Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 23(niet bekend)4-1964-196/12H-139H-154


Naastliggers vanNieuweburen 23
ten oostenNieuweburen 25
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 21


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0210r van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Minse Cornelis


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0039v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 23woning
eigenaarClaaske Johannes
gebruikerClaaske Johannes
opmerking1720 insolvent verklaart 6-00-00
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0187v van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-196Nieuweburen 23Wessel Keimpes, bestaande uit 1 persoon07‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 23woning
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerWessel Keimpes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0225v van 23 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 23huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0183r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 23huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0159r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0298v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0175v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0010r van 29 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/12 , folio 96vNieuweburen 23woning
eigenaarburgemeester Toussaint
gebruikerJohannes Freerks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0366v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 23Nieuweburen NZ [staat: baanpad ten noorden stadsvesten]155‑21‑00 gghuis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen
koperWillem Douwes Houtsma koopman
huurderRuurd Steffens c.u.22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenbaanpad
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: straat]
naastligger ten westenhuis no. 11 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen
naastligger ten noordende goot
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/12 , folio 96vNieuweburen 23woning
eigenaarWillem Douwes
gebruikerBouwe Aukes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190/12, pag. 64Nieuweburen 23Okke Fransen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0257v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadswal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Harmanus Holmans... H, en Trijntje IJdes Mooi; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk H-139, varensgesel, eigenaar is J.W. Houtsma, 1814. (GAH204); geb 30 okt 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Willem Douwes Houtsma... van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker is Jan H. Holmans, varensgesel, 1814. (GAH204); bezit een wagen zonder verdek (= open wagentje) ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-139Nieuweburen 23J W HoutsmaJan H Holmansvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1899Nieuweburen 23erven Jan Willem Douwes Houtsma Harlingenhuis (42 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1899Nieuweburen 23 Tjardus HoutsmaHarlingenvan dit perceel behoort de grond van dit huis strekkende ten oosten van hetzelve tot aan no 1843 van tzelfde plan hetgeen verzogt wordt optenemen en te voegen bij no 1899 ten name van de eigenaar


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jonggeb 1776 Hijlaard, ovl 24 sep 1846 HRL, huwt met Anne Remmerts Visser, dv Jelle dJ, en Rinske Dirks; BS ovl 1846; oud 63 jaar, geb Oosterend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-139; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Rinkje Vissergeb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-139Klaaske J de Jong63 jOosterendv, protestant, weduwe
H-139Rinkje Visser32 jnaaisterMolquerumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 220 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jong, overleden op 24 september 184670 jr, geboren (H)ydaard 6/12/1776, overleden Wasbleek H 139, wed. Anne Rimmerts Visser, moeder van Rinske, te Zaandam en Rinkje Annes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 189912 Nieuwe huizen H-139Simon van der Hout woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899Nieuwe Buren H-154 Laas Houtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1899Nieuweburen 23 (H-154)Petrus L.C. Mirandewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 23B. (Baukje) Nagel


2023
0.11210799217224


  terug