Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) D-102 D-145
Naastliggers vanNieuwstraat 14
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 16
ten westenOoievaarsteeg 13
ten noordenNieuwstraat 12


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat OZ [staat: Anjeliersstraat] in het steegjekamer
 
koperSjoerd Hylckes, gehuwd met40-00-00 GG
koperWytske Sipkes
naastligger ten oostende weduwe van Andries Hendrix
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westende weduwe van Jarigh [staat: Haring] Frieses
naastligger ten noordende oude keet
verkoperAgniet Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Hylckes x Wytske Sipkes koopt een camer in een steegje dat uitkomt in de Angelierstraat. Ten O. erven Andries Hendrix, ten W. wd. Jarich Frieses, ten Z. dat steegje, ten N. de 'Oude Keet'. Gekocht van Agniet Harmens, voor 40 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Hylckes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0145v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYede Pieters


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stal van Harmen Johans


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0344r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZ [staat: OZ]stalling
 
koperDouwe Pieters 50-00-00 CG
koperJelmer Gerbens
naastligger ten oosten [staat: westen]Nieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordenJohannis Hylkama
verkoperHarke Tjebbestrekveerschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Pieters en Jelmer Gerbens kopen een stal met alle goederen, oz. Nieuwestraat. Ten W. die straat, ten N. Johannes Hylkema, ten Z.? Gekocht van Harke Tjebbes, trekschipper van Harl. op Leeuwarden, voor 50 cg.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0212v van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZ [staat: OZ]stalling
 
koperGerlof Jansen stadskarreman100-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]Nieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordenJohannis Hylkama
verkoperJelmer Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Jansen, stads carreman, koopt een stal met alle goederen oz. Nieuwstraat. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z.?, ten N. Johannes Hylkema. Gekocht van Jelmer Gerbens, voor 100 cg.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0066v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZ [staat: OZ]stal
 
koperSybren Jochums gezworen zoutzieder75-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]Nieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Johannes Hylkama
verkoperGerloff Janzenoud karreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Jochums, gezworen zoutzieder, koopt stal c.a. in de Nieuwstraat. Geen grondpacht. Ten W. de straat, ten N. Johannes Hylkama. Gekocht van Gerloff Janzen, geweesen karreman, voor 75 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063v van 18 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Jogchems


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063r van 24 jun 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZstal
 
koperGerryt Hulscher bontfabrikant60-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Jans, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Sybren Jogchems


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0109r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Hulscher


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Hulscher


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZhuis
 
koper provisioneelJacob W. Hanekuik 40-07-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten noordenAuke Faber
naastligger ten westenLieuwe Epkes
naastligger ten zuidenFokke Jans
verkoperEva Besseling, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Hulscher
verkoperhun minderjarige zoon Severinus Hulscher


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230r van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZweefwinkel
 
koperDirk Ecama schoolmeester90-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten noordenAuke Faber*
naastligger ten westenLieuwe Epkes
naastligger ten zuidenDirk Ecama schoolmeester
verkoperJacob Wybes Hanekuikkoopman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZ 14/16twee nieuw getimmerde woonkamers
 
koperMinne Abes Faber, gehuwd metmr. grofsmid125-00-00 GG
koperAntje Lieuwes
huurderCasper Dillard
huurderWillem Alama
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenJ. Ruitinga
verkoper q.q.vroedsman Claas Poort, gelastigde van zijn schoonbroer
verkoperDurk Ecama


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 14Nieuwstraat WZ 14/16 [niet vermeld]twee nieuw getimmerde woonkamers
 
koperOene Fokkes, gehuwd met144-00-00 GG
koperHendrikje Everts
huurderBruin Rimmerts
huurderAndele Folkerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoper van 1/2Antje Ydes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Abe Minnes
verkoper van 1/2Wijke Jans, gehuwd metBirdaard
verkoper van 1/2Jarig Jans, erfgenamen van hun kindskindarbeiderBirdaard
erflaterwijlen Antje Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Fokkes x Hendrikje Everts kopen twee voor eenige jaaren nieuw betimmerde woonkamers, thans bij Bruin Rinnerts en Andele Folkerts in gebruik. Geen grondpacht. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. een doorlopende steeg, ten W. Fokke Carsten, ten N. B. van der Ley. Gekocht van Antje Ydes wd. Abe Minnes voor de ene helft, en Gerryt Hettes, mr. wagenmaker als lasthebber van Wijke Jans, huisvrouw van Jarig Jans, arbeider te Birdaard voor de andere helft, voor 144 gg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0172r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOene Fokkes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Gerrit Jans Veenstra... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-101; gebruiker Wiebe Klaasen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-102; gebruiker Marten Visser, wafelbakker, 1814. (GAH204); erven G.J.V. eigenaar van perceel nr. 264 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Marinus, Marten Visser... 1842, zv Johannes V, en Geertruida Schonenberg; BS huw 1818, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; gebruiker wijk D-102, wafelbakker; eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-102Nieuwstraat 14Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 109 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
D-102Nieuwstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 81a. woning D-101 en b. woning D-102
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperSaartje Wolff Parvumeur (wv Wolff Friedman Parvumeur, in de b.s. is de familienaam: Parfumeur)
borgJacob Levie de Beer


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
D-102Nieuwstraat 14Woning naast D-101 in de Nieuwstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 830Nieuwstraat 14erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Antie de Vriesoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-102; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Jurjen de Vries... D-102; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-102NieuwstraatJurjen de Vries40 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, besteller
D-102NieuwstraatAntie de Vries36 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Bina Veenstra... te HRL, dienstmeid. dv Herre Klaas V, en Baukje Sietses; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-102Nieuwstraat 14Johannes Akkerman... 5 okt 1802 (vdr als Akkerboom); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk B-104; volkstelingsregister ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 830D-102 (Nieuwstraat)Friedman Wolf Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 830D-145 (Nieuwstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 830Nieuwstraat 14 (D-145)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 14G.Mensonidesbootwerker
  terug