Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 46 3-058 3-059 D-088 D-127
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 46 3-057 3-060 D-088 D-127
Naastliggers vanNieuwstraat 46
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 48
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 44


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0454r van 10 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieustraat WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperJan Lieuwes, gehuwd mettimmerman100-00-00 GG
koperTrynke Aleps
verpachter grondJan Faber 2-19-08 CG
verpachter grondDoed Wopckes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenIcke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Willem
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Tesselaar
verkoper van 1/2Tymmen Hobbes, namens
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Minck Sickes, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Auck Lyuues
verkoper van 1/4Jan JanGoinga
verkoper van 1/4Sytze SytzesDokkum


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd Muntjehuis


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142r van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat [niet vermeld]huis
 
koperWillem Pyters, gehuwd metschipper op Dokkum600-00-00 GG
koperAntie Fransen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenRuyrd Saakles schipper op Leeuwarden
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenWalingh Tieerds
naastligger ten noordende erfgenamen van de keet van Jan Pyters
verkoperSioerd Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAttje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pyters, Dokkumer schipper x Antie Fransen kopen een huis. Ten O. de stadsvesten, ten Z. Leeuwarder schipper Ruyrd Saakles, ten W. een steeg en Walingh Tieerds, ten N. de keet van erven Jan Pieters. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Sioerd Laeses x Attje Pyters voor 600 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet Muntjehuis van Sioerd Laeses


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176r van 26 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet muntjehuis


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis genaamd het Muntjehuis


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0284v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetske Rinnerts


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Jetskemoey


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen bij de Leeuwarder paardenstal]huis
 
koperTrijntie Jans, gehuwd met190-00-00 GG
koperRomke Jansen Kievit
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTrijntie Fransen, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Thijs Clasen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenzoutkeet van Hans Cornelis c.s.koopman
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperTrijntie Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Thijs Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Jans


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomke Kievit


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomke Kievyt


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225v van 4 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franeker Pijp en de paardestal]huis
 
koperClaes Jansen gleibakker180-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Claes gleibakker
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende keet van vroedsman Jan Nolles
verkoperBerber Folkerts, weduwe van
wijlen Doede Feickes


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-057Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerBotte Ydes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkinginsolvent
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerAlle Jansen cum soc.
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-057Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkinginsolvent
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerAlle Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720
opmerking1720 den 8 july voort jaer wegens claes jansen betaelt 2-0-0
opmerkinggleybackerye b[urgem]r. sybeda werk


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106v van 30 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Romke Kievit


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-057 Nieuwstraat 46huis
eigenaarSybren Sipkes
gebruikerSybren Sipkes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG
3-058 Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
eigenaarLieuwe Dirks
gebruikerClaes Jansen
gebruikerLieuwe Dirks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0053r van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-057 Nieuwstraat 46huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
3-058 Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerMeynert Jansen
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0128v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: bij de paardenstallen]huis
 
kopervroedsman Harmen Arends Baksma, gehuwd met291-07-00 GG
Attie Oepkes
huurderde weduwe van Meinert Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarmen Arends Baksma c.s.
naastligger ten westenMeinert Willems
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperClaas Jansengleibakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-058 Nieuwstraat 46Cornelis Johannes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-057 Nieuwstraat 46Jan Jaans, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-057 Nieuwstraat 46huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerJan de Wit
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
3-058 Nieuwstraat 46huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerCornelis Johannes
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0198r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat [staat: bij de paardestallen]huis
 
koperBroer Tieerds graandrager156-14-00 GG
koperArjen Boikes graanmeter
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenvroedsman Harmen Arents Baksma c.s.
naastligger ten westenMeinert Willems
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd met
Aaltie Oepkes


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0009r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijestraat op de streek bij de paardenstallen en Franekerpijpen]huis
 
kopervroedsman Claas Leistra koopman99-14-00 GG
huurderTrijntie Fransen 24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenvroedsman Baxma
naastligger ten westenMeindert Willems
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperBroer Tjeerdsgraandrager
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Claas Leistra, mede-vroedschap, koopt een huis bij de Nieuwstraat, tussen de Franekerpijpen en de paardenstallen. Ten O. die straat, ten W. Meindert Willems, ten Z. de vroedschap Baksma, ten N. Freerk Fontein. Gekocht van Broer Tieerds, graandrager en Arjen Baukes, portier van de Havenpoort.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0086r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]huis
 
koperSicco IJzenbeek koopman135-00-00 CG
huurderHeert Meinderts c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFolkert Gerbranda c.u.
naastligger ten westende weduwe van Wybe Jans
naastligger ten noordensteegje [niet vermeld]
verkoperPieter Leistra


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0091r van 7 okt 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184r van 1 dec 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSikko B. IJzenbeek


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0244r van 11 mei 1806 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 48, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0012r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 46achterNieuwstraat WZ [staat: Zoutstegen] wijk D-111huis
 
koperSikko IJsenbeek koopman 40-00-00 CG
huurderJohannes Bos c.u.
naastligger ten oostenSikko IJsenbeek
naastligger ten zuidenArend Feersma
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteegje [staat: Zoutsteeg]
verkoper q.q.Hendrik Helmer, curator overdrogist/koopman
verkoperJetske Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Jansmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-059 Nieuwstraat 46S IJsenbeek0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Geeske Tiemonsgebruiker van wijk D-088; eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH24); geb 1754 ... , ovl 10 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Sikke B IJsenbeek... 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl 1815, huw 1831, ovl 1862; eigenaar van wijk D-088; gebruiker Geeske Timens, 1814. (GAH204); id. van wijk D-111; gebruiker Marijke Koenraads, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-088Nieuwstraat 46Sikke IJsenbeek Geeske Timens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 810Nieuwstraat 46Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis (40 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
D-088Nieuwstraat 46Huis bij de Nieuwstraat, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 14 okt 1833
adressoortbedraggebruik
D-088Nieuwstraat 46koopaktefl. 200huis D-088
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperHaring Jans van der Zee


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Eva Jans Kuipers... BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Haring Jans van der Zee... wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; VT1839; H.J. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1604 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-088NieuwstraatHaring van der Zee43 jHeegm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
D-088NieuwstraatEva Kuiper [Kuipers]42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-088NieuwstraatJetske van der Zee21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-088Nieuwstraat 46Wiebe Wobbes de Boer, overleden op 5 september 1844(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 13/4/1837), overleden Nieuwstraat D 88. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Jacobus Schrage... wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Johannes Engberts van der Meulengeb 1804 Giekerk, ovl 26 nov 1851 HRL, huwt met Trijntje Aukes Rauwerda rijkscommies der eerste klasse in 1851, zv Engbert Hendriks vdM en Sjoukje Dikhuizen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Machiel Napjus... N.H., zv Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Trijntje Aukes Rauwerdageb 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 en 97 van 27 sep 1854
adressoortbedraggebruik
D-088Nieuwstraat 46provisionele en finale toewijzingfl. 650huis D-088
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperJouke Hoekstra


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 810D-088 (Nieuwstraat)IJsbrand Kl. Mulderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 810D-127 (Nieuwstraat)Hendrik Eismawoonhuis
Sectie A nr. 2189D-127 (Nieuwstraat)Hendrik Eismatuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 810Nieuwstraat 46 (D-127)Gerrit Boswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 46 Jan Bosmaplateelschilder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 46H.J.Hilariuszinkwerker


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 46, HarlingenNieuwstraat 46H.J. Hilariusloodgietersbedrijf


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 46, HarlingenNieuwstraat 46H.J. Hilariusloodgietersbedrijf, handel in kachels


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr. 46H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1945 - kentekenadresnaam
B-28026
Nieuwstraat 46Gerrit Hilarius


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 46H.J. (Hendrik) Hilarius


1987 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 46Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987
  terug