Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Nieuwstraat 6(niet bekend)(niet bekend)D-139D-150
 huisnummer lager  Nieuwstraat 6(niet bekend)(niet bekend)D-139D-151
 huisnummer lager  Nieuwstraat 6(niet bekend)(niet bekend)D-139D-152


Naastliggers vanNieuwstraat 6
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidende Nieuwstraat
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 4


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0220v van 16 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 6Ooievaarsteeg WZ 6/8 [staat: Nieuwstraat bij de Franekerpoort]135‑00‑00 GGwoning met twee vertrekken
koperHendricus Lansing fabrikant en koopman
huurder deelJan Maers 34‑00‑00 CG
huurder deelJan Beerns
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen
naastligger ten westenHendrik Fransen
naastligger ten noordenJan Jurjens
verkoperMayke Jans, gehuwd met te Hichtum
verkoperhuisman Jan Sytses Velsen te Hichtum


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0290v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Daniel Wassem... aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, 1808, BS ovl 1811; gebruiker wijk D-139, gegagimenteerd; eigenaar is Jan C. Rootje wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Rommert Dirks Kool... Plutschouw 1811; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, 1811, BS ovl 1811, ovl 1826; gebruiker van wijk D-139, militair, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-139Nieuwstraat 6Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 836Nieuwstraat 6Hervormde DiaconyHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Geert Willems van den Bosch... Simons Wiarda, N.H., timmerman, metselaar in 1856; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097; oud 50 jaar, geb Balk (!) en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Trijntie Jansoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-139; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-139Trijntje Jans67 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
D-139Tjeerd Jacobs Wip23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-139Frouwkje J Wip27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-139Lodewijk van der Sluis18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Tjeerd Jacobs Wip, overleden op 14 juli 184024 jr, pottenbakker, overleden Nieuwstraat D 139. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 51) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Trijntje Jelles, overleden op 22 juli 184068 jr, overleden Nieuwstraat D 139, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 316 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Reenema, overleden op 17 april 1841overleden Nieuwstraat D 139, kort na geboorte overleden zoon van Pietje Sybouts Reenema, ongehuwde dienstmeid. (in tafel familienaam 'Van Reenen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-139Nieuwstraat 6Johanna Hendriks Bleeker, overleden op 2 november 18422 wk (geboren 17/10/1842), overleden Nieuwstraat D 139. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 194) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Antje Ymes de Groot... 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Elisabeth Simons Wiarda... Geert Willems Bos, N.H., dv Simon W, en Sijtske Harmens; BS huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-139Nieuwstraat 6Roelof Eles van Driesten... 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 836achter de Lombard D-139Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4074Nieuwstraat D-150Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 4073Nieuwstraat D-151Taeke Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 4072Nieuwstraat D-152Taeke Boumanswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4072Nieuwstraat 6 (D-151)Tjalling Schaafsmawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 6IJ. (IJtie) Wierda wv Elgersma
  terug