Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordergrachtswal 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noordergrachtswal 22,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordergrachtswal 22 (niet bekend) (niet bekend) B-218 B-250
Naastliggers vanNoordergrachtswal 22
ten oostenNoordergrachtswal 24
ten westenNoordergrachtswal 20
ten noordende Noordergrachtswal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-218Noordergrachtswal 22Geertje Zijlstra... Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 12 en 23 van 15 jan 1873
adressoortbedraggebruik
B-218Noordergrachtswal 22provisionele en finale toewijzingfl. 2452huis B-218
 
verkoperGerrit Boschloo (q.q., te Heerenveen)
koperYbe Bolman
koperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4046B-250 (Noordergrachtswal)Sijbrand Hoekstra, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4046Noordergrachtswal 22 (B-250)Gerke Anema


1965 - adresboekadresnaam
Noordergrachtswal 22J. (Jetske) Riem wv Hellvrich
  terug