Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 25 (niet bekend) 3-032 D-149 D-171
Naastliggers vanNieuwstraat 25
ten zuidenNieuwstraat 29
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 21


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0121r van 7 feb 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenStoffel Raapen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenStoffel Rapen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Pieters


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0123v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstal van de trekschippershuis
 
koperGrietie Christiaens, weduwe van150-00-00 GG
koperwijlen Tjallingh Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuiden*Lammert lijnslager
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperStoffel Theunis c.u.zakkendrager


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310v van 13 dec 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenStoffel Theunis


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Sopingius


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Harmen Sopingius


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angelierstraat] bij de paardestal1/3 huis
 
koperJanke Harmens Sopingius meerderjarige vrijster120-00-00 CG
huurderWillem Beerns
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Harmens Sopingiuswolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Harmens Sopingius koopt (a) 1/2 huis oz. Angelierstraat, omtrent de Paardenstal. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jan Clasen. (b) 1/3 huis wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. Albert Jaenes, ten N. Arjen Cornelis. Koper is met haar zuster Grietie al eigenaar van de andere 2/3. Gekocht van Tjalling Harmens Sopin gius, wolkammer.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0161r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angeliersstraat] bij de Peerdestal2/3 huis
 
koperGertie Jacobs, weduwe van230-00-00 CG
koperwijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
huurderWillem Beerns
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Claesen
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
eigenaar van 1/3Grietie Harmens, zuster van de koper
verkopervrijster Janke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGertie Jacobs wv oud-burgemeester Harmen Sopingius koopt 2/3 huis oz. Angelierstraat omtrent de Peerdenstal. De overige 1/3 is van Grietie Sopingius. Gekocht van Janke Harmens Sopingius.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0009r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Angelierstraat] bij de Paardenstallen1/3 huis
 
koperGeertie Jacobs, weduwe van115-00-00 CG
koperwijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
eigenaar van 2/3Geertie Jacobs
huurderWillem Beerns c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoperJacob Wierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertie Jacobs wv oud-burgemeester Harmen Sopingius koopt 1/3 huis waarvan zij al 2/3 bezit, oz. Angelierstraat, omtrent de paardenstal. Ten O. de stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jan Clasen, ten N.?. Gekocht van Grietie Harmens Sopingius x Jacob Wierds.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0236r van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat bij de paardenstallen]huis
 
koperAlbert Gerrits, gehuwd metmr. bontwever530-00-00 CG
koperGeertruid Beerns
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenClaas Jansen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirkjen Sopingius, gehuwd met
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAngelierstraat [Nieuwstraat]


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0043v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0178v van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Beernds


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046v van 9 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZ bij de paardenstallen [staat: Angelierstraat]huis
 
koperBauke Yesses, gehuwd metzoutdrager163-00-00 GG
koperAkke Ymkes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: de nieuwe straat]
naastligger ten noordenDirk Pieters Klaver
verkoper q.q.Jan Beerends, curator
verkoper q.q.Jan Bertels, curatoren over
verkoperLijsbet Alberts minderjarig, en
verkoperBeernt Alberts minderjarig, en
verkoperJan Harmens Hinken minderjarig
erflaterwijlen Geertruid Beernts Borgers, gehuwd met
erflaterwijlen Lucas Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Yesses, zoutdrager x Akke Ymkes koopt een huis oz. Angelierstraat, omtrent de paardenstallen. Ten O. de stadsvesten, ten W. de Nieuwestraat, ten Z. Johannes Harmens, ten N. Dirk Pieters Klaver. Gekocht van de curatoren over Lijsbeth- en Beerent Alberts, kinderen van wl. Geertruid Beerents, laatst x met Lucas Bruining.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0132r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Bauke Jisses


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0311v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZhuis
 
koperJohannes Albarda medicinae doctor147-21-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenRinze van Bergum
verkoper q.q.Ype Feddema, curator bonorum overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Jiesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, med. dr. koopt huis c.a. oz. Nieuwstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Johannes Harmens, ten N. Rinze van Bergum. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Akke Ymkes wv Bauke Yesses.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-026 Nieuwstraat 25Gerrit Foppes, 37 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0259v van 28 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 25Nieuwstraat OZhuis
 
koperGerrit Foppes, gehuwd met190-00-00 CG
koperAukje Johannes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenRinze van Bergum
verkoperJohannes Alberdadrost van Wonseradeel en HennaarderadeelBolsward


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-032 Nieuwstraat 25Gerrit Foppes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Gerrit Foppes Donjema... HRL, huwt met Aukje Johannis vd Veer/Veen op 6 dec 1801 HRL, N.H., trekveerschipper in 1813, ovl wijk D-149, huw.get. bij J.J. Burggraaf en J.J. Hellinga, wonende te HRL. 1813, id. bij C.J. (K) Bulkers en J.J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Hendrik Husselman... 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-149Nieuwstraat 25Gerrit Foppes Donjema wedGerrit Foppes Donjema wed
D-149Nieuwstraat 25Hendrik Huselman wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 850Nieuwstraat 25Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis en erf (144 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Gadsche Hendriks Thijssema, overleden op 18 juni 1838dochter van Hendrik Thijssema, koperslager/loodgieter Nieuwstraat D 149 (tekent 'Tiesema') en Rinske Postma, zuster van minderjarige Evert en Fettje Hendriks Thijssema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Fedde Tjallings Schaafsma... S, en Rinkje Barends; BS huw 1834, huw 1837; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk D-149; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Jacoba Smedingoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Johan Johannes Godthelp... in 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks; BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Petronella Thomas Smith... S, en Getje Petrus vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Pieters Broersma... (moet zijn: Meines Pekema); BS huw 1836, ovl 1848; oud 30 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Grietje Simons Brouwer, overleden op 24 september 183969 jr, overleden Nieuwstraat D 149, wed. Jacob Barteles van der Meer, moeder van Simon, besteller en Bartele Jacobs van der Meer, buitenvaarder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-149NieuwstraatBartle van der Meer26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
D-149NieuwstraatTrijntie P Broersma30 jJouregezin 1, v, protestant, gehuwd, winkeliersche
D-149NieuwstraatJacob B van der Meer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatJan B van der Meer6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatFedde Schaafsma35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, metzelaar
D-149NieuwstraatJacoba Smeeding40 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatTjietske Schaafsma3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Everts Rijpstra, overleden op 26 september 184824 jr, geboren aldaar, overleden Harlingen (Nieuwstraat D 149), gehuwd, 1 kind. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 25Trijntje Pieters Broersma, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 15/3/1808), overleden Nieuwstraat D 149, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 25Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850D-149 (Nieuwstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 jan 1870
D-149Nieuwstraat 25Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Provisioneel verkocht op 25 jan 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 27 jan 1870
D-149Nieuwstraat 25Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Finaal verkocht op 1 feb 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850*D-171 (Nieuwstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis
Sectie A nr. 850*D-172 (Nieuwstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850Nieuwstraat 25 (D-171)Trijntje de Ruiter (wed. Pieter v.d. Plaats, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 25wed E. Bootsma geb. J. Terpstrazonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
  terug