Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordergrachtswal 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordergrachtswal 20 (niet bekend) (niet bekend) B-217 B-249
Naastliggers vanNoordergrachtswal 20
ten oostenNoordergrachtswal 22
ten westenNoordergrachtswal 18
ten noordende Noordergrachtswal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-217Noordergrachtswal 20Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-217Noordergrachtswal 20Liefke Douwes Douwma... BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4045B-249 (Noordergrachtswal)Douwe Roorda, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4045Noordergrachtswal 20 (B-249)Douwe Roordawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordergrachtswal 20 Dirk Roordabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordergrachtswal 20B.Brouwerkolenweger
Noordergrachtswal 20S.Brouwersigarenmaker


1928 - kentekenadresnaam
B-12701
Noordergrachtswal 20Sietse Brouwer


1965 - adresboekadresnaam
Noordergrachtswal 20A. (Antonius) Dijkstra
  terug