Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nieuwstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) D-103 D-147
Naastliggers vanNieuwstraat 10
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 12
ten noordende Nieuwstraat


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107r van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: einde Nieuwe straat]stal
 
koperChristiaan Claeses, gehuwd met42-00-00 CG
koperYebbeltje Luitens
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westende erfgenamen van Johan Douwes
naastligger ten noordenstraat
verkoperGerryt Andries
verkoperWellemoet Johans


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0217v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 aan het einde bij de Franekerpoortstal en wagenhuis
 
koperSjoerd Talma koopman248-00-00 GG
huurderSytske Dirks
huurderwijlen Cristiaen Clases
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenGerlof Jansen
naastligger ten westenBerend Geersma
naastligger ten noordenstraat
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases, gehuwd metwinkelier en slijper
verkoperSytske Dirks


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087v van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwe straat] bij de Franekerpoort aan het einde van destal en wagenhuis
 
koperPyter Zaakes, gehuwd metmr. brouwer400-00-00 CG
Eelkien Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenNieuwe straat
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerloff Jansen
naastligger ten westende weduwe van Beernt Geersma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperZytske Dirx, weduwe van
wijlen Christiaan Claasessleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Zaakes, mr. brouwer x Eelkjen Willems kopen stalling en wagenhuis c.a. op het eind van de Nieuwe straat omtrent de Franekerpoort. Grondpacht 14 st. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. Gerloff Jansz geweesen huis, ten W. Beernt Geersma wd. Gekocht van Sjoerd Talma, destillateur, als lasthebber van Zijtske Dirx, laatst wd. van wl. Christiaan Claases, sleeper, voor 400 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: bij de Franekerpoortsdwinger]huis bestaande uit een paardenstal en kamer
 
koperDouwe Pieters Mazet trekveerschipper500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperPytter Zakes, gehuwd metmr. brouwerDokkum
Eelkjen WillemsDokkum


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0109r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: in de Franekerspoortsdwinger in de Nijestraat]stal
 
koperburgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid170-00-00 GG
huurderBouwe Jurres 24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten zuidenGerryt Hulscher
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperburgemeester Hendrik Schaaff, grootvader van
Geertje Sybrands Talma, en
Aafke Sybrands Talma


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0043r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 bij de Franekerpoortsdwingerdubbele ijzersmederij
 
kopervroedsman Johannes Ruitinga 130-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van G. Hulscher
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, geauthoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Auke Jans, gehuwd met
verkoperHylkje Abbes Kuiper


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0261v van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwestraat]wagenhuis
 
koperBente van der Ley koopman135-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Minne Abes Faber
naastligger ten westenSybrand Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperYtie Leverland, weduwe van
wijlen vroedsman Johannes Ruitinga


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0028r van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 op de hoek stalling en wagenhuis
 
koperoud burgemeester Jan Tamboezer 109-21-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenOene Fokkes
naastligger ten westenvroedsman Feike Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoperdr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
verkoperJarig Annes van der Ley


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0250r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12stal en wagenhuis
 
koperTeunis Beydschat, gehuwd met175-00-00 CG
koperMartjen Hendriks Huving
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tamboezer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-103Nieuwstraat 10Teunis Cornelis Beidschat... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1812, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk D-103, sjouwer, 1814. (GAH204); T.C.B. ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-103Nieuwstraat 10T Beidschat T Beidschat sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 835Nieuwstraat 10Teunis BeitschatHarlingensleperstal (48 m²)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 835D-103erven Teunis BeidschatHarlingengeamoveerd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2233D-103 (Nieuwstraat)Murk R. Lammingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3530D-147 (Nieuwstraat)Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3530Nieuwstraat 10 (D-147)Germen Monsmawoonhuis
  terug