Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 18(niet bekend)(niet bekend)D-100D-142


Naastliggers vanNieuwstraat 18
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 20
ten westenOoievaarsteeg 17
ten noordenNieuwstraat 16


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0145v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Thallings


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pothuis van Schelte Jansen


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pothuis van Schelte Jans


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpoort]66‑00‑00 GGpottenbakkerij
koperTjeerd Fockes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Gerrits
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg en stal
verkoperFrederik Aises Mahiukoopman
verkoperHylke Douwes Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Fockes (van Esta?) koopt een pottenbakkerij c.a. omtrent de Franeker Poort. Ten O. de Nieuwstraat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Jan Gerrits, ten N. een doorgaande steeg en een stal. Gekocht van Feddrick Aises Mahui en Hylke Douwes Hanekuik in qlt., voor 66 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0159r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZ109‑00‑00 GGhuis
koperGerrit Jansen mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderGerryt Lammerts
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHarmen Harmens
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe Sioerds de Bruinkoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes meerderjarige vrijster
verkoper van 1/3 van 1/5Ymkjen Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZ221‑07‑08 CGhuis
koperWillem Willems, gehuwd metbontwever
koperWikjen Piebes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderGerryt Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenReyner Jansen
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerryt Jansenbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Willems, bontwever x Wikjen Piebes kopen een huis wz. Nieuwstraat. Grondpacht 1 cg. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Reyner Jansen, ten W. procureur Jacob Tuininga, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Gerryt Jansen, bontwever, voor 220 cg.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0197r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Willems


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Willems*


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0224r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZ240‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJohannes Jansen Wichuys bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westenGerryt Jansen
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperWillem Willems, vader en voogd van hun kinderen en weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Wickjen Piebes


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002r van 5 mei 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wigchuis


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 18Nieuwstraat WZ235‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJan Hendriks Boekhold bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Jansen Wighuysmr. wever


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063v van 18 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0044v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Boekholt


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Boekhoud


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211r van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Boekhoud


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0145r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLouwrens Nack


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0257r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLouwrens Nak


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0015r van 10 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLouwrens Nak


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0314v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Nak n.u.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Anna Maria van der Werfgeb 1767 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL, huwt met Frans Boekhout, ovl wijk D-100, dv Jan Willems vdW, en Catharina Bartling; BS ovl 1813; 1832 huw 1839 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Frans Hendriks Boekhout... Lijsbet Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1839; wed. F.B. eigenaar en gebruiker van wijk D-100, gealimenteert, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Jan Barend Scholtzzie ook: J.B. Schultz; eigenaar van wijk D-100; gebruikers Rinse H. Smit, varensgesel, en Jan Dirks de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Trukke Andries Bosgeb 1810 ... , ovl 21 sep 1814 HRL; wijk D-100, zv Andries B., en Martje Fransen; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-100Nieuwstraat 18Frans Boekhout ervenFrans Boekhout ervengealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 828Nieuwstraat 18Hendrik BoekhoutkleermakerHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Lijske Mielmanoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-100; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Hendrik Boekhout, overleden op 24 maart 183950 jr, kleermaker, overleden Nieuwstraat D 100, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 52: 22/3) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Franciscus Antonius Boekhout, overleden op 27 april 18396 jr, overleden Nieuwstraat D 100. (CzOG nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-100NieuwstraatLijske Mielman36 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-100NieuwstraatGerryt Poelstra19 jweverHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Hendrik Boekhout, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 1/2 mnd (geboren 7/3/1846), overleden Nieuwstraat D 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Cecilia A. M. Boekhout, overleden op 7 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), A. M.=Anna-Maria, 3 jr, geboren Franeker 12/7/1843, overleden Nieuwstraat D 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 221 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-100Nieuwstraat 18Christine Germens Zeilmaker, overleden op 30 oktober 1846circa 1 jr (geboren 1845), overleden Nieuwstraat D 100/145, dochter van Germen Annes Zeilmaker, werkman en Aafke Lammerts Ruiter, zuster van minderjarige Grietje, Oedske, Anne en Lammert Germens Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Hiltje Wybes Faber... 1810 HRL, ovl 8 jul 1868 HRL, huwt met Sjoerd Mulder, Herst. EvL. en Evl in 1851, werkster 1851, ovl wijk D-100, dv Wybe Sijbrens F, en Teuntje Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 828Nieuwstraat D-100Dirk van der Meerwoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-100Nieuwstraat 18Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 828Nieuwstraat D-142Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 828Nieuwstraat 18 (D-142)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 18C. Vellingatransportarbeider
  terug