Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 12(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-103D-146


Naastliggers vanNieuwstraat 12
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 14
ten westenOoievaarsteeg 11
ten noordenNieuwstraat 10


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende oude keet


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende oude keet


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148v van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0146v van 6 feb 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieucke uitdraagster


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0250r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjebbe Herkes


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0250r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat]15‑00‑00 cgschuur
koper door niaarJohan Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
geniaarde koperUlbe Hendrixmr. gortmaker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten westenJohan Douwes
naastligger ten noordenstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107r van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107r van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: einde Nieuwe straat]42‑00‑00 cgstal
koperChristiaan Claeses, gehuwd met
koperYebbeltje Luitens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johan Douwes
naastligger ten noordenstraat
verkoperGerryt Andries
verkoperWellemoet Johans


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0344r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Hylkama


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0212v van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Hylkama


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131v van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCristiaan Clases


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0217v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerlof Jansen
naastligger ten zuidenGerlof Jansen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0217v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 aan het einde bij de Franekerpoort248‑00‑00 ggstal en wagenhuis
koperSjoerd Talma koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderSytske Dirks
huurderwijlen Cristiaen Clases
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenGerlof Jansen
naastligger ten westenBerend Geersma
naastligger ten noordenstraat
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases, gehuwd metwinkelier en slijper
verkoperSytske Dirks


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0066v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Johannes Hylkama


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087v van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerloff Jansen
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerloff Jansen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087v van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwe straat] bij de Franekerpoort aan het einde van de400‑00‑00 cgstal en wagenhuis
koperPyter Zaakes, gehuwd metmr. brouwer
koperEelkien Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwe straat
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerloff Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beernt Geersma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperZytske Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Christiaan Claasessleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Zaakes, mr. brouwer x Eelkjen Willems kopen stalling en wagenhuis c.a. op het eind van de Nieuwe straat omtrent de Franekerpoort. Grondpacht 14 st. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. Gerloff Jansz geweesen huis, ten W. Beernt Geersma wd. Gekocht van Sjoerd Talma, destillateur, als lasthebber van Zijtske Dirx, laatst wd. van wl. Christiaan Claases, sleeper, voor 400 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0155v van 23 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tapperij van Pyter Sakes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: bij de Franekerpoortsdwinger]500‑00‑00 cghuis bestaande uit een paardenstal en kamer
koperDouwe Pieters Mazet trekveerschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperPytter Zakes, gehuwd metmr. brouwer te Dokkum
verkoperEelkjen Willems te Dokkum


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063r van 24 jun 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0109r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: in de Franekerspoortsdwinger in de Nijestraat]170‑00‑00 ggstal
koperburgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid
huurderBouwe Jurres 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten zuidenGerryt Hulscher
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperburgemeester Hendrik Schaaff, grootvader van
erflaterGeertje Sybrands Talma, en
erflaterAafke Sybrands Talma


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAuke Faber


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0043r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen G. Hulscher
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen G. Hulscher


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0043r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 bij de Franekerpoortsdwinger130‑00‑00 ggdubbele ijzersmederij
kopervroedsman Johannes Ruitinga
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen G. Hulscher
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, geauthoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Auke Jans, gehuwd met
verkoperHylkje Abbes Kuiper


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230r van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAuke Faber*


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Ruitinga
naastligger ten noordenJ. Ruitinga


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0261v van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0261v van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwestraat]135‑00‑00 ggwagenhuis
koperBente van der Ley koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber
naastligger ten westenSybrand Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperYtie Leverland, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Johannes Ruitinga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenB. van der Ley
naastligger ten noordenB. van der Ley


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0028r van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOene Fokkes
naastligger ten zuidenOene Fokkes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0028r van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12 op de hoek109‑21‑00 ggstalling en wagenhuis
koperoud burgemeester Jan Tamboezer
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenOene Fokkes
naastligger ten westenvroedsman Feike Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoperdr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
verkoperJarig Annes van der Ley


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0018r van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande stegen en meer andere


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0250r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0250r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 12Nieuwstraat WZ 10/12175‑00‑00 cgstal en wagenhuis
koperTeunis Beydschat, gehuwd met
koperMartjen Hendriks Huving
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tamboezer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-103Nieuwstraat 12Teunis Cornelis Beidschat... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1812, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk D-103, sjouwer, 1814. (GAH204); T.C.B. ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-103Nieuwstraat 12T BeidschatT Beidschatsjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 835Nieuwstraat 12Teunis Beitschat sleperHarlingenstal (48 m²)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 835Nieuwstraat 12erven Teunis BeidschatHarlingengeamoveerd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2233Nieuwstraat D-103Albert J. Kuiper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3531Nieuwstraat D-146 Murk Riemers Lamminga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3531Nieuwstraat 12 (D-146)Germen Monsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 12H. Ploegstraarbeider


2023
0.088547229766846


  terug