Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) D-142 D-160
Naastliggers vanNieuwstraat 3
ten zuidenNieuwstraat 5
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 1


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107r van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJylt Baukes metselaar


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0250r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jielt Baukes


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0252r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 3Nieuwstraat noordeinde bij de Franekerpoortsdwingerwoning
 
koperburgemeester Jan Doncker koopman145-07-00 GG
huurderGerrit Jansen mr. bontwever30-00-00 CG
naastligger ten oostenPad naar de Nieuwstraat
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.
naastligger ten westenFreerk Hendriks
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperLolke Beerns, gehuwd metvarensgezel
verkoperGrietje Jans Sanstra


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0253v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0238r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 3Nieuwstraat OZ bij de Franekerpoortsdwingerwoning en weefwinkel
 
koperPyter Ulbes trekveerschipper151-00-00 CG
huurderJan Barthold 26-00-00 CG
naastligger ten oostenrijdpad
naastligger ten zuidenFreerk Ates
naastligger ten westenFreerk Hendriks
naastligger ten noordenlege grond
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0130v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntje Jielts


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0050r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 3Nieuwstraat bij de Franekerpoortsdwinger, noordeinde van dehuis en weefwinkel
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd metgraankoper53-00-00 GG
koperBaatje Fokkes
huurderHendrik Beernds 22-00-00 CG
naastligger ten oostenRijpad en bolwerk
naastligger ten zuidenDaniel Paulus
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0075r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen lege plek grond


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Baukje Jansged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Hendrik Claasesovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk D-142, medegebruiker is Jetske C. Reitsma, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Jetske Clases Reitsmageb 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-142Nieuwstraat 3Gereformeerde Diaconie Hendrik Klaases wed
D-142Nieuwstraat 3Jetske C Reitsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 844Nieuwstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (15 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Sybeda Zijlstrageb 1788 Makkum, ovl 17 feb 1847 HRL, huwt met Sjoerd Poppes Tigchelaar dv Feike Pieters Z, en ... ; BS ovl 1847; oud 50 jaar, (vnm: Sijserda), geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-142; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-142Sysferda Zijlstra50 jMakkumv, protestant, weduwe, geen
D-142Anne Tichelaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-142Rinske J Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Klaaske Beidschat, overleden op 11 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, Nieuwstraat D 142, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Minke Rintjes van der Post, overleden op 29 april 184849 jr, geboren Stavoren 11/3/1799, overleden Nieuwstraat D 142, vrouw van Hielke van der Burg, werkman, moeder van minderjarige Willem, Teedsche en Jantje Hielkes van der Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Jacobus van Bree... met Fokje de Vries, werkman, zv Carel vB., en Anna Catharina Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Vogeltje de Vries... 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Geertruida Jans van Rooyen... ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 844D-142 (achter de Lombard)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 844D-160 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4838Nieuwstraat 3 (D-160)Willem Oldenburgerwoonhuis
  terug