Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 60 3-052 3-066 D-082 D-120
Naastliggers vanNieuwstraat 60
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 62
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 58


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Alle Douwes c.u.
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Franekerpijpen aan de stadswal, bij dekamers, schuur en ledige plaats
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlle Douwes schuitmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJochum Scheltes gortmaker
verkoperRins Remmerts voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Gerryt Greoltssuytelaar


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Franekerpijpen aan de stadswal, bij detwee kamers, schuur en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Gerryt Greoltssuytelaar


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Harlingen, bij de Franekerpijp ten oosten vanhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
bewonerwijlen Gerryt Grioelts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenvoorheen het huis van Alle Douwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBaucke Symons
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curatormoutmaker
verkoper q.q.Pieter Arys Dreyer, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde kinderen van wijlen Gerryt Grioelts, gehuwd met
verkoperRyns Remmelts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60bij de Franekerpijpen aan de stadswallenhuis
 
koperN. N. 452-14-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPier Djorres metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBaucke Symens
verkoperde kinderen van wijlen Gerryt Greoltssuitelaar


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0082r van 4 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerloffts
1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Atses
1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: aan de molenaarssloot langs de stadsvesten, NZ van de franekerpijpen]huis
 
koperHibbe Ustes, gehuwd met475-00-00 GG
koperUulck Gepkes
verpachter grondN. N. 0-06-00 CG
verpachter grondN. N. 0-06-00 CG
naastligger ten oosten*Nieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHans Aernts
naastligger ten westen*Ooievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBaucke Simens
verkoper van 1/2Wigbolt Freercksbakker
verkoper q.q.Claes Gerryts, zoon van
verkoper van 1/2Atke Claesen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Atses


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0287r van 18 nov 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: NZ franekerpijpen tegenover de stadsvesten]huis
 
koperTaecke Egberts, gehuwd met721-00-00 GG
koperRints Taeckes
naastligger ten oosten*Nieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHans Arents
naastligger ten westen*Ooievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBaucke Simons
verkoperHibbe Uustes, gehuwd met
verkoperUulck Gepkes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen NZ, van de straat tot achter aan de algemene steeg]huis
 
koperNanne Melchiors, gehuwd met696-00-00 GG
koperAntie Riencks
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHans Arents
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenBaucke Simons
verkoperHendrick Hansen, gehuwd met
verkoperSytske Melles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Nanne Melchers x Antie Riencks koopt een huis ten N. v.d. Franekerpijpen, tegen over de Stadsvesten en strekkende voor v.d. straat tot achter aan de algemene steeg. Ten Z. Hans Arents, ten N. Baucke Simons. Gekocht van Hendrick Hansen x Sytske Melles?, voor 696 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrydt Atsis
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers
1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers
naastligger ten noordenBeernt Sickes
1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers
1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanne Melchers
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049r van 21 okt 1648 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Popkes
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 60Nieuwstraat WZ [staat: bij de zuider trekschippers paardenstal]huis
 
koperPytter Jacobs mr. timmerman90-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPytter Jacobs mr. timmerman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Albert Dirx
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Jacobs* timmerman
1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gortmakerj van Tiebbe Heerckes
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052Nieuwstraat 60huis en gorterie
eigenaarHarke Tiebbes
gebruikerHarke Tiebbes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052Nieuwstraat 60huis
eigenaarHarcke Tiebbes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 Nieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerHarke Tjebbes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 Nieuwstraat 60huis
eigenaarHarke Tjibbes
gebruikerHarke Tjibbes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-052 Nieuwstraat 60Jan Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-052 Nieuwstraat 60huis
eigenaarerv. Harke Tjebbes
gebruikererv. Harke Tjebbes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0081v van 1 jul 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jacobs portier
1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jacobs
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Jans
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-061 Nieuwstraat 60Arend Lodewijks, 36 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Lodewijks
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Lodewijks
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-066 Nieuwstraat 60Arend Lodewijks2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Arent Lodewijks van der Pijp... Kerk HRL 1800, 1802, 1803, BS huw 1816, ovl 1839, ovl 1855, ovl 1876; eigenaar en gebruiker van wijk D-082, trekschipper; medegebruiker Frans Hibbes wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); A.L. v. d. P. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Frans Hibbes... quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-082Nieuwstraat 60Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
D-082Nieuwstraat 60


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 802Nieuwstraat 60Arend Lodewijks van der PijpHarlingentrekschipperhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Geertje Tigchelaar... Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-082Nieuwstraat 60Jan van der Zee... bev.reg. Ha18 51 wijk E-261; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wieldraayersknecht, wijk D-082; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
D-082Nieuwstraat 60A L van der Pijp stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-082Nieuwstraat 60Arend Lodewijks van der Pijp, overleden op 23 november 183970 jr, trekveerschipper, overleden Nieuwstraat D 82, wednr. Antje Jacobs Kuipers, man van Geertje Johannes Tigchelaar, vader van Lodewijk, boerenarbeider Sexbierum en Baukje Arends van der Pijp (vrouw van Pieter Roelofs Marton, scheepstimmermansknecht) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Aaltje Arends van der Pijp (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-082Gewezen Franeker PijpGeertruida Tichelaar61 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-082Gewezen Franeker PijpAaltie van der Pijp19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-082Gewezen Franeker PijpJan van der Zee32 jFranekerm, protestant, weduwnaar, wieldraayersknegt
D-082Gewezen Franeker PijpJan van der Zee3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-082Nieuwstraat 60Catharina de Warm, overleden op 8 maart 184468 jr, geboren Amsterdam 25/11/1778, overleden Nieuwstraat D 82, weduwe, moeder van Wijnandus, korendrager, Bernardus, tapper/winkelier en Catharina J. Stevens, dienstmeid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 802D-082 (Nieuwstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 802D-120 (Nieuwstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
D-082Nieuwstraat 60Een huis met plaats c.a. bij het Leeuwarder-end, in gebruik bij de wed. R. de, Vries. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
D-082Nieuwstraat 60Een huis met plaats c.a. bij het Leeuwarder-end, in gebruik bij de wed. R. de, Vries. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1175..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 802Nieuwstraat 60 (D-120)Hendrik Mooiman (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 60 Gerben Bosmatimmerman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Nieuwstraat 60 Jacob van der Schouwwerkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Nieuwstraat 60 Renze Koopmanssmidsknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Nieuwstraat 60 Harm Huismanleerl. machinist
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 60G.Bosmatimmerman
Nieuwstraat 60A.A.Bosmatimmermansknecht


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 60K. (Kornelis) Huizinga
  terug