Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuwstraat 4,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) D-140 D-155
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) D-140 D-156
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) D-165 D-153
Naastliggers vanNieuwstraat 4
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 6
ten noordenNieuwstraat 2


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Gerrit Meinderts de Wilde... 4 dec 1814, wonende te HRL, weduwnaar, zv Meindert Gerrijts en Jettje Minnes; BS huw 1814; gebruiker wijk D-140, scheepstimmerknegt; eigenaar is Haaye Klases, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Haaye Klaseseigenaar van wijk D-140, gebruiker is Gerrit Meinderts de Wilde, scheepstimmermansknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-140Nieuwstraat 4Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 842Nieuwstraat 4Kaatje JansHarlingenschipperschehuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Jan Dirks Jorritsma... Jans; bsfr 1826 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-140; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Tjietske Wiersmaoud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk D-140; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-140Jan D Jorritsma36 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar, schoenmakersknegt
D-140Dirk Jorritsma10 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Ids Jorritsma8 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Tjeerd Jorritsma6 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Jeltie Jorritsma13 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Houwkje Jorritsma12 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Tjietse Wiersma36 jWijnaldumgezin 2, m, protestant, gehuwd, vleeschhouwer
D-140Maayke Laverman24 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-140Dirk Wiersma9 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-140Jan Wiersma6 jMidlumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-140Trijntie Wiersma14 jWijnaldumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-140Doetje Wiersma2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-140Nieuwstraat 4Trijntje Ruurds Stookstra, overleden op 21 mei 184037 jr, geboren Jelsum, overleden Nieuwstraat D 140, vrouw van Jan Cornelis Visser, timmerman, moeder van minderjarige Ytje, Ruurtje, Cornelis, Ruurd en Schelte Jans Visser. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Maria Michiels Plengnat... dv Migchiel Jans P, en Klaske Gerrits Kisjes; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Sieses Renemageb 8 mei 1794 Zurich, huwt met Rommert Klases Blaauw, arbeidster in 1855, Vst 2 mei 1855 uit Almenum; BS ovl 1848; bev.reg. HRL 1851 wijk D-165


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Elisabeth Bleeker... en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jacobus Hobma... nov 1854 uit Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrikus Johannes Tigchelaar... Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-140Nieuwstraat 4Aaltje Sieds Blok, overleden op 20 december 1855geboren 29/9/1853, dochter van Sieds Blok, metselaar (Nieuwstraat D 140) en Maaike Brouwer, zuster van minderjarige Antje en Hendrik Sieds Blok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Pieters Kuiken... A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jitses Wouda... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Maria Fabergeb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4070D-153 (Nieuwstraat)Taeke Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 4068D-155 (Plantsoen)Cornelis van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4067D-156 (Plantsoen)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4070Nieuwstraat 4 (D-153)Taeke Bouwmans


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 4D.A. (Dirk) Mulder
  terug