Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 31(niet bekend)3-033 D-150D-174
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 31(niet bekend)3-033 D-150D-175


Naastliggers vanNieuwstraat 31
ten zuidenNieuwstraat 33
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 25


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0121r van 7 feb 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat bij de Schipperspeerdestal]190‑14‑10 GGhuis
koperFeycke Symons
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJacob Pytters timmerman
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenStoffel Raapen
verkoperAntie Jacobs, gehuwd met
verkoperSymen Feyckes
verkoperNeeltie Jacobs minderjarige jongedochter
verkoper q.q.Wybren Jansen Wijngaert, geauthoriseerde curator overmr. kleermaker
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Symens koopt een mooi huis c.o.a. van 2 aparte woningen met 2 loodsen, put en back en een hofke met bomen erachter, in de Angelierstraat omtrent de Schipperspaardenstal. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jacob Pytters, timmerman, ten N. Stoffel Raapen?. Gekocht van Antie Jacobs x Symen Feikes, Neeltie Jacobs, en Wybren Jansen Wijngaard, mr. kleermaker als curator over Cornelis Jacobs, voor 190 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat bij de paardenstal van de trekschippers]300‑00‑00 CGhuis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehoren
koperLammert Claessen c.u.lijnslager
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJacob Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenStoffel Rapen
verkoperFeike Symens c.u.schuitvoerder


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: Paardenstalstraat bij de Franekerpijpen]165‑07‑00 GGhuis, plaatsje en bleekveldje
koperWybe Joostes gardenier
huurderGerrit Wopkes schuitvaarder
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenStoffel Theunis
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Pieters
verkoperJetze Heins c.u.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310v van 13 dec 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: op de stadsvesten bij de Franekerpijpen]1125‑00‑00 CGlijnbaan, woning en pakhuis
koperJillis Jansen Wiertsma, gehuwd met
koperImmetie Claeses
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
huurderN. N. 9‑00‑00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJacob Pytters
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten noordenStoffel Theunis
verkoperTettje Alles, weduwe van
verkoperwijlen Lambert Clases Tromplijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJillis Jansen Wiertsma x Immetie Clases koopt een lijnbaan c.a. op een afbreuk? op de Stadsvesten, omtrent de Franekerpijpen, met nog een huis erbij, bestaande uit een woning en een pakhuis met een plaetsje erachter, staande bij die lijnbaan, in de Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Jacob Pytters, ten N. Stoffel Theunis. Met overname van alle goederen. Gekocht van Fettje Alles wv Lammert Clasen Tromp, mr. lijnslager, voor zichzelf en voor hun dochter, voor 1125 cg. inclusief het huis van 345 cg. en een mooie rijksdaalder tot een verering.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]250‑00‑00 CGhuis
koperThomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met
koperEelkjen Bentes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Sopingius
verkoperSara Jillis, weduwe van
verkoperwijlen Swerus Claesen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ420‑00‑00 CGhuis
koperJan Claesen, gehuwd metbontwever
koperMayke Joukes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEelken Bentes
naastligger ten zuidenThomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester Harmen Sopingius
verkoperEelken Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-033, pag. 52Nieuwstraat 31Roomsche Gemeente0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Abe Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-150, medegebruiker is Albert Egberts wed., eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Albert Egbertsovl voor 1815; wed. (Antje Sijbes), A.E. gebruiker van wijk D-150; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); begraven 25 may 1795 op het Groot Kerkhof, regel 2, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-150Nieuwstraat 31Roomsche Gemeente Abe Johannes wed
D-150Nieuwstraat 31Roomsche Gemeente Albert Egberts wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 852Nieuwstraat 31Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis en erf (134 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Catrina Nieuwenhuiszie ook: Catharina Nijhuis; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Jan Opkampoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Johannes Hermanus Knoop... met Grietje Visser, (gk), op 9 nov 1837 HRL, turfdrager in 1851, Rooms Katholiek, wever in 1837, ovl wijk D-150, zv Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-150NieuwstraatJan Opkamp52 jgeenHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
D-150NieuwstraatHarmen Opkamp23 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatTrijntie Opkamp26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatYmkje Opkamp21 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatDore Opkamp20 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatPieter Leyen23 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCatrina Nieuwenhuis46 jturftonsterHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
D-150NieuwstraatBarend Leyen21 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCornelis Leyen19 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatJohannes Leyen17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatHamanus Leyen8 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatKlaske Leyen15 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Petrus Fok, overleden op 18 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 24/8/1834), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Johannes Jans Fok, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 19 jr (geboren 1827), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Bartholomeus Nicolaas Bambach, overleden op 9 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 9/3/1847), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Dina Speelmangeb 10 aug 1810 Leeuwarden, huwt met Isaac Philippus de Haan, (gk), A tussen 1851-1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-150


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 852Nieuwstraat D-150Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 31Johannes Jans Schoenmaker... HRL, vleeshouwer in 1864, A 7 feb 1853 Franeker, Vst 29 aug 1853 uit Franeker, Rooms Katholiek, ovl wijk D-150, slagersknecht in 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 852*Nieuwstraat D-173Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 852*Nieuwstraat D-175Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 852Nieuwstraat 31 (D-175)E. en J. Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 31G. En J. Schragesigarenmakers
  terug