Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 193-0263-0263-030D-147D-168


Naastliggers vanNieuwstraat 19
ten zuidenNieuwstraat 21
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 13


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0043r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende plaats van Douwe Jansen


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0043v van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEmmerick Reyners


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0041v van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: bij de Franekerpijp aan het Oosterstadsbolwerk bij de schippers paardenstal]53‑00‑00 ggledige plaats
koperEmmerick Reyners
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLieuwe Abeles
naastligger ten westenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaye Gerrits
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEmmerick Reynersdr. koopt een ledige plaets bij de Franekerpijp aan het ooster stadsbolwerk bij de schippers paardenstal. Ten Z. Lieuwe Abbes, ten N. Haye Gerrits. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat voor 53 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEmrick Reyners


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175ar van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEmrick Reiners


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0121v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEmrik Reiners


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEmmerik Reiners


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat bij de schippers paardenstal bij de Franekerpijpen]380‑00‑00 ggnieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintje
koper provisioneelJan Willems
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Groen
verkoperde erfgenamen van wijlen Emmerick Reynersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0280r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]143‑00‑00 gghuis of woning
koperClaas Jacobs, gehuwd metbakkersgezel
koperBeeke Caspers
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWybe Joosten
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Scheltus
verkoperJacob Pietersmr. timmerman te Leeuwarden


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0014v van 7 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Jacobs


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]240‑00‑00 cghuis
koperNannings Willems, gehuwd met
koperLijsbet Asuerus
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWybe Joosten timmerman
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Scheltes
verkoperBeke Caspers, weduwe van
verkoperwijlen Claes Jacobsmr. bakker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100v van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Willems


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211v van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Willems


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Angeliersstraat]250‑00‑00 cghuis off woning
koperJan Alberts c.u.bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenLouw Hansen wever
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten noordenJan Pieters Schaaff
verkoperNanning Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning (zeg) Jan Alberts bontwever, koopt een woning oz. Angelierstraat. Ten O. de stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Louw Hansen, wever, ten N. Jan Pieters Schaaff. Gekocht van Nanne? Willems.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 44Nieuwstraat 19huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 27vNieuwstraat 19huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109v van 20 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio Nieuwstraat 19huis
eigenaarwed. Jan Alberts
gebruikerwed. Jan Alberts
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaard


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]190‑00‑00 gghuis
koperHendrik Beernts, gehuwd metbontwever
koperElske Hendriks
huurderGerrit Lammerts
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenbewoonde huis van Hans Warners
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenTjebbe Joukes
verkoperCornelis Jentjes, houder oude reversaalbrief van 9 februari 1715 ten laste vankoopman
verkoperwijlen Jan Alberts, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Beernts, bontwever x Elske Hendriks koopt een huis in de Angelierstraat. Het is een weefwinkel, een camer en een loods. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Hans Warners, ten N. Tjebbe Joukes. Gekocht van Cornelis Jentjes die de koopbrief van 9 feb 1715 ten laste van Jan Alberts x Antie Jans heeft, voor 190 gg. Zie 245 blz. 0244.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0218v van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrich Beerents


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0037v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Angelierstraat OZ640‑00‑00 cghuis
koperHarmen Martens mr. wever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHans Warners
naastligger ten westenAngelierstraat
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperHendrik Beernsmr. wever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Martens, mr. wever, koopt een huis in de Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Hans Warners, ten N. Hendrik Hendriks. Zie de omschrijving. Gekocht van mr. wever Hendrik Beerns voor 640 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 28rNieuwstraat 19huis
eigenaarGerryt Lammerts
gebruikerGerryt Lammerts
opmerking1731 insolvent verklaart 12-00-00


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0132r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Martens


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0016v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ600‑00‑00 cghuis
koperGerrit Jurjens Beeker, gehuwd metbontwever
koperTrijntje Beerns
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperHarmen Martens, gehuwd metmr. bontwever
verkoperHendrikjen Daniels


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-026Nieuwstraat 19Gerrit Jurjens, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 28rNieuwstraat 19huis
eigenaarGerrit Jurjens
gebruikerGerrit Jurjens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-026, fol. 40vNieuwstraat 19Gerryt Jurjens cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen18:16:00 cg3:2:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 28rNieuwstraat 19huis
eigenaarGerryt Jurjens
gebruikerGerryt Jurjens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0043v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-026 , folio 28rNieuwstraat 19huis
eigenaarGerrit Jurjens
gebruikerGerrit Jurjens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoortsdwinger]370‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJan Janzen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenDirk Claver
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperEva Besseling, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Hulscher
verkoperhun minderjarige zoon Severinus Hulscher


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0165r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwestraat] aan stadsvesten bij de Franekerpoortsdwinger620‑00‑00 cghuis
koperJan Engberts mr. bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenDirk Claaver
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperJan Jansenmr. bontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-030 , folio 53rNieuwstraat 19huis
eigenaarBeernd Jans wed.
gebruikerBeernd Jans wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0132r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetske Alberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-030 , folio 53rNieuwstraat 19huis
eigenaarJan Immerts
gebruikerJan Immerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-030 , folio 53rNieuwstraat 19huis
eigenaarHendrik Beernds
gebruikerHendrik Beernds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0294r van 8 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat] aan de stadsvesten in de Franekerpoortsdwinger300‑00‑00 cghuis
koperdr. Simon Stijl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouwe
naastligger ten westenNieuwe straat
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperHendrik Beerntsbontwever


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0308r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Symon Stijl


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0082r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 19Nieuwstraat OZ bij de Franekerpoortsdwinger171‑00‑00 cghuis
koperJohannes Roelofs, gehuwd met
koperMarijke Hendriks
huurderDominicus Vogelzang 32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/4Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/4Geertrui Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4mr. Johan Idsingaoud griffier van de Staat te Leeuwarden
erflaterwijlen dr. Simon Stijl


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0194r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-030 , pag. 51Nieuwstraat 19Johannes Roelofs 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Johannes Roel ter DeusOok: Terdeus; eigenaar en gebruiker van wijk D-147, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-147Nieuwstraat 19Johannes Roelofs ter DeusJohannes Roelofs ter Deuswewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 848Nieuwstraat 19Johannes Terdeus turfdragerHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Elisabeth Schuurgeb 31 jul 1811 HRL, huwt met Wouter Paulus Keyzer, (gk), op 7 mei 1835 HRL, naaister, dv Harmen S, en Johanna Bisschop; BS geb 1811, huw 1835; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Marijke Hendriksoud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-147NieuwstraatWouter Keyzer26 jbaardscheerderHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
D-147NieuwstraatElisabeth Schuur28 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
D-147NieuwstraatJohanna Keyzer6 mHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-147NieuwstraatMarijke Hendriks62 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Johanna Keyser, overleden op 23 april 18412 jr, overleden Nieuwstraat D 147. (CzOG nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Paulus Keyser, overleden op 29 december 18411 jr (geboren 6/1/1841), overleden Nieuwstraat D 147. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 651 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Betje Broers Haagsma, overleden op 5 februari 18465 jr (geboren 3/3/1840), overleden Nieuwstraat D 147, dochter van Broer Ates Haagsma, scheepstimmerknecht en Teedsche Hendriks Schuttanis (tekent 'Scholtanis'), zuster van minderjarige Grietje en Hendrikje Broers Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 207 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-147Nieuwstraat 19Hendrikje Broers Haagsma, overleden op 22 augustus 18462 jr (geboren 28/7/1844), overleden Nieuwstraat D 147, dochter van Broer Attes Haagsma, scheepstimmerknecht en Teedsche Hendriks Schotanis, zuster van minderjarige Atte en Grietje Broers Haagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Dirk Hillebrands van Loon... 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Grietje Jans Post... wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-147Nieuwstraat 19Johannes Johannes Nielsen... Kerk HRL 1809, BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 848Nieuwstraat D-147Minne Lovius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 848Nieuwstraat D-168 Dirk van der Meer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 848Nieuwstraat 19 (D-168)Johan Wilhelm Kleinwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 19J. v/d Heidestoker gasfabriek


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25055
Nieuwstraat 19Melle van der Heide


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 19J. (Johannes) v.d. Heide


2023
0.092024803161621


  terug