Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 343-0373-0373-040D-093D-134
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 343-0433-0433-055D-093D-134


Naastliggers vanNieuwstraat 34
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 36
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 32


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0012r van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [niet vermeld]450‑00‑00 gghuis
koperTeede Ipes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende potterij van Dirck Abbes
naastligger ten westenWillem Gijsberts timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Bauckes c.u.meelman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeede Epes c.u. kopen een huis


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0244r van 15 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]361‑07‑00 gghuis, loods en plaats
koperJan Ellerts van Laer c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Johannis Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkopermr. Jelis Schenckelchirurgijn te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ellerts van Laar koopt een huis, loods en plaets wz. Angelierstaat. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. wd. Johannes Bose?, ten N. Bocke Eelckes. Gekocht van mr. Jelis Schenkel, chirurgijn op Terschelling, voor 361 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de Schipperspaardenstal]450‑00‑00 gghuis
koperIge Gerbens koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Johannes Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperJan Eylerts van Laer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Egbert de Gruyter cum uxore b.b. en consent op de coop van seeckere huysinge cum annexis, staende in de Katterug alhier. Ten N. smid Sioerd Bartels, ten Z. Antie Wabbes. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. Sixtus Eleng c.u. voor 1060 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0078v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]350‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperLammert Sioerdts Cruyssebroeder
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Johannes Boosjonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperIge Gerbens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierestraat]350‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koper finaalHendrick Rinnerts c.u.
koper provisioneelHendrick Rinnerts c.u.350‑00‑00 gg
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
toehaaktwee zilveren ducatons en een rijksdaalder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Joannes Boosionge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoper q.q.Ypcke Algera c.u., onderhouder van
verkoperhet weeskind van wijlen Lammert Sioerds


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0041r van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 79r van 29 mrt 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 34
inventarisantBauckien Tijsen, weduwe van
wijlen Lammert Cruissebroer
inleiding bij de boedelinventarisatie[0079r] Inventarisatie ende beschrijvinge op orde van de heere vice praesiderende burgemeester Jan Knijff, gedaen ten sterfhuise van Bauckie Tijsen, een kintie nagelaten hebbende bij Lammer Cruissebroer saliger verweckt, van alle goederen aldaer bevonden soo volgt, desen 29e Martio 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0109v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] tegenover de schipperspaardenstal250‑00‑00 ggkamer
koperJan Scheltes c.u.schipper op Sneek
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenLuitien timmerman
verkoperPytter Jacobs
verkoperMinne Jansen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0195v van 30 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0229r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schipperspaardenstallen]280‑00‑00 ggwoning bestaande uit kamer, loods en plaats
koperAlbart Dirks, gehuwd met
koperAntje Willems
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenpaardenstallen
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmerman
verkoperJan Scheltes c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schippers paardenstal]210‑00‑00 gghuis met loods en plaats
koperJan Tiallinghs, gehuwd metzoutdrager
koperAntie Sybbes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten oosten [a/d overkant]de schippers paardenstal
naastligger ten zuidende kamer van Pytter Jacobs
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voorheen van Luitjen timmerman
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjallings, zoutdrager x Antie Sybes koopt een mooi huis c.o.a., wz. Angelierstraat. Ten O. die straat en de schipperspeerdestal, ten W. zeemtouwer Jan, ten Z. Pytter Jacobs, ten N. timmerman Luytien. Gekocht van Trijntie Jans.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de schippers paardenstal]120‑00‑00 gghuis
koperJan Scheltes molenaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hiddes metselaar
naastligger ten westenDouwe smid te Arum
naastligger ten noordenstraat
verkoperGryttie Rinses, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croon


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Goitjen Croon


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]45‑04‑00 gghuis
koperJan Scheltes trekschipper op Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker
naastligger ten zuidenJan Pytters timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende pottenbakkerij van Rombert
naastligger ten noordensteeg
ontvangt jaarhuurBauckebrouwer10‑00‑00 gg
verkoperDouwe Dirxsenmr. smid te Grouw


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjallingh Janes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0180v van 1 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOepke stoker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Sierx


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0344v van 3 okt 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Ooievaarsteeg [staat: Zoutsteeg bij de Franekerpijpen]40‑00‑00 cgpaardenstal
koperde stad Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybe Ottes
naastligger ten noordenFocke Lolkes
verkoperJohannes Hendrix, gehuwd metdistillateur
verkoperHenke Upkes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 45Nieuwstraat 34huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerWopke Auckes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 45Nieuwstraat 34kamer
eigenaarhopman Kalkenstein
gebruikerBaucke Tierx
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 28rNieuwstraat 34huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerGerrit Lenser
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 28vNieuwstraat 34kamer
eigenaarhopman Halstein
gebruikerBroer Bauckes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Tomas c.u.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Hansen n.u.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]110‑00‑00 cghuis
koperHarmen Aeges, gehuwd metmr. brouwer
koperJanke Tieerds van der Form
huurder voor 10 jarenN. N. 8‑14‑00 gg
naastligger ten oostenHans Hansen n.u.
naastligger ten zuidenGriettie Willems n.f.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Sytse Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages, mr. brouwer x Janke Tieerds v.d. Form koopt een woning in de Zoutsteeg. Ten O. Hans Hansen, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Grietje Willems, ten N.? Gekocht van Sytse Vos, oud-burgerhopman, voor 110 cg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio Nieuwstraat 34huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerWybe Piers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio Nieuwstraat 34kamer
eigenaarHarmen Ages
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 28vNieuwstraat 34huis
eigenaarburgemeester Sopingius erven
gebruikerJacob Ydes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 29rNieuwstraat 34kamer
eigenaarHarmen Ages
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]00‑00‑00 cg1/3 huis
koperJanke Harmens Sopingius meerderjarige vrijster
eigenaar van 1/3Janke Harmens Sopingius, en haar zuster
eigenaar van 1/3Grietje Sopingius
huurderClaas Willems
huurderJacob Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten noordenArjen Cornelis
naastligger ten westenN. N.
verkoperTjalling Harmens Sopingiuswolkammer


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat] tegenover de paardenstal350‑00‑00 cghuis
koperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager
koperAafke Syberens
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten westenMeinert Arentsma mr. brouwer
naastligger ten noordenArjen Cornelis
verkoperJanke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoperJan Joostenmr. timmerman en trekveerschipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-037Nieuwstraat 34Jacob Ydes, bestaande uit 6 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ydes


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Ydes


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]39‑07‑00 gghuis
koperSaara Groenewold, laatste weduwe van
koperTheodorus van Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten oostenJacob Ydes
naastligger ten zuidenGatse Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkoperMeyndert Jaspers Arentsmamr. brouwer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 28vNieuwstraat 34huis
eigenaarJacob Ides
gebruikerJacob Ides
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 29rNieuwstraat 34kamer
eigenaarSara Groenewold
gebruikerSara Groenewold
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 28vNieuwstraat 34huis
eigenaarJacob Yedes
gebruikerJacob Yedes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 29rNieuwstraat 34huisje
eigenaarSara Groenewold
gebruikerSara Groenewold c.s.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Angelier of Nystraat tegenover de paardenstal]102‑00‑00 gghuis
koperSytze Andries, gehuwd metzoutdrager
koperGrietie Jans
huurderDouwe Coerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts mr. bontwever
naastligger ten westende weduwe van wijlen dr. Crytenborg
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkopervroedsman Claas Leystra, oud reversaalbriefhouder d.d. 01-11-1740 van
verkoperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager
verkoperAafke Sybrens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Sytze Andries, zoutdrager x Grietje Jans koopt een huis wz. Angelier- of Nijstraat, tegenover 'de paardenstal'. Ten O. die straat, ten W. wd. dr. Crijtenburg, ten Z. Hendrik Gerryts, mr. bontwever, ten N. Pytter Jansen. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap, als houder van het reversaal van nov 1740 ten laste van Jacob Yedes, zoutdrager x Aafke Sybrens en de cessie van apr 1745 van Janke Harmens Sopingius.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-037 , folio 28vNieuwstraat 34woning
eigenaarJacob Yedes
gebruikerJacob Yedes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 29rNieuwstraat 34kamer
eigenaarSara Groenewold erven
gebruikerSara Groenewold erven c.s.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Andries


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]135‑07‑00 gghuis
koperJanke Groenewold, gehuwd met
koperDavid Griffin
huurderMelcher Lomans 0‑08‑00 cg
huurder bovenCornelis Sas 16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Janzen
verkoper q.q.Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, gelastigde van
verkoperJan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnije te Kaap de Goede Hoop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Groenewoud x David Griffin koopt een huis c.a. in de Achterzoutsteeg, dat verhuurd is. Ten O. Sytze Andries, ten W. die steeg, ten Z. Gatze Tjallings, ten N. wd. Pieter Janzen. verkoper is Jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, mede gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester, in qlt. als last hebber van Jan Wybrandus Doyema, soldaat bij de O.I. Compagnie (V.O.C.) in Kaap de Goede Hoop, voor 135 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Andries


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]102‑07‑00 gghuis
koperDoeke Wybrens Venema mr. glasmaker
huurderMelcher Lomans 0‑08‑00 cg
huurderJan Bruins 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Jans
verkoperJanke Groenewold, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkoopman


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0060r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelier of Nieuwestraat]250‑00‑00 cghuis
koperAaltje Beernds, weduwe van
koperwijlen Pyter Reinders huistimmerman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelier of Nieuwestraat]
naastligger ten westenDoeke Venema
naastligger ten zuidenHarmen Plagge
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Janzen
verkoperSytze Andries, gehuwd met
verkoperGreetje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Beernds wv Pieter Reinders, huistimmerman, koopt huis wz. Angelier- of Nieuwestraat. Ten O. die straat, ten W. Doeke Venema, ten Z. Harmen Plagge, ten N. wd. Pieter Janzen. Gekocht van Sytze Andries x Grietje Jans.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040 , folio 54rNieuwstraat 34huis
eigenaarHugo Gerryts wed.
gebruikerHugo Gerryts wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055 , folio 55vNieuwstraat 34wooning
eigenaarDoeke Venema
gebruikerMelcher Lomans
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerHendrik Teutling
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal33‑16‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040 , folio 54rNieuwstraat 34huis
eigenaarJohannes Pet
gebruikerAbraham Willems
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055 , folio 55vNieuwstraat 34woning
eigenaarLieuwe Douwes
gebruikerGerben Hansen
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerMart. van Koevenhoven
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑08 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van der Pet schipper


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040 , folio 54rNieuwstraat 34huis
eigenaarJohannes Pet
gebruikerAbraham Willems
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055 , folio 55vNieuwstraat 34huis
eigenaarChristiaan Spijker
gebruikerHarm. van den Berg
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0086v van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ63‑00‑00 gghuis
koperMichiel Jacobs beurtschipper
huurderKlaas Harmens c.u.brouwersknecht
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSimon Zoutdrager koopman
verkoperJohannes van der Petkoopman te Makkum


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ31‑05‑00 cghuis
koperSybren Aukes
huurderM. Couwenhoven c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperJan ten Brink te Leeuwarden


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: wijk D-116]26‑00‑00 cghuis
koperCoenraad P. Bakker mr. kompasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
huurder bovende weduwe van wijlen W. Dirks 0‑07‑00 cg
huurder benedenHarmen Gosjes c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Visser
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, gelastigden vanadvocaat
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0188v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ wijk D-09387‑00‑00 cghuis
koperDieuwke Alberts, gehuwd met
koperPieter Cornelis
huurderDieuwke Alberts
huurderPieter Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoperMiggiel Jacobsoud beurtschipper op Amsterdam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-040 , pag. 52Nieuwstraat 34Pieter Cornelis 0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Geertje Geerts Spandauwgeb 1802 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk D-093, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis Bleeker... Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1815, ovl 1828, ovl 1836, ovl 1838, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk D-093, sjouwer, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder Echtelieden te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis BleekerPieter Cornelis Bleekersjouwer


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 347 van 30 nov 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-093Nieuwstraat 34koopaktefl. 50
 
verkoperAntje Pieters Bleeker (te Sint Jacobiparochie)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 818Nieuwstraat 34Pieter Bleeker scheepstimmermanHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Janke G Beymansoud 46 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk D-093; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Tjeerd Gosses Jongsma... Sijtzes; BS ovl 1846; 1848 overlijdens; oud 36 jaar, geb Burum en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-093; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-093Nieuwstraat36 jsmidsknegtBurumm, protestant, gehuwd
D-093Nieuwstraat46 jSt Annav, protestant, gehuwd
D-093Nieuwstraat18 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat17 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat15 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-093Nieuwstraat7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 818Nieuwstraat 34 Jan WijnaldaHarlingenvernieuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-093Nieuwstraat 34Heintje Krakau, overleden op 3 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr (geboren 1847), overleden Nieuwstraat D 93. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Aafke Pieters de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 818Nieuwstraat D-093Eelke Bootsma woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Finaal verkocht op 25 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 495.


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 5 van 4 jan 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-093Nieuwstraat 34koopaktefl. 500huis D-093
 
verkoperRein Wijnalda
verkoperGerlof van Asperen
koperLubkje Metzelaar (gehuwd met Lieuwe Brameyer)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 818Nieuwstraat D-134 Sipke van der Zee woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 818Nieuwstraat 34 (D-134)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


2023
0.31176495552063


  terug