Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noorderhaven 1 1-ong 1-001 A-002 A-003
Naastliggers vanNoorderhaven 1
ten oostenNoorderhaven 3
ten zuidende Noorderhaven
ten noordenNoorderhoofd 1


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1Noorderhaven NO hoek bij de kettingbrughuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van Haring smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Andries Rinties


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049v van 3 sep 1719 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven westeinde bij kettingsbrug]pakhuis
 
koperJilles Martens Mesdag makelaar400-00-00 CG
huurder benedenJan Hansen c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Cornelis Jansen
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenJidtie Dirx
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPieter Wybes, gehuwd metAmsterdam
verkoperAntie Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Martens Mesdag, makelaar, koopt een pakhuis c.a. omtrent het westeind van en aan de Noorderhaven bij de kettingbrug, tegenover de opslag aan de kay gerechtigheid ten N., zover het pakhuis zich uitstrekt. Ten O. erven Cornelis Jansen, ten Z. de straat, ten W. Idtie Dirx, ten N. de haven. Met vrije op- en afslag zowel ten Z. als ten N. Zie de onduidelijke acte. Gekocht van Pyter Wybes x Antie Claeses te A`dam, voor 400 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrughuis
 
koperwijlen Keimpe Jansen, gehuwd metmr. kompasmaker481-00-00 GG
koperwijlen Grytje Gerbens
naastligger ten oostenwijlen Melle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenwijlen
naastligger ten noordenwijlen
verkoperwijlen Triijntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Jansen, mr. kompasmaker, koopt een huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrug.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1stadsgrond aan de opslag bij de Kettingsrugsmederij
 
koperCornelis Janzen mr. ijzersmid395-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoske Abes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Frank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen [Faber], mr. ijzersmid koopt een smederij c.a. staande aan de stadsgrond aan de opslag bij de kettingbrug, gebruikt door de koper. Geen grondpacht. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Foske Abes wv Hendrik Frank, voor 395 cg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Jans smid


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0059r van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1Noorderhaven NZ bij Cherchershuisjehuis en ijzersmederij
 
koperJacob Wassenaar, en zoon515-07-00 GG
koperT. Gratama
naastligger ten oostenRinnert de Beer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoper q.q.Jan Schiere, curator
verkoper q.q.Tjepke Gratema, curatoren over
eigenaar en bewonerde minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar en Tjepke Gratama kopen huis en smederij nz. Noorderhaven, bij het cherchershuisje bij de voormaals zogenaamde kettingbrug, laatst van mr. ijzersmid Cornelis Jans Faber. Ten O. Rinnert de Beer, ten W. en Z. de haven, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van de curatoren over de boedel van Cornelis Jans Faber, voor 515 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-001 Noorderhaven 1Pieter Luitjes, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Luitjes mr. ijzersmid


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuitje Pieters


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
A-002Noorderhaven 1koopaktefl. 850huis bij de Haven
 
verkoperJacob Wassenaar
verkoperSeerp Gratama
verkoperTjepke Gratama
koperJan Jelles Horreus


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0308r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 1Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug, wijk A-002huis en grofsmederij
 
koperJan Jelles Horreus 850-00-00 CG
huurderPieter Luitjes
naastligger ten oostende weduwe van Andries Swart
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordende helling van Hartman Sybrens en comp.
verkoper van 1/2Jacob Wassenaarkoopman
verkoper van 1/4Seerp Gratamakoopman
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jelles Horreus koopt huis en grofsmederij bij de kettingbrug, wijk A-002. Ten O. wd. Andries Swart, ten W. en Z. de haven, ten N. de [Noorder]helling van Hartman Sybrens & Comp. Gekocht van Jacob Wassenaar te A`dam voor 1/2 en Seerp en Tjepke Gratama voor 1/2.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-001 Noorderhaven 1Sibbeltje Jans0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1, Jan Jelles Horreus/Horjus... Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); wed. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Jan Jelles Horjus/Horreus... Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); ook ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-002Noorderhaven 1Jan J Horreus Jan J Horreus


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-002Noorderhaven 1Jan Jelles Horrius, overleden op 15 augustus 1826grofsmid Noorderhaven A 2, man van Wijke Kroes, vader van minderjarige Jelle, Janke, Hendrik, Aafke en Pieter Jans Horrius. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 304Noorderhaven 1wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis en erf (88 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Hendrika Hendriks Meyer... in 1851, dv Hendrik M, en Anna Postma; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-002; Jarig Jans Geklinde en H.H.M., beide van HRL, zijnde de aangaaf geschied onder productie van genoegzaam ... (alles)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-002Noorderhaven 1Jan Hendriks Horjus, overleden op 29 mei 184617 mnd (geboren 4/1/1845), overleden Noorderhaven A 2, zoon van Hendrik Jans Horjus, smid en Johanna Meintes Tichelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Pieter Adrianus eysmageb 26 feb 1799 Franeker, ovl 16 jul 1878 HRL, huwt met Anna Gelinde, zv Adriaan E, en Itske Buwolda; BS ovl 1878; bev.reg. HRL 1851 wijk A-002


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 304A-002 (Noorderhaven )Eede Jans van der Woudewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 304A-003 (Noorderhaven)Pieter Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 304Noorderhaven 1 (A-003)Pieter Tuinhoutwoonhuis en smederij


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 1P. Tuinhoutjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
smid


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 1 Thomas Nautasmid
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1922 - kentekenadresnaam
B-5648
Noorderhaven 1Thomas Nauta


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 1, HarlingenNoorderhaven 1Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 1Th.Nautasmid


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 1, HarlingenNoorderhaven 1Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij
  terug