Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuweburen 23,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 23 (niet bekend) 4-196 H-139 H-154
Naastliggers vanNieuweburen 23
ten oostenNieuweburen 25
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 21


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0210r van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Minse Cornelis


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsmuren


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0039v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0187v van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0225v van 23 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0183r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0159r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0298v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0175v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0010r van 29 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 23P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 23wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 23Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 23Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 23Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 23Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 23IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 23Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 23Okke Fransen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0257v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadswal


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 230-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Harmanus Holmans... H, en Trijntje IJdes Mooi; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk H-139, varensgesel, eigenaar is J.W. Houtsma, 1814. (GAH204); geb 30 okt 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Willem Douwes Houtsma... van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker is Jan H. Holmans, varensgesel, 1814. (GAH204); bezit een wagen zonder verdek (= open wagentje) ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-139Nieuweburen 23J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1899Nieuweburen 23erven Jan Willem Douwes HoutsmaHarlingenhuis (42 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1899 Tjardus HoutsmaHarlingenvan dit perceel behoort de grond van dit huis strekkende ten oosten van hetzelve tot aan no 1843 van tzelfde plan hetgeen verzogt wordt optenemen en te voegen bij no 1899 ten name van de eigenaar


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jonggeb 1776 Hijlaard, ovl 24 sep 1846 HRL, huwt met Anne Remmerts Visser, dv Jelle dJ, en Rinske Dirks; BS ovl 1846; oud 63 jaar, geb Oosterend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-139; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Rinkje Vissergeb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-139Klaaske J de Jong63 jOosterendv, protestant, weduwe
H-139Rinkje Visser32 jMolquerumv, protestant, ongehuwd, naaister


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jong, overleden op 24 september 184670 jr, geboren (H)ydaard 6/12/1776, overleden Wasbleek H 139, wed. Anne Rimmerts Visser, moeder van Rinske, te Zaandam en Rinkje Annes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899H-139 (12 Nieuwe huizen)Petronella Houtsma c.s.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899H-154 (Nieuwe Buren)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899Nieuweburen 23 (H-154)Petrus L.C. Mirande


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuweburen 23 Gerrit van Almelolocomotiefpoetser
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 23B. (Baukje) Nagel
  terug