Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 21(niet bekend)3-031 D-148D-169


Naastliggers vanNieuwstraat 21
ten zuidenNieuwstraat 25
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 19


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 179v van 9 nov 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 21
inventarisantLeuue Abbes, gehuwd met
aangeverSieuw Martens
requirantSybe Foppes, gehuwd met
Anttie Leuues dochter van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0179v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaekt bij de heren presiderende burgemeesteren Bartel Lantingh ende Abraham Bontekoe tot desen verordoneerde commissaris geadsocieerdt met ondergschreven secretaris Primier Clercq ten sterffhuise van wijlen Leeue Abbes binnen deser stede versturven van alle de goederen niets uitgesondert aldaer bevonden, ten versoecke van Sybe Foppes, man ende voogd van Anttie Leuues naegelaten dochter van Leuue Abbes, zal voorschreven ende opt aengeven van Sieuw Martensdochter, weduwe van wijlen Leuue voorgemelt onder belofte omt selve in aller getrouwicheit te doen in handen van den welgedachte here commissaris Lanting gepresteert, waerna tot 't gene voorschreven, is geprocedeert in manieren so volgt. Actum dese 9e november 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0123v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0280r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Joosten


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Joosten timmerman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLouw Hansen wever


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbewoonde huis van Hans Warners


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0037v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Warners


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0161r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0009r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0016v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0236r van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0043v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 21Nieuwstraat OZ242‑10‑00 CGhuis
koperDirk Pyters Claver, gehuwd mettrekschipper
koperSydske Jans
huurderde weduwe van Hans Rodhuizum 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLouw Hendriksvarensgezel te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Pieters Claver, trekschipper x Sydske Jans koopt een huis oz. Nieuwstraat. Ten O. het Stadsbolwerk, ten W. die straat, ten Z.?, ten N.? Gekocht van Louw Hendriks, varend persoon te Makkum, voor 242 cg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Claver


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0165r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Claaver


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046v van 9 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Pieters Klaver


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0132r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 21Nieuwstraat OZ270‑21‑00 GGhuis
koperRinse Erryts van Berghen kastelein in Roma Rome
huurderTabe Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Bauke Jisses
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJetske Alberts
verkoper van 1/4Elbrigje Pieters Claver, gehuwd met
verkoper van 1/4Wybren Claasenuitdrager
verkoper van 1/4Antje Jans, gehuwd met te Groningen
verkoper van 1/4Rinse Harmens Picquer te Groningen
verkoper van 1/4Claaske Jans, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Gerryt Hendriksrogmolenaarsknecht te Leeuwarden
verkoper van 1/4Hillegonda Jans, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/4wijlen Teeke Jacobs
ouder van verkoperswijlen Dirk Pieters Claaver, gehuwd met
ouder van verkoperswijlen Sydske Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0311v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinze van Bergum


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0294r van 8 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0082r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0259v van 28 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinze van Bergum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-031, pag. 52Nieuwstraat 21Rinse van Bergum wed en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Gerben Tjeerdszie ook: de Vries; gebruiker van wijk D-148, varensgesel; eigenaar is Rinse van Bergum erven, 1814. (GAH204); huwt met Stijntje Harmens, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Rinse van Bergum... Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:40:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-148Nieuwstraat 21Rinse van Bergum ervenGerben Tjeerds varensgesel


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 302 van 10 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-148Nieuwstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 120woning in de Nieuwstraat D-148
 
verkoperHiltje Philipse Stajou
verkoperJan Kronenburg
koperRomke Jippes Butter


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 50 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 21Romke Jippes Butter, overleden op 7 september 1826Nieuwestraat D 148, vader van Elisabeth-Catharina (vrouw van Pieter Martens Schaaf, huistimmermansknecht), Jippe, sjouwerman, afwezige Pieter, stuurman Antwerpen en afwezige Jelle Romkes Butter, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 152 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 21Grietje Jelles de Jong, overleden op 31 oktober 183066 jr, wed. Romke Jippes Butter, Nieuwestraat D 148, moeder van Pieter, Jelle, Elisabeth en Jippe Romkes Butter (testamentair erfgenamen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 849Nieuwstraat 21wed. Romke ButterHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Elisabeth Brouwergeb 1780 HRL, ovl 16 aug 1851 Antwerpen, wed. van Bonuventura Michael Reyns, kantwerkster, wonende te Antwerpen in 1851; BS ovl 1851; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Elisabeth Robutteroud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Germen Zeilmaker... te HRL, werkman, zv Anne Ages Z, en Oetske Dirks Mesdag; BS huw 1832, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Pieter Martens Schaaf... 1820, huw 1821, ovl 1844 1845 overlijdens; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk D-148; VT ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-148NieuwstraatPieter M Schaaf44 jstadstimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-148NieuwstraatElisabeth Robutter45 jStavorengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-148NieuwstraatMarten P Schaaf8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatRomke P Schaaf4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatYda P Schaaf15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatElisabeth Brouwer54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-148NieuwstraatDjieuwke Brouwer18 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 21Gerrit Cornelis de Boer, overleden op 28 november 184357 jr, werkman, geboren Arum, overleden Nieuwstraat D 148, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 265) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 209 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 21Pieter Martens Schaaf, overleden op 30 november 184449 jr (geboren 8/7/1795), stadsarbeider, overleden Nieuwstraat D 148, man van Elisabeth Butter, vader van Ida (vrouw van Berend Bakker, zeeman) en minderjarige Marten en Romke Pieters Schaaf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 21Jan Jansen van der Wijk... Molenaar op 29 nov 1835 Franeker, 2e huwt met Elizabeth (= Botje) Zeilmaker, werkman in 1861, ovl wijk D-148, N.H., schippersknecht HRL. 1835, zv Jan vdW, en Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849Nieuwstraat D-148Pieter Marten Schaafwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-148Nieuwstraat 21Eene woning aan de Nieuwstraat, verhuurd aan A., IJzenbeek. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849*Nieuwstraat D-169Dirk Gerritsmawoonhuis
Sectie A nr. 849*Nieuwstraat D-170Dirk Gerritsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849Nieuwstraat 21 (D-169)Dirk Gerritsma (te Bolsward)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 21J. Fluitstoker
  terug