Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 60
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 603-0523-0523-066D-082D-120


Naastliggers vanNieuwstraat 60
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 62
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 58


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Alle Douwes c.u.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Franekerpijpen aan de stadswal, bij de00‑00‑00 cgkamers, schuur en ledige plaats
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlle Douwes schuitmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJochum Scheltes gortmaker
verkoperRins Remmerts voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Gerryt Greoltssuytelaar


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Franekerpijpen aan de stadswal, bij de00‑00‑00 cgtwee kamers, schuur en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Gerryt Greoltssuytelaar


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Harlingen, bij de Franekerpijp ten oosten van0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
bewonerwijlen Gerryt Grioelts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenvoorheen het huis van Alle Douwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBaucke Symons
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curatormoutmaker
verkoper q.q.Pieter Arys Dreyer, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde kinderen van wijlen Gerryt Grioelts, gehuwd met
verkoperRyns Remmelts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60bij de Franekerpijpen aan de stadswallen452‑14‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPier Djorres metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBaucke Symens
verkoperde kinderen van wijlen Gerryt Greoltssuitelaar


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0082r van 4 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gerryt Gerloffts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Atses


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: aan de molenaarssloot langs de stadsvesten, NZ van de franekerpijpen]475‑00‑00 gghuis
koperHibbe Ustes, gehuwd met
koperUulck Gepkes
verpachter grondN. N. 0‑06‑00 cg
verpachter grondN. N. 0‑06‑00 cg
naastligger ten oosten*Nieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHans Aernts
naastligger ten westen*Ooievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBaucke Simens
verkoper van 1/2Wigbolt Freercksbakker
verkoper q.q.Claes Gerryts, zoon van
verkoper van 1/2Atke Claesen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Atses


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0287r van 18 nov 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: NZ franekerpijpen tegenover de stadsvesten]721‑00‑00 gghuis
koperTaecke Egberts, gehuwd met
koperRints Taeckes
naastligger ten oosten*Nieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHans Arents
naastligger ten westen*Ooievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBaucke Simons
verkoperHibbe Uustes, gehuwd met
verkoperUulck Gepkes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Egberts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Egberts


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen NZ, van de straat tot achter aan de algemene steeg]696‑00‑00 gghuis
koperNanne Melchiors, gehuwd met
koperAntie Riencks
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHans Arents
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenBaucke Simons
verkoperHendrick Hansen, gehuwd met
verkoperSytske Melles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Nanne Melchers x Antie Riencks koopt een huis ten N. v.d. Franekerpijpen, tegen over de Stadsvesten en strekkende voor v.d. straat tot achter aan de algemene steeg. Ten Z. Hans Arents, ten N. Baucke Simons. Gekocht van Hendrick Hansen x Sytske Melles?, voor 696 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrydt Atsis


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers
naastligger ten noordenBeernt Sickes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanne Melchers


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049r van 21 okt 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Popkes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: bij de zuider trekschippers paardenstal]90‑00‑00 gghuis
koperPytter Jacobs mr. timmerman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPytter Jacobs mr. timmerman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Albert Dirx
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Jacobs* timmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gortmakerj van Tiebbe Heerckes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 46Nieuwstraat 60huis en gorterij
eigenaarHarke Tiebbes
gebruikerHarke Tiebbes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 29rNieuwstraat 60huis
eigenaarHarcke Tiebbes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio Nieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerHarke Tjebbes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tjebbes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tjebbes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Tjebbes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 29vNieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjibbes
gebruikerHarke Tjibbes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Tjebbes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-052Nieuwstraat 60Jan Jacobs, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 29vNieuwstraat 60huis
eigenaarerv. Harke Tjebbes
gebruikererv. Harke Tjebbes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0081v van 1 jul 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jacobs portier


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 29vNieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjebbes erven
gebruikerHarke Tjebbes erven c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 , folio 29vNieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjebbes erven
gebruikerHarke Tjebbes erven c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jacobs


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Jans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-066 , folio 57rNieuwstraat 60huis
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerJan Jacobs wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-066 , folio 57rNieuwstraat 60huis
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerGerke Reynders
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-066 , folio 57rNieuwstraat 60huis
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerGerke Reinders
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-061, pag. 39Nieuwstraat 60Arend Lodewijks , 36 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Lodewijks


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Lodewijks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-066 , pag. 55Nieuwstraat 60Arend Lodewijks 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Arent Lodewijks van der Pijp... Kerk HRL 1800, 1802, 1803, BS huw 1816, ovl 1839, ovl 1855, ovl 1876; eigenaar en gebruiker van wijk D-082, trekschipper; medegebruiker Frans Hibbes wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); A.L. v. d. P. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Frans Hibbes... quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-082Nieuwstraat 60Arent L van der PijpArent L van der Pijptrekschipper
D-082Nieuwstraat 60Arent L van der Pijp


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 802Nieuwstraat 60Arend van der Pijp trekschipperHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Geertje Tigchelaar... Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Jan van der Zee... bev.reg. Ha18 51 wijk E-261; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wieldraayersknecht, wijk D-082; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-082Nieuwstraat 60A L van der Pijp stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 117 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-082Nieuwstraat 60Arend Lodewijks van der Pijp, overleden op 23 november 183970 jr, trekveerschipper, overleden Nieuwstraat D 82, wednr. Antje Jacobs Kuipers, man van Geertje Johannes Tigchelaar, vader van Lodewijk, boerenarbeider Sexbierum en Baukje Arends van der Pijp (vrouw van Pieter Roelofs Marton, scheepstimmermansknecht) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Aaltje Arends van der Pijp (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-082Gewezen Franeker PijpGeertruida Tichelaar61 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-082Gewezen Franeker PijpAaltie van der Pijp19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-082Gewezen Franeker PijpJan van der Zee32 jwieldraayersknegtFranekerm, protestant, weduwnaar
D-082Gewezen Franeker PijpJan van der Zee3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 118 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-082Nieuwstraat 60Catharina de Warm, overleden op 8 maart 184468 jr, geboren Amsterdam 25/11/1778, overleden Nieuwstraat D 82, weduwe, moeder van Wijnandus, korendrager, Bernardus, tapper/winkelier en Catharina J. Stevens, dienstmeid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50031 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 154 en 160 van 2 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-082Nieuwstraat 60provisionele en finale toewijzingfl. 656huis en erf bij het Leeuwardereind D-082
 
verkoper q.q.Evert Pieters Tuinhout
verkoper q.q.Goris Sybrens van Smeden
verkoper q.q.Anne Klazes de Jong
verkoper q.q.Roelof Snoek
koperPieter de Vries


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 802Nieuwstraat D-082Hendrik J. de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 802Nieuwstraat D-120 Theodora de Vries woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
D-082Nieuwstraat 60Een huis met plaats c.a. bij het Leeuwarder-end, in gebruik bij de wed. R. de, Vries. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
D-082Nieuwstraat 60Een huis met plaats c.a. bij het Leeuwarder-end, in gebruik bij de wed. R. de, Vries. Finaal verkocht op 4 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1175.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 802Nieuwstraat 60 (D-120)Hendrik Mooiman (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 60G. Bosmatimmerman
Nieuwstraat 60A.A. Bosmatimmermansknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 60K. (Kornelis) Huizinga


2023
0.23284697532654


  terug