Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-165D-153


Naastliggers vanNieuwstraat 4
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 6
ten noordenNieuwstraat 2


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008r van 18 jan 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 4Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]170‑00‑00 gghuis
koperHarmen Jansen, gehuwd metbontwever
koperGrietje Dirks
huurderMartien Anderys
naastligger ten oostenNieuwestraat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6Jan Sickes
verkoper van 1/6Nolle Anderys
verkoper van 1/6Douwe Sickes
erflaterwijlen Sicke Gerryts, gehuwd met
erflaterwijlen Martien Anderys, weduwnaar van
erflaterwijlen Hiltie Baukes
verkoper van 1/4Geert Sickes meerderjarige vrijgezel, en zijn broer
verkoper van 1/4Bauke Sickes meerderjarige vrijgezel


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0290v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 4Nieuwstraat WZ aan het noordeinde bij de Franekerspoortsdwinger27‑14‑00 ggwoning
koper van 1/2Johannes Norel mr. loodgieter
koper van 1/2Wybe Jans mr. metselaar
huurderDurk Cloppenburg 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Hannema curator, curator overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Catharina Gerryts weduwe, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hein Volbrink
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Sieses Renemageb 8 mei 1794 Zurich, huwt met Rommert Klases Blaauw, arbeidster in 1855, Vst 2 mei 1855 uit Almenum; BS ovl 1848; bev.reg. HRL 1851 wijk D-165


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Elisabeth Bleeker... en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jacobus Hobma... nov 1854 uit Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrikus Johannes Tigchelaar... Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Pieters Kuiken... A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jitses Wouda... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4070Nieuwstraat D-153 Taeke Boumans woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4070Nieuwstraat 4 (D-153)Taeke Bouwmanswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 4D.A. (Dirk) Mulder  terug