Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Nieuwstraat 58,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 58 3-ong 3-ong D-157 D-121
Naastliggers vanNieuwstraat 58
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 60
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 56


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaucke Simons


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Franekerpijp NZ waar de Zwarte Gortmolen uithangthuis met lege plaats ten zuiden
 
koper door niaarDouwe Bauckes zoon van de verkoperse1300-00-00 GG
geniaarde koperJan Fongers, gehuwd metonder de klokslag va Almenum
Hilck Ages
naastligger ten oostenstadsbolwerk naast de straat en diept
naastligger ten zuidenNanne Melchers
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHendrick Hansen
verkoperTaeck Sybouts, weduwe van
wijlen Baucke Symens


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp waar de Swarte Gortmolen uithangt]huis en schuur, voorhuis en gorthuis en dan nog een grote schuur en bakkerij een
 
biederN. N. 850-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
Symen Ages, curator van de
verkopernagelaten weeskinderen van Sas Douwes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijp waar de Zwarte Gortmolen uithangt]huis en schuur c.q. Voorhuis en gorthuis erachter, en ook nog een grote schuur e
 
kopervrijgezel Jetse Pytters 1300-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen Sas Douues
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperSibren Sibrens c.u.mr. timmerman


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijp waar de Swarte Gortmolen uithangt, ten noorden van de]huis en schuur
 
koperJan Popkes, gehuwd met1100-03-08 GG
Intje Hanses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperJetse Pieters c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]huis en schuur (voorhuis en het gorthuis erachter) en nog een grote schuur
 
koperDouwe Douwes, gehuwd met950-00-00 GG
Rinkjen Sapes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
verkoperde crediteuren van Jan Popkes, gehuwd met
Intie Hanses


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp of de Ooster stadsvesten]huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangt
 
koperTjebbe Harkes, gehuwd met1000-00-00 GG
Pyttje Taekes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPyter timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperDouwe Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjebbe Harkes x Pyttje Takes koopt een huis en gorterij 'de Swarte Gortmolen' bij de Franeker Pijp of Ooster stadsvesten. Ten O. die vesten, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. timmerman Pyter, ten N. Jan Jansen. Gekocht van Douwe Douwes, voor 1000 gg. en 1 gouden ducaat en 3 rijxdaalders.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjebbe Herckes gortmaker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0037v van 16 jan 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Warners


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107r van 8 mei 1740 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeindert Cobes
naastligger ten zuidenHendrik Jansen


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Herke Tjebbes
naastligger ten zuidensteeg


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145r van 17 dec 1769 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Doedes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 56, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGerke Reynders n.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Jan Berends Oppenkamp... zv Berend Jans O, en Trijntje Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 803Nieuwstraat 58Arend Lodewijks van der PijpHarlingentrekschipperhuis (75 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 803D-157 (Nieuwstraat)Johannes S. Postmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Johannes Jans Schoenmaker... Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3150D-121 (Nieuwstraat)Frans Neijsinghwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 58Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Bloemhof een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk D no. 121 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3150Nieuwstraat 58 (D-121)Cornelis Bloemhoff


1906 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 58Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 58 Wobbe S. van der Woudetapper
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 58W. v/d Woudecafehouder


1938 - kentekenadresnaam
B-24455
Nieuwstraat 58Remmelt van der Woude


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 58F. (Folkert) v.d. Vaart
  terug