Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Noordergrachtswal 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordergrachtswal 16 (niet bekend) (niet bekend) B-215 B-247




Naastliggers vanNoordergrachtswal 16
ten oostenNoordergrachtswal 18
ten westenNoordergrachtswal 14
ten noordende Noordergrachtswal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-215Noordergrachtswal 16Maria Fabergeb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4043B-247 (Noordergrachtswal)Sijbrand Hoekstra, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4043Noordergrachtswal 16 (B-247)Willem Noordbeek


1915 - schoolgeldadresnaam
Noordergrachtswal 16Gerrit Hovenier


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordergrachtswal 16 Arnoldus Willekestimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordergrachtswal 16S.Dijkstraarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Noordergrachtswal 16S. (Sijbe) Dijkstra




  terug