Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 3 (niet bekend) 4-196 H-149 H-164
Naastliggers vanNieuweburen 3
ten oostenNieuweburen 5
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 1


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111v van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Andries


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 3Zuiderstadsvesten tegenonver de Lange Lijnbaankamer
 
koperWillem Andries mr. glasmaker66-10-00 GG
naastligger ten oostenkamer nr. 3 van Gerrit Harmens
naastligger ten zuidenlijnbaan [staat: de baan]
naastligger ten westenkamer nr. 1 van Jan Minses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Andries, mr. glazenmaker, koopt een mooie camer aan de Zuiderstadsvesten, tegenover de Lange Lijnbaan, met nr. 2. Ten O. nr. 3 die gekocht is door Gerrit Harmens, ten W. nr. 1, gekocht door Jan Minses, ten Z. de Lange lijnbaan. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 66 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112v van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkamer nr. 2 van Willem Andries


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0281r van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Jordan


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 3P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 3wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 3Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 3Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 3Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 3Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 3IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 3Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 3Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 30-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-149Nieuweburen 3Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-149Nieuweburen 3 de Stad Greult Harmens gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1909Nieuweburen 3de Stad HarlingenHarlingenhuis (35 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-149Klaas van Klaarbergen49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geene
H-149Jacoba Adams53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-149Wemeltie Boomsma36 jIJlstv, protestant, gehuwd
H-149Jacoba van Klaarbergen7 jDamwoudev, protestant, ongehuwd
H-149Dieuwke [Jacoba] van Klaarbergen1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-149Klaas van Klaarbergen4 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-149Nieuweburen 3Klaas van Klaarbergen, overleden op 11 juli 18408 mnd, overleden in 12 Nieuwehuizen H 149. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-149Nieuweburen 3Jan Coenraads Visser, overleden op 2 december 1844(Certificaat van onvermogen), 33 jr, geboren Sneek, werkman, overleden 12 Nieuwe Huizen H 149, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-149Nieuweburen 3Jacoba Jacobs Adams... van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; kind: Wybe Klaases, geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Finne Klases, geb 21 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-149Nieuweburen 3Klaas Wiebes van Klaarbergen... 1844, ovl 1851, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-103; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Claas Wybes en Jacoba ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-149Nieuweburen 3Webeltje Boomsma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1909H-149 (12 Nieuwe huizen)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1909H-164 (Nieuwe Buren)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1909Nieuweburen 3 (H-164)Gemeente Harlingenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 3W.Leijenaarschipper


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 3T. (Tettje) van Driesten wv Jansma
  terug