Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 23 (niet bekend) 3-031 D-148 D-170
Naastliggers vanNieuwstraat 23
ten zuidenNieuwstraat 25
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 19


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-031 Nieuwstraat 23Rinse van Bergum wed en erven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Gerben Tjeerdszie ook: de Vries; gebruiker van wijk D-148, varensgesel; eigenaar is Rinse van Bergum erven, 1814. (GAH204); huwt met Stijntje Harmens, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Rinse van Bergum... Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:40:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-148Nieuwstraat 23Rinse van Bergum ervenGerben Tjeerds varensgesel


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 302 van 10 nov 1824
adressoortbedraggebruik
D-148Nieuwstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 120woning in de Nieuwstraat D-148
 
verkoperHiltje Philipse Stajou
verkoperJan Kronenburg
koperRomke Jippes Butter


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Romke Jippes Butter, overleden op 7 september 1826Nieuwestraat D 148, vader van Elisabeth-Catharina (vrouw van Pieter Martens Schaaf, huistimmermansknecht), Jippe, sjouwerman, afwezige Pieter, stuurman Antwerpen en afwezige Jelle Romkes Butter, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Grietje Jelles de Jong, overleden op 31 oktober 183066 jr, wed. Romke Jippes Butter, Nieuwestraat D 148, moeder van Pieter, Jelle, Elisabeth en Jippe Romkes Butter (testamentair erfgenamen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 849Nieuwstraat 23wed. Romke ButterHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Elisabeth Brouwergeb 1780 HRL, ovl 16 aug 1851 Antwerpen, wed. van Bonuventura Michael Reyns, kantwerkster, wonende te Antwerpen in 1851; BS ovl 1851; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Elisabeth Robutteroud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Germen Zeilmaker... te HRL, werkman, zv Anne Ages Z, en Oetske Dirks Mesdag; BS huw 1832, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Pieter Martens Schaaf... 1820, huw 1821, ovl 1844 1845 overlijdens; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk D-148; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-148NieuwstraatPieter M Schaaf44 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stadstimmerman
D-148NieuwstraatElisabeth Robutter45 jStavorengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-148NieuwstraatMarten P Schaaf8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatRomke P Schaaf4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatYda P Schaaf15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatElisabeth Brouwer54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-148NieuwstraatDjieuwke Brouwer18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Gerrit Cornelis de Boer, overleden op 28 november 184357 jr, werkman, geboren Arum, overleden Nieuwstraat D 148, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 265) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Pieter Martens Schaaf, overleden op 30 november 184449 jr (geboren 8/7/1795), stadsarbeider, overleden Nieuwstraat D 148, man van Elisabeth Butter, vader van Ida (vrouw van Berend Bakker, zeeman) en minderjarige Marten en Romke Pieters Schaaf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Jan Jansen van der Wijk... Molenaar op 29 nov 1835 Franeker, 2e huwt met Elizabeth (= Botje) Zeilmaker, werkman in 1861, ovl wijk D-148, N.H., schippersknecht HRL. 1835, zv Jan vdW, en Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 849D-148 (Nieuwstraat)Pieter Marten Schaafwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-148Nieuwstraat 23Eene woning aan de Nieuwstraat, verhuurd aan A., IJzenbeek. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 849*D-169 (Nieuwstraat)Dirk Gerritsmawoonhuis
Sectie A nr. 849*D-170 (Nieuwstraat)Dirk Gerritsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 849Nieuwstraat 23 (D-170)Dirk Gerritsma (te Bolsward)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 23 Douwe Tichelaarstadsreiniger
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 23A.Boonstrafabrieksarbeider


1937 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 23Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug