Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 7(niet bekend)(niet bekend)D-144D-162


Naastliggers vanNieuwstraat 7
ten zuidenNieuwstraat 9
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 5


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371r van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet prieel van Goucke Braems


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0229v van 6 mei 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen ledige plaats
naastligger ten noordende tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braem


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0086r van 13 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107r van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeindert Cobes
naastligger ten zuidenHendrik Jansen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0250r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Jansen


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0061r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Tjeerds


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0105v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 7Franekerpoortsdwinger, bij de151‑07‑00 GGhuis
koper door niaarPieter Claesen, gehuwd metturfdrager
koper door niaarYffke Claeses
geniaarde koperArend Steffensmr. bontwever
geniaarde koperPyttie Beernds
naastligger ten oostenpad aan het bolwerk
naastligger ten zuidenstraatje naar de Vijverstraat gaand
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenFreerk Ates
verkoperClaas Claasenmr. bontwever te Leeuwarden
verkoperJacob Claasen
verkoperPyter Claasenmr. bontwever
verkoperYfke Claases, gehuwd met
verkoperPyter Claasesturfdrager
verkoperJan Claasenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claesen, turfdrager, als man en voogd over zijn huisvrouw Yffke Claeses, koopt na niaar sanguinis tegen mr. bontwever Arend Steffens x Pyttie Beernds, huis bij de Franekerpoortsdwinger. Ten O. het pad aan het Bolwerk, ten Z. een straatje nae de Nijestraat gaande, ten W. Hendrik Jansen, ten N. Freerk Ates. Door ons wijlen moeder wd. Meindert Loots (Loobis?) met der dood ontruimd. Beschrijving van het huis, met ruime weefwinkel voor drie getouwen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever te Leeuwarden Claas Claasen, Jacob Claasen, mr. bontwever Pyter Clasen, Yfke Claases x turfdrager Pyter Claasen, mr. bontwever Jan Claasen, voor 151 gg 7 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendrager


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0130v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Jans


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0075r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Daniel Paulus


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0014v van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0139v van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Hervormde Gemeente: diaconie


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Hendrik Jans Vettevogel... Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1832, ovl 1864, regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Willem van Fulpen... ged 6 aug 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Siebertje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-144Nieuwstraat 7H Vettevogel Willem van Fulpen wed


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-144Nieuwstraat 7H Vettevogel Willem van Fulpen wed
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 7 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 7 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 7 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 7 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-144Nieuwstraat 7Jan Johannes Nielsen, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 1839), overleden Nieuwstraat D 144. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Antje Ymes de Groot... 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Gerritje Ulbes Dreyer... HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-144Nieuwstraat 7Wytse Fredriks Fielbach... 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2325Nieuwstraat D-144de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2325Nieuwstraat D-162Johannes J. Nielsen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2325Nieuwstraat 7 (D-162)Douwe Bekius (te Almenum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 7F. Kosterexportslager
  terug