Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 64 3-050 3-068 D-080 D-118


Huisnaam in: 1784
Gebruik: huis
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk
Verkoper: arents, jan
Koper/eigenaar: jans, joost


Huisnaam in: 1808
Gebruik: huis en logement
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper: jansen, joost
Koper/eigenaar: gelinde, pieter


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNieuwstraat 64
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 66
ten westenFranekereind 25
ten noordenNieuwstraat 62


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende proclamant Sipcke Ekes c.u.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213v van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlle schuitmaker


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperHans Aernts, gehuwd metzoutdrager190-00-00 GG
koperGriet Dircks
verpachter grondLambert Warners n.q.0-10-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHans Aernts c.u.zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmaker
verkoperSierck Jetses, gehuwd metbrouwer
verkoperGriet Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Aernts, zoutdrager x Griet Sircks kopen een kamer bij de Franekerpijpen. Ten Z. de proclamanten, ten N. erven schuitmaker Ale. Grondpacht 10 st aan Lambert Warners nomine quo.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Aernts


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Hans Arents


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij het huis waar de Blauwe Klok uithangt]kamer
 
koperWabbe Martens, gehuwd met175-00-00 GG
koperRomck Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-04 CG
huurderJentie Aesgis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Gerryts, gehuwd met
verkoperGriet Lieuues


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens 175-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperBruyn Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: het diept en daarnaast de stadsbolwerken]
naastligger ten zuidenhet huis van Atte Fransens
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperRomck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Wabbe Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens koopt, na niaar ratione sanguinis en proximitatis tegen Bruyn Jansen, een kamer omtrent Franekerpijpen. Ten O. het diept en stadsbolwerk, ten Z. Atte Fransen, ten N. boomsluiter Nanne Melchers en Jan Martens. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Romck Taeckes, laatst wv Wabbe Martens, voor 175 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens 309-10-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperCarst Pytters c.soc.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept en stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Atte Fransen
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Nanne Melchers
verkoperde erfgenamen van wijlen Griet Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pytters koopt een camer bij de Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de Gracht, ten Z. erven Atte Fransen, ten N. erven Nanne Melchers, en Jan Martens. Gekocht van erven Grie? Heres, voor 309 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Martens


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPyter Douwes 81-15-00 GG
huurderGerloff Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dircks
naastligger ten westenGrietie melkwijf
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van Johannis Dircks
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
verkoperSicke Salomonshavenmeester


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]woning
 
koperTjiedske Werps, weduwe van118-00-00 CG
koperwijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenMarten Roszee
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dirx
naastligger ten noordenJan Blauw
verkoperPytter Douweskorendrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-050Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-050Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHerke Tiebbes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHerke Tjebbes


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarke Tiebbes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-050 Nieuwstraat 64Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Tjebbe Heerkes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek lopende van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]huis
 
koperHendrik Joosten de Clercq, gehuwd mettrekveerschipper213-00-00 GG
koperAafke Hendriks
huurderde weduwe van Berend Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator over
verkoperAntje Tjallings, erfgename van haar grootouders
erflaterwijlen Tjebbe Heerkes, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Jans van Ripperts


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek welke loopt van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]huis
 
koperSibbeltje Heerkes, gehuwd met326-11-00 CG
koperSimon Jetses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard
verkoperHendrik Joosten de Clercq, en als erfgenaam van zijn wijlen huisvrouwtrekschipper
verkoperwijlen Aafke Hendriks


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Symon Jetzes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Reinhart


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 10 nov 1809
adressoortbedraggebruik
D-080Nieuwstraat 64koopaktefl. 107huis D-080
 
verkoperde erven Heineman (te Bolsward)
koperSipke Hemkes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ wijk D-080huis
 
koperSipke Hemkes 107-00-00 CG
huurderde weduwe van Sikke Claasen 20-16-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarrebas schipper
verkoper q.q.S. de Haas, gevolmachtigde vankoopmanBolsward
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester HeynemanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Hemkes koopt een huis op de streek die loopt van de Nieuwestraat naar de Franekerpijpen, wijk D-080. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. kastelein Hendrik Reinhart , ten N. schipper Barrebas. Gekocht van erven burgemeester Heyneman te Bolsward voor 107 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 Nieuwstraat 64Sipke Hemkes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker... B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, huw 1834, ovl 1844; medegebruiker van wijk D-080; eigenaar en gebruiker Sipke H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sipke Hemkes Hoffinga... Sjierks van Midlum; BS huw 1813, huw 1819, huw 1820, huw 1825, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-080Nieuwstraat 64Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeghouder
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
D-080Nieuwstraat 64Huizinge c.a. bij de Franekerpijpen, eigenaar Sipke Hemkes, Hoffinga. Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 800Nieuwstraat 64Sybren Sipkes SleeperHarlingenpakhuisknegthuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Aaltje Mossel... ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sipkes Sleeper... HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-080; VT1839; S.S.S. eigenaar van perceel nr. 800 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 619, tuin, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-080Gewezen Franeker PijpSybren S Sleeper40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-080Gewezen Franeker PijpAaltie W Mossel46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWieger Sleeper7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, [naaister]
D-080Gewezen Franeker PijpHenderika Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister*
D-080Gewezen Franeker PijpSipkje Sleeper13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWillemke Sleeper11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sleeper, overleden op 24 december 184748 jr (geboren 1799), overleden Nieuwstraat D 80, winkelknecht, man van Aaltje Mossel, vader van Hendrika en minderjarige Willemke, Sipkje en Wyger Sieberens Sleeper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-080 (Nieuwstraat)Michiel Hendrik Viswoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Douwe Hendriks Tigchelaar... Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-118 (Nieuwstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64 (D-118)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 64 Pieter Notazeemtouwer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 64G. de Groottransportarbeider


1986 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 64Hein Buisman StichtingBouw tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug