Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuwstraat 40,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-033 3-038 D-091 D-130
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-033 3-038 D-091 D-131
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-040 3-057 D-090 D-129
Naastliggers vanNieuwstraat 40
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidende Nieuwstraat
ten westenOoievaarsteeg 25
ten noordenNieuwstraat 38


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat [staat: tegenover de ooster stadsvesten]zoutkeet
 
koperburgemeester Paulus Jansen Ennema c.u.1700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet afgebroken monnikshuis of de lege plaats daarvan
naastligger ten westende erven van Hylke Tiaerds
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erven van frou Teunis
verkoperJacob Hessels Hingst burger c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meyntes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Paulus Jansen Ennema, een zoutkeet tegenover de stads oostervesten. Hierbij ook de gerechte helft in de waterpraam met Ewout Jetses. Ten Z. het afgebroken moninckhuis (of de plaets daarvan) en een steeg, ten W. erven Hylke Tiaerds en een lange steeg, ten N. de erven frou? Teunis. Grondpacht 35 st aan de Stad. Twee in de floree rente. Gekocht van Jacob Hessels Hingst c.u., voor 1700 GG.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, schuur, koestal en loods
 
koperTierd Meyntes Bleecker c.u.650-00-00 GG
naastligger ten zuidenzoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten noordenDierx Hammer
verkoperStoffel Banniers


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]huis, schuur en koestalling
 
koperClaes Feyckes, en605-09-00 GG
Jan Tieerts
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidende zoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts
verkoperde weduwe en de erven van wijlen Tieerd Meintesbleker


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.
naastligger ten zuidensteeg


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Franequerpijpen (ten noorden van de)1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg
 
koperYede Jacobs c.u.gortmaker115-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Syds Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman
verkoperde erven van Claes Feickes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Iede Jacobs Reynalda, gortmaker, koopt 1/4 huis, schuur, koestalling en doorgaande steeg, waarvan hij al 3/4 bezit, ten N. v.d. Franekerpijpen. Ten Z. de zoutkeet van Syds Pytters, ten N. timmerman Pytter [Seerps?], die ook mede-gebruik heeft van die steeg. Gekocht van erven Claes Feickes, voor 115 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Franekerpijp]huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik
 
koperPhilippus Lucas 275-00-00 GG
huurderTytte Haringhs koemelker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidende zoutkeet van Oldaens koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid
verkopergemeensman Edo Jacobs Reynalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Philippus Lucas in qlt. koopt een huis en wagenhuis dat geschikt is voor een koemelkerij, in de Angelierstraat omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oldaens, ten N. Claes Ypes, mr. smid en een steeg waardoor dit huis zijn reed en drift heeft. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van Edo Jacobs Reynalda, voor 275 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat] bij de trekschippers paardenstalkamer
 
koperJan Gerrits, gehuwd met30-00-00 CG
Jancke Ides
huurderJan Gerrits 3-00-00 CG
Jancke Ides
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen
naastligger ten westenJarig Piers
naastligger ten noordenJaan Ages
verkoperClaes Ypesmr. ijzersmid


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat]schuur of stalling
 
koperJohannis Hendricks, gehuwd met70-00-00 CG
Hinke Oepkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAge Jaans wever
verkoperAeltie Cornelis, weduwe van
wijlen Claes Ypesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks x Hinke Oepkes koopt 1/2 schuur of stal wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Dirck Pieters, ten N. Age Jaens, wever. Gekocht van Aaltie Cornelis wv Claes Ypes, mr. smid.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
opmerkinginsolvent
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerEwert Claesen
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert
 
3-040 Nieuwstraat 40keeth en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]stal tegenover de Leeuwarder Peerdestal
 
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metkoopman65-00-00 CG
Aukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan] koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAege Jaens
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperHinke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een stal in de zogenaamde Angelierstraat, tegenover de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oosterbaan, ten N. Aege Jaens. Gekocht van Johannes Hendriks x Hinke Oepkes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20:--:--
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 40Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-033 Nieuwstraat 40Harmen Everts, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG
3-033 /3Nieuwstraat 40Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-033 /4Nieuwstraat 40Reyner Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-033 Nieuwstraat 40huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
3-033 /2Nieuwstraat 40huis
eigenaarJan J. Wighuis
gebruikerJan J. Wighuis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
 
3-033 /3Nieuwstraat 40huis
eigenaarJan Coenraeds
gebruikerJan Coenraeds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
 
3-033 /4Nieuwstraat 40huis
eigenaarReyn Jansen
gebruikerReyn Jansen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG
 
3-040 Nieuwstraat 40zoutkeet en huis
eigenaarerven Pytter Dirks
gebruikerFreerk Fonteyn
opmerkingvoor de afgeloste grondpacht 1 15 0
huurwaarde201-15-00 CG
aanslag huurwaarde36-13-10 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreerk Fontein


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de paardenstallenzoutkeet, paardenstal en wagenhuis
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman7000-00-00 CG
Henke Wybes Hanekuik
toehaakeen anker beste rode wijn
lottende Stad Harlingen3-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperFreek Fonteinkoopman


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Freedrik Fontein


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de Leeuwarder paardestallenzoutkeet, stalling en wagenhuis
 
koperAnna Toussaint, gehuwd met11400-00-00 CG
Volkert van der Plaatsboekverkoper
huurder stalling en wagenhuisGerke Reinders 40-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperHinke Haanekuyk, weduwe van
wijlen Cornelis Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Toussaint x Volkert v.d. Plaats, boekverkoper, koopt een zoutkeet, stalling en wagenhuis, alles bijelkaar staande en inelkaar beklemd, omtrent de Nieuwstraat bij de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. een steeg, ten N.? Het is een lange acte. Gekocht van Hinke Hanekuik wv Cornelis Brouwer, voor zich, en als enige universele erfgename van haar man, voor 11400 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 38, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen]zoutkeet met paardestal en wagenhuis
 
koperJohannes Huis, gehuwd met11842-00-00 CG
Anna Geertruida FaberBergum
huurderGerke Reinders
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperV. van der Plaats, gehuwd met
wijlen Anna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber te Bergum koopt een zoutkeet, paardenstal en wagenhuis, bij elkaar staande omtrent de Nieuwstraat bij de zogenaamde 'Leeuwarder Paardenstallen'. Ten O. die straat, ten W., N. en Z. een doorgaande steeg. Voor overname van het aandeel in de pramen etc. Gekocht van Volkert v.d. Plaats, als vruchtgebruiker erfgenaam van zijn wl. vrouw Anna Toussaint, voor 11842 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-038 Nieuwstraat 40Jacob van der Linde0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-089, zoutkeet '' ''t LamLedig'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-090, stalling, ledig, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:10:0 voor geleverd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Jacob van der Linde... Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-091Nieuwstraat 40Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis stalling ledig


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 97 van 3 mei 1821
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 40koopaktehuis D-091
 
verkoperJacob van der Linden
koperAdam Johannes van der Meulen


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 125 van 21 jan 1822
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 40koopaktefl. 125huis D-091
 
verkoperAdam Johannes van der Meulen
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 813Nieuwstraat 40Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis en schuur (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Maartje R Roedemaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Pieter Keimpes Roedemageb 1796 Cornwerd, ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Maatje Voerman, melktapper, zv Keimpe Doekes en Atje Gatzes; BS ovl 1846; oud 42 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Georg Dirks Akkerboom... BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Immertje Jans Spitske... Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-090 P D Roedema stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-091Nieuwstraat 40Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-090NieuwstraatPieter K Roedema42 jKornwerdm, protestant, gehuwd, melktapper
D-090NieuwstraatMaartje R Roedema38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-090NieuwstraatFokeltie T Intema14 jPingjumv, protestant, ongehuwd
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Klaaske Tuinstra... 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Pieter Christiaans Riem... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 40Yme Willems Lijn... L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 813D-090 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis
Sectie A nr. 815D-091 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 813D-129 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis
Sectie A nr. 815D-130 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*D-131 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*D-132 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3883Nieuwstraat 40 (D-131)Pieter van der Sluis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 40M.Scheepstratransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 40J. (Jantje) Abma wv van Slooten
  terug