Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoorderhaven 1(niet bekend)1-001/21-001A-002A-003


Naastliggers vanNoorderhaven 1
ten oostenNoorderhaven 3
ten zuidende Noorderhaven
ten noordenNoorderhoofd 1


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001/2 , folio 1rNoorderhaven 1smitte
eigenaarwed. Abe Jacobs
gebruikerFrans Goitjens
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001/2 , folio 1rNoorderhaven 1smederij
eigenaarAbe Jacobs wed.
gebruikerFrans Goitjens
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001/2 , folio 1rNoorderhaven 1smederij
eigenaarAbe Jacobs wed.
gebruikerFrans Gooitjens
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑00 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 1stadsgrond aan de opslag bij de Kettingsrug395‑00‑00 cgsmederij
koperCornelis Janzen mr. ijzersmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoske Abes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Frank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen [Faber], mr. ijzersmid koopt een smederij c.a. staande aan de stadsgrond aan de opslag bij de kettingbrug, gebruikt door de koper. Geen grondpacht. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Foske Abes wv Hendrik Frank, voor 395 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001 , folio 1rNoorderhaven 1smederij etc.
eigenaarCornelis Jans
gebruikerCornelis Jans
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001 , folio 1rNoorderhaven 1smitte
eigenaarCorn. Jans
gebruikerCorn. Jans
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jans smid


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001 , folio 1rNoorderhaven 1smitte
eigenaarCornelis Jans
gebruikerCornelis Jans
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0059r van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 1Noorderhaven NZ bij Cherchershuisje515‑07‑00 gghuis en ijzersmederij
koperJacob Wassenaar, en zoon
koperT. Gratama
naastligger ten oostenRinnert de Beer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoper q.q.Jan Schiere, curator
verkoper q.q.Tjepke Gratema, curatoren over
eigenaar en bewonerde minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar en Tjepke Gratama kopen huis en smederij nz. Noorderhaven, bij het cherchershuisje bij de voormaals zogenaamde kettingbrug, laatst van mr. ijzersmid Cornelis Jans Faber. Ten O. Rinnert de Beer, ten W. en Z. de haven, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van de curatoren over de boedel van Cornelis Jans Faber, voor 515 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-001, pag. 1Noorderhaven 1Pieter Luitjes , 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Luitjes mr. ijzersmid


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLuitje Pieters


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-002Noorderhaven 1koopaktefl. 850huis bij de Haven
 
verkoperJacob Wassenaar
verkoperSeerp Gratama
verkoperTjepke Gratama
koperJan Jelles Horreus


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0308r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 1Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug, wijk A-002850‑00‑00 cghuis en grofsmederij
koperJan Jelles Horreus
huurderPieter Luitjes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andries Swart
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordende helling van Hartman Sybrens en comp.
verkoper van 1/2Jacob Wassenaarkoopman
verkoper van 1/4Seerp Gratamakoopman
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jelles Horreus koopt huis en grofsmederij bij de kettingbrug, wijk A-002. Ten O. wd. Andries Swart, ten W. en Z. de haven, ten N. de [Noorder]helling van Hartman Sybrens & Comp. Gekocht van Jacob Wassenaar te A`dam voor 1/2 en Seerp en Tjepke Gratama voor 1/2.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-001 , pag. 1Noorderhaven 1Sibbeltje Jans 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1, Jan Jelles Horreus/Horjus... Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); wed. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Jan Jelles Horjus/Horreus... Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); ook ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 1J.J. Horreusfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-002Noorderhaven 1Jan J HorreusJan J Horreus


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 290 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-002Noorderhaven 1Jan Jelles Horrius, overleden op 15 augustus 1826grofsmid Noorderhaven A 2, man van Wijke Kroes, vader van minderjarige Jelle, Janke, Hendrik, Aafke en Pieter Jans Horrius. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 304Noorderhaven 1wed. Jan Horjus Harlingenhuis en erf (88 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Hendrika Hendriks Meyer... in 1851, dv Hendrik M, en Anna Postma; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-002; Jarig Jans Geklinde en H.H.M., beide van HRL, zijnde de aangaaf geschied onder productie van genoegzaam ... (alles)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 174 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-002Noorderhaven 1Jan Hendriks Horjus, overleden op 29 mei 184617 mnd (geboren 4/1/1845), overleden Noorderhaven A 2, zoon van Hendrik Jans Horjus, smid en Johanna Meintes Tichelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-002Noorderhaven 1Pieter Adrianus eysmageb 26 feb 1799 Franeker, ovl 16 jul 1878 HRL, huwt met Anna Gelinde, zv Adriaan E, en Itske Buwolda; BS ovl 1878; bev.reg. HRL 1851 wijk A-002


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 304Noorderhaven A-002Jan P. Wijngaarden woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 304Noorderhaven A-003 Pieter Tuinhout woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 304Noorderhaven 1 (A-003)Pieter Tuinhoutwoonhuis en smederij


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven P. Tuinhoutjongens: , meisjes:
vrouwen:
smid


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5648
Noorderhaven 1Thomas Nauta


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 1Th. Nautasmid


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 1, HarlingenNoorderhaven 1Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 1, HarlingenNoorderhaven 1Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


2023
0.068976879119873


  terug