Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) D-145* D-163
Naastliggers vanNieuwstraat 9
ten zuidenNieuwstraat 11
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 7


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0146r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPiter Jacobs
naastligger ten noordenPiter Jacobs


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0253r van 7 okt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat], Franequer Poorts Dwinger op de hoek van dehuis
 
koperMarten Martens, gehuwd metwaterhaler193-00-00 CG
koperRienx Nanninghs
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostende tuin van Gauke Braems
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Claeses
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperGeertie Maurits, weduwe van
verkoperwijlen Tjallingh Geles


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371r van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat hoek [staat: Angelierstraat] bij de Franekerpoortsdwingerhuis
 
koperJohan Douwes voerman119-00-00 GG
huurderJan Lammerts wever
naastligger ten oostenGoucke Braems
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Clasens
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet prieel van Goucke Braems
verkoper q.q.Jan Symens Bylaens, gelastigde van
verkoper van 1/2Reinsck Nannings, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Marten Martens*waterhaler
verkoper van 1/2de wees- en armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Douwes, voerman, koopt een huis omtrent de Franekerpoortsdwinger, op de hoek van de Angelierstraat, nagelaten door Marten, waterhaler, en nu bewoond door Jan Lammerts, wever, als huurder. Ten O. de hof van Goucke Braam, ten N. diens prieel, ten W. die straat, ten Z. Cornelis Clasens. Gekocht van de lasthebber van Reinske Nannings wv Marten, waterhaler, voor 1/2, en de wees- en armvoogden, voor 1/2, voor 190 gg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0229v van 6 mei 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat], in de Franekerpoortsdwinger op de hoek van dehuis
 
koperJan Jansen, gehuwd metmr. bontwever170-00-00 CG
koperClaeske Jacobs Swart
naastligger ten oosteneen ledige plaats
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braem
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordeneen ledige plaats
naastligger ten noordende tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braem
verkoperHarmen Johansvoerman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0086r van 13 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Franekerpoort bij de Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat], dwinger bij dehuis
 
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper250-00-00 CG
koperGerrytie Lieuwes
huurderAntie Arents
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSibbeltie Menses
naastligger ten noordenstraat
verkoperJan Jansenmr. bontwever


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006r van 23 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts c.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0061r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ [staat: dwinger bij de Franekerpoort bij de Anjelierstraat]woning
 
koperArjen Wassenaar koopman86-00-00 GG
huurderde weduwe van Pyter Hendrix 0-06-00 CG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenWillem Willems
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten noordenBroer Tjeerds
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Wassenaar koopt een mooi huis in de Dwinger bij de Franekerpoort, omtrent de Angelierstraat. Met beschrijving. Ten O. het Bolwerk, ten W. de Nieuwstraat, ten Z. Willem Willems, ten N. Broer Tjeerds. Gekocht van Gerryt Gijsberts, trekveerschipper van Harl. op Leeuwarden, voor 1/2, en Otte Sybes Salverda, mr. wolkammer en Symon Fokkes Bakker, mr. koperslager, als curatoren over Symon Willems, voor 1/4, en Lieuwe Willems, trekveersch. van Harlingen op Dokkum, voor 1/4, voor 86 gg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0105v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraatje naar de Vijverstraat gaand


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9stadsvesten bij de Franekerpoort aan de Dwingerwoning met bleekveld
 
koperhuisman Willem Clasen, gehuwd met100-07-00 GG
koperAntie Clases
huurderde weduwe van Lieuwe metselaar
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendrager
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Clasen, huisman x Antie Clases kopen woninge met bleekveld voor de deur, aan de Stadsvesten bij de Franekerpoort aan de dwinger, bewoond door wd. metselaar Lieuwe. Ten O. het Bolwerk, ten Z. de straet, ten W. de straat, ten N. erven zakkendrager Broer Tjeerds. Gekocht van Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer voor 100 gg 7 st., te betalen aan hun crediteuren.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0231r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Huisman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0014v van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ aan het eindeleeg en bouvallig huis
 
koperJurjen Jelles 13-00-00 CG
huurderKatje Durks
huurderwijlen Bernardus Teunis
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenHarmen Ringers
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0139v van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ aan het eindhuis
 
koperJan Cammerons, gehuwd metzeilmaker40-00-00 CG
koperLammigje Mulders
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenHarmen Ringers
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperJurjen Jellesmr. huistimmerman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 9Nieuwstraat OZ [staat: aan de stadsvesten] wijk D-168 [staat: D-134]huis
 
koperHendrik J. Vettevogel banketbakker25-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHarmen Ringers
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordende Hervormde Gemeente: diaconie
verkoperJurjen Jelleshuistimmerman


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 109 van 27 okt 1811
adressoortbedraggebruik
D-145Nieuwstraat 9koopaktefl. 40huis D-145
 
verkoperHarmen Rengers (q.q.)
koperAnske Folkerts


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Willem Leeksma... van Beemen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1822, huw 1823, ovl 1839; gebruiker van wijk D-145, schoenmakersknegt, eigenaar is Anske Stallinga, 1814. (GAH204); W.L. en Hinke Thomas Boonstra, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-145Nieuwstraat 9Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 846Nieuwstraat 9Nolle Jans DirksLeeuwardenkoopmanhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Jan Cornelis Visser... bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 43 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Klaas Panbakker... P, en Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Trijntje Ruurds Stookstrageb 1803 Jelsum, ovl 21 mei 1840 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser, dv Ruurd Feikes S, en Akke Gerrits de Jong; BS ovl 1840; oud 36 jaar, geb Jelsum en wonende te HRL. 1839, wijk D-145; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-145NieuwstraatJan C Visser43 jOudegam, protestant, gehuwd, timmermansknegt
D-145NieuwstraatTrijntie Stookstra36 jJelsumv, protestant, gehuwd
D-145NieuwstraatCornelis Visser12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-145NieuwstraatRuurd J Visser8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-145NieuwstraatSchelte J Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-145NieuwstraatYetje Jans Visser12 jJelsumv, protestant, ongehuwd
D-145NieuwstraatRuurtje Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-145Nieuwstraat 9Christine Germens Zeilmaker, overleden op 30 oktober 1846circa 1 jr (geboren 1845), overleden Nieuwstraat D 100/145, dochter van Germen Annes Zeilmaker, werkman en Aafke Lammerts Ruiter, zuster van minderjarige Grietje, Oedske, Anne en Lammert Germens Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Geertje Jans Baantjer... dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Hendrik Piebes Postma... P, en Antje Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Hendrikje Ypes van der Werf... 1834 HRL, N.H., dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Hielke van de Burgmogelijk dezelfde als ondervermeld; geb 22 jun 1798 HRL, huwt met Hielkje Groendijk, N.H., pakhuisknecht, A 8 dec 1865 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk F-301, wijk G-072, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Hielkje Willems Groendijk... en Jetske Meinderts; BS ovl 1849; 1864 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk D-057, 145, wijk G-072, ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-145Nieuwstraat 9Vogeltje de Vries... wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 846D-145 (Nieuwstraat)Nolle J. Dirkswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 846*D-163 (Nieuwstraat)Germen A. Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 846*D-164 (Nieuwstraat)Germen A. Zeilmakerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 846Nieuwstraat 9 (D-163)Jan Steenekerwoonhuis en bergplaats
  terug