Stadsvesten, met nr. 1. Ten O. Willem Andries, ten W. de camer of stal van Fonteyn, ten Z. de (Lijn)baen. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 56 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 1woning
eigenaarClaaske Johannes
gebruikerClaaske Johannes
opmerking1720 insolvent verklaart 6-00-00
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-196Nieuweburen 1Wessel Keimpes, bestaande uit 1 persoon07‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 1woning
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerWessel Keimpes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 1huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 1huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/1 , folio 96vNieuweburen 1woning
eigenaarstad Harlingen
gebruikerJan Baukes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevsch


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/1 , folio 96vNieuweburen 1woning
eigenaarstad Harlingen
gebruikerJan Baukes
opmerkingstadsspinbaas, woont voor niet


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190/1, pag. 64Nieuweburen 1wed. Jan Baukes
4-190/1, pag. 64Nieuweburen 1Marten Jans inwooning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Metje Martens... Baukes, koopt een huis in 1798, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1825; 1829 overlijdens; gebruiker van wijk H-150; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); kind: Lutske Jans, geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-150Nieuweburen 1de StadMetje Martens


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1910Nieuweburen 1de Stad Harlingen Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Aafke Eeltjes Zeilmaker... Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1843; oud 29 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-150Nieuweburen 1Wietze Baukes Fopma... 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk H-150; VT1839; geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Bouke Fransen Fopma en Pijtje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-150Wytze Fopma29 jschoenmakersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
H-150Aafke Zeylmaker29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-150Bauke W Fopma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 191012 Nieuwe huizen H-150Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1910Nieuwe Buren H-165 Gemeente Harlingen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1910Nieuweburen 1 (H-165)Gemeente Harlingenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 1B. v/d Zeescheepstimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 1D.J. (Dirkje) Bruin wv de Groot


2023
0.04067587852478


  terug