Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 58 3-ong 3-ong D-157 D-121
Naastliggers vanNieuwstraat 58
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 60
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 56


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJochum Scheltes gortmaker


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0255v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerben Jelckes


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Symons


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Symens


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBaucke Symens


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Simens


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0287r van 18 nov 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Simons


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de oosterstadsvesten]huis of twee kamers, met schuur en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: een lange steeg]
naastligger ten noordenDoede Pyters
verkoperTaeck Sibolts voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Simons


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen tegenover de oosterstadsvesten]huis of twee kamers, met schuur en ledige plaats
 
koper provisioneel250-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDoede Pyters
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Simons


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078r van 12 okt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Bauke Simons


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Baucke Symens


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijp NZ]huis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met ledige plaats ten zuiden
 
koper door niaarDouwe Bauckes zoon van de verkoperse1300-00-00 GG
geniaarde koperJan Fongers, gehuwd metonder de klokslag van Almenum
geniaarde koperHilck Ages
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsbolwerk naast de straat en diept]
naastligger ten zuidenNanne Melchers
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHendrick Hansen
verkoperTaeck Sybouts, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Symens


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049r van 21 okt 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Franekerpoortsdwinger, bij de3/16 huis
 
koperWillem Gijsberts c.u.42-05-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaske Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsberts c.u. kopen 3/16 (anderhalf achtepart) huis bij de Franekerpoortsdwinger. Gekocht van Aafke Douwes voor 42 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp waar de Swarte Gortmolen uithangt]huis en schuur, voorhuis en gorthuis en dan nog een grote schuur en bakkerij een grote stal tussen beide in
 
biederN. N. 850-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
verkoper q.q.Symen Ages, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Sas Douwes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijp]huis waar de Zwarte Gortmolen uithangt, en schuur c.q. voorhuis en gorthuis erachter, en ook nog een grote schuur en bakkerij met een paardestal ertussen
 
kopervrijgezel Jetse Pytters 1300-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen Sas Douues
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperSibren Sibrens c.u.mr. timmerman


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijp, ten noorden van de]huis waar de Swarte Gortmolen uithangt, en schuur
 
koperJan Popkes, gehuwd met1100-03-08 GG
koperIntje Hanses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperJetse Pieters c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]huis en schuur (voorhuis en het gorthuis erachter) en nog een grote schuur
 
koperDouwe Douwes, gehuwd met950-00-00 GG
koperRinkjen Sapes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
verkoperde crediteuren van Jan Popkes, gehuwd met
verkoperIntie Hanses


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Albert Dirx


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp of de Ooster stadsvesten]huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangt
 
koperTjebbe Harkes, gehuwd met1000-00-00 GG
koperPyttje Taekes
toehaakeen gouden ducaton en drie rijksdaalders
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPyter Jacobs* timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperDouwe Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjebbe Harkes x Pyttje Takes koopt een huis en gorterij 'de Swarte Gortmolen' bij de Franeker Pijp of Ooster stadsvesten. Ten O. die vesten, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. timmerman Pyter, ten N. Jan Jansen. Gekocht van Douwe Douwes, voor 1000 gg. en 1 gouden ducaat en 3 rijxdaalders.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjebbe Herckes gortmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes
naastligger ten zuidensteeg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0081v van 1 jul 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJan Jacobs, gehuwd metportier van de Franekerpijpen280-00-00 GG
koperAntie Heerkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jacobs portier
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperhypothecaire crediteur van Lijsbert Heerkes, weduwe van
verkoperwijlen Uilke Aukemazilversmidsknecht


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145r van 17 dec 1769 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Doedes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGerke Reynders n.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Jan Berends Oppenkamp... zv Berend Jans O, en Trijntje Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 803Nieuwstraat 58Arend Lodewijks van der PijpHarlingentrekschipperhuis (75 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 803D-157 (Nieuwstraat)Johannes S. Postmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Johannes Jans Schoenmaker... Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3150D-121 (Nieuwstraat)Frans Neijsinghwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 58Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Bloemhof een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk D no. 121 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3150Nieuwstraat 58 (D-121)Cornelis Bloemhoffwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 58Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 58 Wobbe S. van der Woudetapper
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 58W. v/d Woudecafehouder


1938 - kentekenadresnaam
B-24455
Nieuwstraat 58Remmelt van der Woude


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 58F. (Folkert) v.d. Vaart
  terug