Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuwstraat 32,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 32 3-034 3-041 D-094 D-135
Naastliggers vanNieuwstraat 32
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 34
ten noordenNieuwstraat 30


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0109v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLuitien timmerman


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0229r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Luitjen timmerman


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis voorheen van Luitjen timmerman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-034 Nieuwstraat 32huis
eigenaarFrieskjen Pieters erven
gebruikerPieter Berents
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-034 Nieuwstraat 32huis
eigenaarBroer Bauckes cum soc.
gebruikerFrans Daniels cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat naast de paardestallen]huis
 
koperArjen Cornelis, gehuwd met122-00-00 CG
Stijntie Hettinga
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenGerrit Acker
verkoper 1/2Jelle Claesen
verkoper 1/6Freek Lolkes
verkoper 1/6Oeds Lolkes
verkoper 1/6armvoogdij der huiszittende armen als alimentators van Claeske Lolkes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-034 Nieuwstraat 32huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-034 Nieuwstraat 32huis
eigenaarJan Jansen
gebruiker
opmerking1726 insolvent verklaart


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Cornelis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018va van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 30, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019ra van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 30, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0335v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 30, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Cornelis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-034 Nieuwstraat 32Wessel Gerrits, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstallenhuis
 
koperPytter Jansen, gehuwd mettimmerman123-00-00 GG
Antie Rintjes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenJacob Ydes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg] waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenMinne Ages
verkoperTrijntje Foppes, in ondertrouw metwinkelierse
Andries Bastiaanstimmerman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-034 Nieuwstraat 32huis
eigenaarWessel Gerrits
gebruikerWessel Gerrits
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0233v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 30, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Jansen


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Jansen


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0060r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Janzen


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstalhuis
 
koperSimon Hendriks, gehuwd metzoutdrager147-21-00 GG
Dieuwke Andeles
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan van der Pet schipper
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen Hendriks bontwever
eerder eigenaarJacob Claasen c.u.
verkoperPieter Gaikematimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Simon Hendriks, zoutdrager x Lieuwkjen Andeles koopt een huis in de Nijstraat t/o de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. Jan v.d. Pol, schipper, ten N. bontwever Harmen Hendriks. Gekocht van Jacob Claasen.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0086v van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Zoutdrager koopman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0188v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-041 Nieuwstraat 32Symon Hendriks0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Siemon Hendriks Brouwer... dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, ovl 1816, ovl 1839, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk D-094, kruyer, 1814. (GAH204); kind: Willem Simons Brouwer, geb 12 dec 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-094Nieuwstraat 32Siemon H Brouwer Siemon H Brouwer kruyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 820Nieuwstraat 32erven Simon H. BrouwerHarlingenhuis (70 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 820 Simon h BrouwerHarlingenafgebroken, thans ledig plek grond


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Engeltie Hardenbergoud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Fedde P. de Moedoud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, pottebakkersknecht, wijk D-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-094NieuwstraatFedde Pieters de Moed43 jMakkumm, protestant, gehuwd, pottebakkersknegt
D-094NieuwstraatEngeltie Hardenberg37 jSneekv, protestant, gehuwd
D-094NieuwstraatPieter de Moed2 jSneekm, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatJan de Moed6 mSneekm, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatYbeltie de Moed14 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatSijke de Moed12 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatBetje de Moed10 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatWillemke de Moed8 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatHendrikje de Moed5 jSneekv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Antje Douwes Tigchelaar, overleden op 21 april 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 4/4/1845), overleden Nieuwstraat D 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Johannes Rinzes Rinsma, overleden op 2 juni 18478 jr (geboren 8/5/1839), overleden Nieuwstraat D 94, zoon van Rinze Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Stavinga) en Grietje van der Kooy, broer van minderjarige Arie Rinzes Rinsma, halfbroer van minderjarige Ynte Rinzes Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Antje Tigchelaar, overleden op 1 september 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 10/5/1847), overleden Nieuwstraat D 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Aafke Hendriks Beidschat, overleden op 8 september 184810 dg (geboren 29/8/1848), overleden Nieuwstraat D 94, dochter van Hendrik Tuennes Beidschat, schipper en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert, Pietertje en Tuenna Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 820D-094 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 820D-135 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4729Nieuwstraat 32 (D-135)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 32M. de Jongkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 32S. (Sipke) Geldersma
  terug