Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 293-0293-0293-033D-150D-173


Naastliggers vanNieuwstraat 29
ten zuidenNieuwstraat 33
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 25


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0175v van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 29Nieuwstraat OZ [staat: ten oosten van de Anjelierstraat bij de schippers paardenstal]512‑00‑00 gghuis bestaand uit 2 aparte woningen
koperJacob Jochums, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
koperElske Cornelis
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMarten Eernstes
naastligger ten westenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Tiallinghs
verkoperJan Douwes te Texel


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarJilles Jansen
gebruikerJan Claesen wed. c.soc.
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarvroedsman Wiersma
gebruikerPieter Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerwed. Roeloff Roelofs
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 29Nieuwstraat OZ420‑00‑00 cghuis
koperJan Claesen, gehuwd metbontwever
koperMayke Joukes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEelken Bentes
naastligger ten zuidenThomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester Harmen Sopingius
verkoperEelken Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarJan Claasen
gebruikerJan Claasen
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarwed. Jan Claeses
gebruikerwed. Jan Claeses cum soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-029, fol. 40vNieuwstraat 29Claas Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kind17:8:00 cg2:18:00 cgkan just sijn kost winnen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarJan Clazes wed.
gebruikerJan Clazes c.s.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-029Nieuwstraat 29huis
eigenaarJan Clases wed.
gebruikerJan Clases c.soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0178v van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 29Nieuwstraat OZ [staat: Nijestraat]650‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJohannes Harmens, gehuwd metbontwever
koperWytske Gerryts
bewonerDirk Janzen c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenNeltje Beernds
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: de straat]
naastligger ten noordenHarmen Beernds
verkoperMayke Joukes, gehuwd met
verkoperJan Kaspersmr. bontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 29huis
eigenaarJohannes Harmens
gebruikerJohannes Harmens
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJelle Gerryts
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 29huis
eigenaarJohannes Harmens
gebruikerJan Beerns
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Taevis
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-033 , pag. 52Nieuwstraat 29Roomsche Gemeente 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Abe Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-150, medegebruiker is Albert Egberts wed., eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Albert Egbertsovl voor 1815; wed. (Antje Sijbes), A.E. gebruiker van wijk D-150; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); begraven 25 may 1795 op het Groot Kerkhof, regel 2, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-150Nieuwstraat 29Roomsche Gemeentewed Abe Johannes
D-150Nieuwstraat 29Roomsche Gemeentewed Albert Egberts


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 851Nieuwstraat 29 Roomsch Gemeente Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Catrina Nieuwenhuiszie ook: Catharina Nijhuis; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Jan Opkampoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Johannes Hermanus Knoop... met Grietje Visser, (gk), op 9 nov 1837 HRL, turfdrager in 1851, Rooms Katholiek, wever in 1837, ovl wijk D-150, zv Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-150NieuwstraatJan Opkamp52 jgeenHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
D-150NieuwstraatHarmen Opkamp23 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatTrijntie Opkamp26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatYmkje Opkamp21 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatDore Opkamp20 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatPieter Leyen23 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCatrina Nieuwenhuis46 jturftonsterHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
D-150NieuwstraatBarend Leyen21 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCornelis Leyen19 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatJohannes Leyen17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatHamanus Leyen8 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatKlaske Leyen15 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Petrus Fok, overleden op 18 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 24/8/1834), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Johannes Jans Fok, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 19 jr (geboren 1827), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Bartholomeus Nicolaas Bambach, overleden op 9 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 9/3/1847), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Dina Speelmangeb 10 aug 1810 Leeuwarden, huwt met Isaac Philippus de Haan, (gk), A tussen 1851-1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-150


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 851Nieuwstraat D-150Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Johannes Jans Schoenmaker... HRL, vleeshouwer in 1864, A 7 feb 1853 Franeker, Vst 29 aug 1853 uit Franeker, Rooms Katholiek, ovl wijk D-150, slagersknecht in 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 851Nieuwstraat D-174 Roomsch Cath. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 851Nieuwstraat 29 (D-174)R.K. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 29E. Ligthartgrondwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 29J. (Jacob) v.d. Laan  terug