Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 27 (niet bekend) 3-032 D-149 D-172
Naastliggers vanNieuwstraat 27
ten zuidenNieuwstraat 29
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 21


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-026 Nieuwstraat 27Gerrit Foppes, 37 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-032 Nieuwstraat 27Gerrit Foppes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Gerrit Foppes Donjema... HRL, huwt met Aukje Johannis vd Veer/Veen op 6 dec 1801 HRL, N.H., trekveerschipper in 1813, ovl wijk D-149, huw.get. bij J.J. Burggraaf en J.J. Hellinga, wonende te HRL. 1813, id. bij C.J. (K) Bulkers en J.J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Hendrik Husselman... 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-149Nieuwstraat 27Gerrit Foppes Donjema wedGerrit Foppes Donjema wed
D-149Nieuwstraat 27Hendrik Huselman wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 850Nieuwstraat 27Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis en erf (144 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 27Gadsche Hendriks Thijssema, overleden op 18 juni 1838dochter van Hendrik Thijssema, koperslager/loodgieter Nieuwstraat D 149 (tekent 'Tiesema') en Rinske Postma, zuster van minderjarige Evert en Fettje Hendriks Thijssema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Fedde Tjallings Schaafsma... S, en Rinkje Barends; BS huw 1834, huw 1837; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk D-149; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Jacoba Smedingoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Johan Johannes Godthelp... in 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks; BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Petronella Thomas Smith... S, en Getje Petrus vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Trijntje Pieters Broersma... (moet zijn: Meines Pekema); BS huw 1836, ovl 1848; oud 30 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 27Grietje Simons Brouwer, overleden op 24 september 183969 jr, overleden Nieuwstraat D 149, wed. Jacob Barteles van der Meer, moeder van Simon, besteller en Bartele Jacobs van der Meer, buitenvaarder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-149NieuwstraatBartle van der Meer26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
D-149NieuwstraatTrijntie P Broersma30 jJouregezin 1, v, protestant, gehuwd, winkeliersche
D-149NieuwstraatJacob B van der Meer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatJan B van der Meer6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-149NieuwstraatFedde Schaafsma35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, metzelaar
D-149NieuwstraatJacoba Smeeding40 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-149NieuwstraatTjietske Schaafsma3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 27Trijntje Everts Rijpstra, overleden op 26 september 184824 jr, geboren aldaar, overleden Harlingen (Nieuwstraat D 149), gehuwd, 1 kind. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-149Nieuwstraat 27Trijntje Pieters Broersma, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 15/3/1808), overleden Nieuwstraat D 149, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-149Nieuwstraat 27Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850D-149 (Nieuwstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 jan 1870
D-149Nieuwstraat 27Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Provisioneel verkocht op 25 jan 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 27 jan 1870
D-149Nieuwstraat 27Een huis met annexen in de Nieuwstraat, in gebruik bij de wed. M., Knipper e.a.. Finaal verkocht op 1 feb 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850*D-171 (Nieuwstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis
Sectie A nr. 850*D-172 (Nieuwstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 850Nieuwstraat 27 (D-172)B. Oldenburg (te Amsterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 27 Pieter H. Mooimantimmerman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 27S.Toetermetselaar


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 27A.H. (Aafke) Geelof wv Toeter
  terug