Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 56 3-053 3-065 D-083 D-122
Naastliggers vanNieuwstraat 56
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 58
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 54


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0255v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: Oosterstadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen]huis en rosmolen
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGerben Jelckes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouue Alles
verkoperAnna Jochums, gehuwd met
verkoperHeercke Wybrants
verkoperAnna Jochums, bestemoeder en legitima tutrix van
verkoperhet nagelaten voorkind van wijlen Jochum Sydtses, weduwnaar vangortmaker
verkoperwijlen Rinck Saeckes
verkoperRepck Wabbes voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sydtsesgortmaker
verkoperRepck Wabbes, gesterkt met haar vader
verkoperWabbe Hayes
erflaterwijlen Jochum Sydtsesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis en rosmolen aan de ooster stadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan het diept langs de Stadsvesten]huis en rosmolen met het paard
 
koper provisioneelDirck Michiels 535-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdit is het sterfhuis van wijlen Jochum Sytsesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis en rosmolen aan de ooster stadsvesten ten noorden van de Franekerpijpen, onlangs provisioneel verkocht aan Dirck Michiels voor 535 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum gortmaker
1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de Stadsvesten]huis met rosmolen
 
koperDoede Pieters c.u., gehuwd met530-14-00 GG
koperBintke Buwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenBaucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Alles
verkoperAebe Outgers, gehuwd metgortmaker
verkoperPiet Jans


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0222r van 25 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Pieters gortmaker
1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Pyters
1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Pyters
1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]huis
 
koperJacob Pieters Hagen, gehuwd met0-00-00 GG
koperJacobtien Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, de gemeene straat en het diept]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Alles
verkoperDoede Pieters, gehuwd met
verkoperBincke Buues


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078r van 12 okt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]huis
 
koperburgerhopman Lambert Warners 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, de gemeene straten en het diept]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDouwe Allerts
verkoperJacob Piters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners, burger-hopman, koopt een huis bij de Franekerpijpen aan stadsvesten. Ten O. stadsvesten, straat en diept, ten W. wd. en erven Bauck Symens en een eigen steeg, ten N. Douwe Alberts. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Pieters Hagen voor 1/16 van een schip van schipper Jan Bentes.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLammert Warners
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franeker Pijpen aan de stadsvesten]huis
 
koperHendrik Hanses 300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Bauke Simons
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHendrik Meynsis
verkoperLambert Warners c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper door niaarSimen Hendricx (schoon?)broeder van de verkoper675-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
geniaarde koperSybout Bauckes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten met straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Baucke Symens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHendrick Meynses
verkoperJan Janssen c.u.gortmaker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHendrick Hansen
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049r van 21 okt 1648 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten naar de trekschippers paardenstal]huis
 
koperOepke Jansen 140-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
huurderJan Duyker zoutdrager12-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten, straat en diept]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjebbe Herckes gortmaker
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansengortmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Oepke Jansen koopt een huis c.o.a. bij de Franekerpijpen aan de Stadsvesten, waar men gaat naar de Trekschipperspaardestallen. Ten O. straat en diept en de vesten, ten W. de Zoutdragerssteeg, ten Z. Tjebbe Herckes, gortmaker, ten N.? Met de eigendom van de steeg tussen dit gekochte huis en dat van Tjebbe Herckes. Gekocht van erven wl. Jan Jansen, gortmaker, voor 140 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendrix
gebruikerJohannes Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendrix
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053 Nieuwstraat 56huis
eigenaarJohannes Hendriks
gebruikerJohannes Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053 Nieuwstraat 56kamer
eigenaarJohannes Hendriks
gebruikerJohannes Hendriks
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten wanneer men gaat naar de trekschipperspaardenstal]huis
 
koperHendrikjen Roels, weduwe van150-00-00 GG
koperwijlen Wyger Dirks Hornstra herbergier
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat, diept en stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenYmkjen
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentator van
verkoperwijlen Hinke Oepkes, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hendriks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-053 Nieuwstraat 56Pieter Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-053 Nieuwstraat 56huis
eigenaarwed. Wyger Dirks
gebruikerPytter Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0081v van 1 jul 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg
1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145r van 17 dec 1769 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: Tussen de Franekerpijpen en de Paerdestallen]huis en weefwinkel
 
kopermeerderjarige vrijgezel Pieter Pieters timmerman430-00-00 CG
huurderHendrik Hansen c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenAlbert Doedes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenTymen
verkoperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelier
verkoperSybrichie Pieterswinkelier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Cornelis Beitschat, koemelker, koopt huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de trekpaardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W. de verkoper, ten Z. Tjebbe Herckes, ten N. Jan Jacobs. Gekocht van de executeur van het sterfhuis van Berber Jacobs, in leven wd. Tjeerd Gerryts.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 145r van jan 1770 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Nieuwstraat 5646-66 Pyter Pyters, vrijgezel en timmerman, koopt een huis en weefwinkel met een tuintje, tussen Franeker Pijpen en de Paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Albert Doedes, ten N. Tymen...? Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap, als ex. test. van wl. Berber Jacobs wv Tjeerd Gerryts etc., voor 330 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 56Nieuwstraat WZ [staat: streek van de Franekerpijpen naar de Leeuwarder Paardestal]huis
 
koperJan Geerts, gehuwd met150-00-00 CG
koperMaayke Eeltjes
bewonerJan Haayes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGerke Reynders n.u.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutdragerssteeg]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoper q.q.Jacob van Slooten, gelastigde vankoopman
verkoperL. V. GroenewoudZierikzee
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jan Gerrits x Maayke Eeltjes koopt een huis op de hoek v.d. Franekerpijpen en de Leeuwarderpaardenstal. Ten O. de straat en de Stadsvesten, ten W. de Zoutdragerssteeg, ten Z. Gerke? Reynders, ten N. Willem de Boer. Gekocht van (Jacob van Slooten, als gelastigde van) ds. S. Groenewoud te Zierikzee, voor 150 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-060 Nieuwstraat 56Jan Geerts, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-065 Nieuwstraat 56Jan Geerts2-00-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0083r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Oostendorp
1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Adrianus/Arjen Jans Oostendorp... BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, huw 1825, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1853; eigenaar van wijk D-083; gebruiker Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Pieter Gerbensovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk D-083, medegebruiker Wouter Scheltes wed., eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Wouter Scheltes... HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL; wed. W.S. gebruiker van wijk D-083; medegebruiker Pieter Gerbens wed. ; eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-083Nieuwstraat 56A Oostendorp Wouter Scheltes wed
D-083Nieuwstraat 56Pieter Gerbens wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Maartje Jans Hoekstra, overleden op 24 januari 1826vrouw van Alle Klazes Sibrandi, bakkersknecht Nijstraat D 83, moeder van minderjarige Klaas, Maayke, Jan, Sibren en reeds overleden Sara Alles Sibrandi. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Sara Albertina Alles Sibrandi, overleden op 20 februari 18264 jr 8 mnd, dochter van Alle Klazes Sibrandi, bakkersknecht Nijstraat D 83 enwijlen Maartje Jans Hoekstra, zuster van minderjarige Klaas, Maaike, Jan en Sybren Alles Sibrandi. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 804Nieuwstraat 56Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Antje Meines Piekema... ovl 1842, ovl 1848, ovl 1853, BS Franeker huw 1827; oud 62 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk D-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Catharina de Warmoud 61 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk D-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Douwe Sybrens Molenaar... infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-083; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 262 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 460, huis, 102, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Elisabeth de Warmoud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk D-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Jan Klases de Vries... huw 1839, ovl 1842; oud 62 jaar, geb Allingawier(!) en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk D-083; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-083NieuwstraatElisabeth [de] de Warm55 jAmsterdamgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd, kinderschoolhoudeesse
D-083NieuwstraatCatharina de Warm61 j..gezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
D-083NieuwstraatJan K de Vries62 jAllengawiergezin 2, m, protestant, gehuwd, trekveerschipper
D-083NieuwstraatAntie M Piekema62 jJouregezin 2, v, protestant, gehuwd
D-083NieuwstraatSiebren Sybrandy16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, wagenmakersknegt
D-083NieuwstraatAntie Klis Gnodde12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-083NieuwstraatPieter Klis Gnodde7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Antje Meines Pekema, overleden op 25 oktober 184271 jr, geboren Joure, overleden Anjelierstraat D 83, gehuwd, moeder van Trijntje (vrouw van Bartele Jacobs van der Meer, zeeman), Froukje (vrouw van Wubbe J. Veele, varensgezel), Maayke, dienstmeid, Jieke (vrouw van Dirk P. van der Stal, koopman Franeker), Aaltje (vrouw van Isaac ten Cate, trekschipper Sneek), Meine, kofschipper Amsterdam, wijlen Aafke (vrouw van wijlen Klaas van der Meulen, moeder van minderjarige Pieter, Rommert en Marten Klazes van der Meulen), wijlen Berber (vrouw van wijlen Kleis Gnodde, moeder van minderjarige Minne, Pieter en Anna Kleizes Gnodde) en wijlen Rommert Pieters Broersma (man van wijlen Rienkje Kamp, vader van minderjarige Pieter en Otto Rommerts Broersma) (voogd over de minderjarige kleinkinderen is hun genoemde oom Bartele J. van der Meer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-083Nieuwstraat 56Jan de Vries, overleden op 15 november 184264 jr, trekschipper, geboren Allingawier 6/8/1778, overleden Anjeliersgracht D 83, weduwnaar, vader van Elisabeth Jans de Vries (vrouw van Lambertus Hanekamp, kleermaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Aaltje Mossel... in 1851, dv Wieger M, en Willemke de Vries; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-083Nieuwstraat 56Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 804D-083 (Nieuwstraat)Sijtse J. van der Brugwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3885D-122 (Nieuwstraat)Wed. en erven Harmanus Bonkéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3885Nieuwstraat 56 (D-122)Jan Dreijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 56 Jentje Odingal.l. machinist
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 56D.Drukkerbeurtschipper
Nieuwstraat 56aIJ. de Grootconducteur n.t.m.


1930 - kentekenadresnaam
B-14978
Nieuwstraat 56Jan Nieuwenburg


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 56F. (Frederikus) Schoot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9331Nieuwstraat 56gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9331Nieuwstraat 56
  terug