Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 34 3-033 1/4 3-040 D-093 D-134
Naastliggers vanNieuwstraat 34
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 36
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 32


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0244r van 15 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis, loods en plaats
 
koperJan Ellerts van Laer c.u.361-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannis Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkopermr. Jelis SchenckelchirurgijnTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ellerts van Laar koopt een huis, loods en plaets wz. Angelierstaat. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. wd. Johannes Bose?, ten N. Bocke Eelckes. Gekocht van mr. Jelis Schenkel, chirurgijn op Terschelling, voor 361 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de Schipperspaardenstal]huis
 
koperIge Gerbens koopman450-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperJan Eylerts van Laer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Egbert de Gruyter cum uxore b.b. en consent op de coop van seeckere huysinge cum annexis, staende in de Katterug alhier. Ten N. smid Sioerd Bartels, ten Z. Antie Wabbes. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. Sixtus Eleng c.u. voor 1060 GG.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0078v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis, loods en plaats
 
koperLammert Sioerdts Cruyssebroeder 350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Boosjonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperIge Gerbens


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierestraat]huis, loods en plaats
 
koper finaalHendrick Rinnerts c.u.350-00-00 GG
koper provisioneelHendrick Rinnerts c.u.350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
toehaaktwee zilveren ducatons en een rijksdaalder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Joannes Boosionge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoper q.q.Ypcke Algera c.u., onderhouder van
verkoperhet weeskind van wijlen Lammert Sioerds


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0041r van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0109v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] tegenover de schipperspaardenstalkamer
 
koperJan Scheltes c.u.schipper op Sneek250-00-00 GG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenLuitien timmerman
verkoperPytter Jacobs
verkoperMinne Jansen


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0195v van 30 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0229r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schipperspaardenstallen]woning bestaande uit kamer, loods en plaats
 
koperAlbart Dirks, gehuwd met280-00-00 GG
koperAntje Willems
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten oostenpaardenstallen
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmerman
verkoperJan Scheltes c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schippers paardenstal]huis met loods en plaats
 
koperJan Tiallinghs, gehuwd metzoutdrager210-00-00 GG
koperAntie Sybbes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende schippers paardenstal
naastligger ten zuidende kamer van Pytter Jacobs
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voorheen van Luitjen timmerman
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjallings, zoutdrager x Antie Sybes koopt een mooi huis c.o.a., wz. Angelierstraat. Ten O. die straat en de schipperspeerdestal, ten W. zeemtouwer Jan, ten Z. Pytter Jacobs, ten N. timmerman Luytien. Gekocht van Trijntie Jans.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de schippers paardenstal]huis
 
koperJan Scheltes molenaar120-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hiddes metselaar
naastligger ten westenDouwe smidArum
naastligger ten noordenstraat
verkoperGryttie Rinses, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croon


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Goitjen Croon


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperJan Scheltes trekschipper op Franeker45-04-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker
naastligger ten zuidenJan Pytters timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende pottenbakkerij van Rombert
naastligger ten noordensteeg
ontvangt jaarhuurBauckebrouwer10-00-00 GG
verkoperDouwe Dirxsenmr. smidGrouw


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjallingh Janes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0180v van 1 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOepke stoker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Sierx


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 34huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 34huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Tomas c.u.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperHarmen Aeges, gehuwd metmr. brouwer110-00-00 CG
koperJanke Tieerds van der Form
huurder voor 10 jarenN. N. 8-14-00 GG
naastligger ten oostenHans Hansen n.u.
naastligger ten zuidenGriettie Willems n.f.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Sytse Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages, mr. brouwer x Janke Tieerds v.d. Form koopt een woning in de Zoutsteeg. Ten O. Hans Hansen, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Grietje Willems, ten N.? Gekocht van Sytse Vos, oud-burgerhopman, voor 110 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 34huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 34huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
3-033 Nieuwstraat 34huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
3-033 Nieuwstraat 34huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20-00-00


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]1/3 huis
 
koperJanke Harmens Sopingius meerderjarige vrijster
eigenaar van 1/3Janke Harmens Sopingius, en haar zuster
eigenaar van 1/3Grietje Sopingius
huurderClaas Willems
huurderJacob Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten noordenArjen Cornelis
naastligger ten westenN. N.
verkoperTjalling Harmens Sopingiuswolkammer


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat] tegenover de paardenstalhuis
 
koperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager350-00-00 CG
koperAafke Syberens
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten westenMeinert Arentsma mr. brouwer
naastligger ten noordenArjen Cornelis
verkoperJanke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoperJan Joostenmr. timmerman en trekveerschipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 34Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-033 Nieuwstraat 34Harmen Everts, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG
3-033 /3Nieuwstraat 34Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-033 /4Nieuwstraat 34Reyner Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Ydes


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]huis
 
koperSaara Groenewold, laatste weduwe van39-07-00 GG
koperTheodorus van Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten oostenJacob Ydes
naastligger ten zuidenGatse Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkoperMeyndert Jaspers Arentsmamr. brouwer


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 34huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-033 /2Nieuwstraat 34huis
eigenaarJan J. Wighuis
gebruikerJan J. Wighuis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /3Nieuwstraat 34huis
eigenaarJan Coenraeds
gebruikerJan Coenraeds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /4Nieuwstraat 34huis
eigenaarReyn Jansen
gebruikerReyn Jansen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Angelier of Nystraat tegenover de paardenstal]huis
 
koperSytze Andries, gehuwd metzoutdrager102-00-00 GG
koperGrietie Jans
huurderDouwe Coerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts mr. bontwever
naastligger ten westende weduwe van dr. Crytenborg
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkopervroedsman Claas Leystra, oud reversaalbriefhouder d.d. 01-11-1740 van
verkoperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager
verkoperAafke Sybrens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Sytze Andries, zoutdrager x Grietje Jans koopt een huis wz. Angelier- of Nijstraat, tegenover 'de paardenstal'. Ten O. die straat, ten W. wd. dr. Crijtenburg, ten Z. Hendrik Gerryts, mr. bontwever, ten N. Pytter Jansen. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap, als houder van het reversaal van nov 1740 ten laste van Jacob Yedes, zoutdrager x Aafke Sybrens en de cessie van apr 1745 van Janke Harmens Sopingius.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]huis
 
koperJanke Groenewold, gehuwd met135-07-00 GG
koperDavid Griffin
huurderMelcher Lomans 0-08-00 CG
huurder bovenCornelis Sas 16-00-00 CG
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Janzen
verkoper q.q.Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, gelastigde van
verkoperJan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeKaap de Goede Hoop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Groenewoud x David Griffin koopt een huis c.a. in de Achterzoutsteeg, dat verhuurd is. Ten O. Sytze Andries, ten W. die steeg, ten Z. Gatze Tjallings, ten N. wd. Pieter Janzen. verkoper is Jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, mede gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester, in qlt. als last hebber van Jan Wybrandus Doyema, soldaat bij de O.I. Compagnie (V.O.C.) in Kaap de Goede Hoop, voor 135 gg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]huis
 
koperDoeke Wybrens Venema mr. glasmaker102-07-00 GG
huurderMelcher Lomans 0-08-00 CG
huurderJan Bruins 0-07-00 CG
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Jans
verkoperJanke Groenewold, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0060r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelier of Nieuwestraat]huis
 
koperAaltje Beernds, weduwe van250-00-00 CG
koperwijlen Pyter Reinders huistimmerman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelier of Nieuwestraat]
naastligger ten westenDoeke Venema
naastligger ten zuidenHarmen Plagge
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Janzen
verkoperSytze Andries, gehuwd met
verkoperGreetje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Beernds wv Pieter Reinders, huistimmerman, koopt huis wz. Angelier- of Nieuwestraat. Ten O. die straat, ten W. Doeke Venema, ten Z. Harmen Plagge, ten N. wd. Pieter Janzen. Gekocht van Sytze Andries x Grietje Jans.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan van der Pet schipper


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0086v van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZhuis
 
koperMichiel Jacobs beurtschipper63-00-00 GG
huurderKlaas Harmens c.u.brouwersknecht
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSimon Zoutdrager koopman
verkoperJohannes van der PetkoopmanMakkum


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZhuis
 
koperSybren Aukes 31-05-00 CG
huurderM. Couwenhoven c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperJan ten BrinkLeeuwarden


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: wijk D-116]huis
 
koperCoenraad P. Bakker mr. kompasmaker26-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-08 CG
huurder bovende weduwe van W. Dirks 0-07-00 CG
huurder benedenHarmen Gosjes c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Visser
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, gelastigden vanadvocaat
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0188v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ wijk D-093huis
 
koperDieuwke Alberts, gehuwd met87-00-00 CG
koperPieter Cornelis
huurderDieuwke Alberts
huurderPieter Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoperMiggiel Jacobsoud beurtschipper op Amsterdam


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-040 Nieuwstraat 34Pieter Cornelis0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Geertje Geerts Spandauwgeb 1802 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk D-093, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis Bleeker... Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1815, ovl 1828, ovl 1836, ovl 1838, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk D-093, sjouwer, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder Echtelieden te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 818Nieuwstraat 34Pieter Cornelis BleekerHarlingenscheepstimmermanhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Janke G Beymansoud 46 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk D-093; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Tjeerd Gosses Jongsma... Sijtzes; BS ovl 1846; 1848 overlijdens; oud 36 jaar, geb Burum en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-093; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-093NieuwstraatTjeerd G Jongsma36 jBurumm, protestant, gehuwd, smidsknegt
D-093NieuwstraatJanke G Beymans46 jSt Annav, protestant, gehuwd
D-093NieuwstraatGerrit G Kroes18 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatIJsbrand G Kroes17 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatJan Jansen Postma15 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatGosse T Jongsma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatPaulus Jongsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatRientje [Bientje] Jongsma11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatAntje Jongsma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 818D-093 Jan WijnaldaHarlingenvernieuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-093Nieuwstraat 34Heintje Krakau, overleden op 3 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr (geboren 1847), overleden Nieuwstraat D 93. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Aafke Pieters de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 818D-093 (Nieuwstraat)Haaije Bootsmawoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 495..


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 5 van 4 jan 1873
adressoortbedraggebruik
D-093Nieuwstraat 34koopaktefl. 500huis D-093
 
verkoperRein Wijnalda
verkoperGerlof van Asperen
koperLubkje Metzelaar (gehuwd met Lieuwe Brameyer)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 818D-134 (Nieuwstraat)Sipke van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 818Nieuwstraat 34 (D-134)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 34 hendrik Visserwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
  terug