Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 253-0283-0283-032D-149D-171


Naastliggers vanNieuwstraat 25
ten zuidenNieuwstraat 29
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 21


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0043r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0014r van 11 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierestraat]460‑00‑00 gghuis
koperJan Tjallings, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenDouwe Jansen
naastligger ten westenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenEmrik metselaar
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperAntje Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjallings x Antie Sybes koopt een huis oz. Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Douwe Jansen, ten N. Hendrik metselaar. Gekocht van Jan Jansen x Antie Lieuwes, voor 460 gg. en 1 ducaton.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeeresteeg, de doorgaande
naastligger ten zuidenJan Tiallings


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0175v van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Tiallinghs


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0121r van 7 feb 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenStoffel Raapen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenStoffel Rapen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pieters


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0123v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstal van de trekschippers150‑00‑00 gghuis
koperGrietie Christiaens, weduwe van
koperwijlen Tjallingh Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuiden*Lammert lijnslager
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperStoffel Theunis c.u.zakkendrager


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310v van 13 dec 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenStoffel Theunis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 44Nieuwstraat 25huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerJoucke Tiebbes
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 27vNieuwstraat 25huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerJoucke Tiebbes cum soc.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720
opmerking1720 den 10 mey voort jaer betaelt door
opmerkingJoucke Tiebbes segge voor 1/2 1-12-00
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720
opmerkingden 11 mey van johannes joosten ontfang 1-12-0


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Sopingius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio Nieuwstraat 25huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerJouke Tjebbes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Harmen Sopingius


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 28rNieuwstraat 25huis
eigenaarburgemeester Sopingius wed.
gebruikerClaas Willems
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angelierstraat] bij de paardestal120‑00‑00 cg1/3 huis
koperJanke Harmens Sopingius meerderjarige vrijster
huurderWillem Beerns
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Harmens Sopingiuswolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Harmens Sopingius koopt (a) 1/2 huis oz. Angelierstraat, omtrent de Paardenstal. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jan Clasen. (b) 1/3 huis wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. Albert Jaenes, ten N. Arjen Cornelis. Koper is met haar zuster Grietie al eigenaar van de andere 2/3. Gekocht van Tjalling Harmens Sopin gius, wolkammer.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0161r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angeliersstraat] bij de Peerdestal230‑00‑00 cg2/3 huis
koperGertie Jacobs, weduwe van
koperwijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
huurderWillem Beerns
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Claesen
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
eigenaar van 1/3Grietie Harmens, zuster van de koper
verkopervrijster Janke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGertie Jacobs wv oud-burgemeester Harmen Sopingius koopt 2/3 huis oz. Angelierstraat omtrent de Peerdenstal. De overige 1/3 is van Grietie Sopingius. Gekocht van Janke Harmens Sopingius.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0009r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angelierstraat] bij de Paardenstallen115‑00‑00 cg1/3 huis
koperGeertie Jacobs, weduwe van
koperwijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
eigenaar van 2/3Geertie Jacobs
huurderWillem Beerns c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoperJacob Wierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertie Jacobs wv oud-burgemeester Harmen Sopingius koopt 1/3 huis waarvan zij al 2/3 bezit, oz. Angelierstraat, omtrent de paardenstal. Ten O. de stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jan Clasen, ten N.?. Gekocht van Grietie Harmens Sopingius x Jacob Wierds.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 28rNieuwstraat 25huis
eigenaarburgemeester Sopingius wed.
gebruikerburgemeester Sopingius wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0236r van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat bij de paardenstallen]530‑00‑00 cghuis
koperAlbert Gerrits, gehuwd metmr. bontwever
koperGeertruid Beerns
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenClaas Jansen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirkjen Sopingius, gehuwd met
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAngelierstraat [Nieuwstraat]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 28rNieuwstraat 25huis
eigenaarAlbert Gerryts
gebruikerAlbert Gerryts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0043v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-028 , folio 28rNieuwstraat 25huis
eigenaarAlbert Gerryts
gebruikerAlbert Gerryts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0178v van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Beernds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032 , folio 53vNieuwstraat 25huis
eigenaarLucas Bruining
gebruikerLucas Bruining
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046v van 9 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ bij de paardenstallen [staat: Angelierstraat]163‑00‑00 gghuis
koperBauke Yesses, gehuwd metzoutdrager
koperAkke Ymkes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: de nieuwe straat]
naastligger ten noordenDirk Pieters Klaver
verkoper q.q.Jan Beerends, curator
verkoper q.q.Jan Bertels, curatoren over
verkoperLijsbet Alberts minderjarig, en
verkoperBeernt Alberts minderjarig, en
verkoperJan Harmens Hinken minderjarig
erflaterwijlen Geertruid Beernts Borgers, gehuwd met
erflaterwijlen Lucas Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Yesses, zoutdrager x Akke Ymkes koopt een huis oz. Angelierstraat, omtrent de paardenstallen. Ten O. de stadsvesten, ten W. de Nieuwestraat, ten Z. Johannes Harmens, ten N. Dirk Pieters Klaver. Gekocht van de curatoren over Lijsbeth- en Beerent Alberts, kinderen van wl. Geertruid Beerents, laatst x met Lucas Bruining.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0132r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Bauke Jisses


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032 , folio 53vNieuwstraat 25huis
eigenaarBauke Jiesses
gebruikerBauke Jiesses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0311v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ147‑21‑00 gghuis
koperJohannes Albarda medicinae doctor
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenRinze van Bergum
verkoper q.q.Ype Feddema, curator bonorum overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Jiesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, med. dr. koopt huis c.a. oz. Nieuwstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Johannes Harmens, ten N. Rinze van Bergum. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Akke Ymkes wv Bauke Yesses.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032 , folio 53vNieuwstraat 25huis
eigenaardr. Albarda
gebruikerJan Tj. Surderma
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-026, pag. 37Nieuwstraat 25Gerrit Foppes , 37 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0259v van 28 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ190‑00‑00 cghuis
koperGerrit Foppes, gehuwd met
koperAukje Johannes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenRinze van Bergum
verkoperJohannes Alberdadrost van Wonseradeel en Hennaarderadeel te Bolsward


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-032 , pag. 52Nieuwstraat 25Gerrit Foppes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Gerrit Foppes Donjema... HRL, huwt met Aukje Johannis vd Veer/Veen op 6 dec 1801 HRL, N.H., trekveerschipper in 1813, ovl wijk D-149, huw.get. bij J.J. Burggraaf en J.J. Hellinga, wonende te HRL. 1813, id. bij C.J. (K) Bulkers en J.J. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Hendrik Husselman... 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-149Nieuwstraat 25wed Gerrit Foppes Donjemawed Gerrit Foppes Donjema
D-149Nieuwstraat 25wed Gerrit Foppes Donjemawed Hendrik Huselman


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 26 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-149Nieuwstraat 25koopaktefl. 75huis in de Nieuwstraat D-149
 
verkoperFoppe Gerrits Donjema
verkoperJohanna Gerrits Donjema
koperPieter Tuinhout


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 850Nieuwstraat 25Pieter Schaafsma timmermanHarlingenhuis en erf (144 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 282 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Gadsche Hendriks Thijssema, overleden op 18 juni 1838dochter van Hendrik Thijssema, koperslager/loodgieter Nieuwstraat D 149 (tekent 'Tiesema') en Rinske Postma, zuster van minderjarige Evert en Fettje Hendriks Thijssema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Fedde Tjallings Schaafsma... S, en Rinkje Barends; BS huw 1834, huw 1837; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk D-149; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Jacoba Smedingoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Johan Johannes Godthelp... in 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks; BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Petronella Thomas Smith... S, en Getje Petrus vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Pieters Broersma... (moet zijn: Meines Pekema); BS huw 1836, ovl 1848; oud 30 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 113 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Grietje Simons Brouwer, overleden op 24 september 183969 jr, overleden Nieuwstraat D 149, wed. Jacob Barteles van der Meer, moeder van Simon, besteller en Bartele Jacobs van der Meer, buitenvaarder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-149NieuwstraatBartle Meer26 jvarensgezelHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatTrijntie P Broersma30 jwinkelierscheJouregezin 1, v, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatJacob B Meer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatJan B Meer6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatFedde Schaafsma35 jmetzelaarHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatJacoba Smeeding40 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatTjietske Schaafsma3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Everts Rijpstra, overleden op 26 september 184824 jr, geboren aldaar, overleden Harlingen (Nieuwstraat D 149), gehuwd, 1 kind. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Pieters Broersma, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 15/3/1808), overleden Nieuwstraat D 149, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850Nieuwstraat D-149Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 13 jan 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
D-149Nieuwstraat 25Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Provisioneel verkocht op 25 jan 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 27 jan 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
D-149Nieuwstraat 25Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Finaal verkocht op 1 feb 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850Nieuwstraat D-171 Kersje Wouwenaar woonhuis
Sectie A nr. 850Nieuwstraat D-172 Kersje Wouwenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 850Nieuwstraat 25 (D-171)Trijntje de Ruiter (wed. Pieter v.d. Plaats, en Cons.)woonhuis


2023
0.064362049102783


  terug