Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 106
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 106 7-085 7-098 C-136 C-127
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 106 7-085 7-098 C-135 C-127
Naastliggers vanNoorderhaven 106
ten oostende Roeperssteeg
ten oostenNoorderhaven 108
ten zuidenRoeperssteeg 2
ten westenNoorderhaven 104
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 106Roepersteeg ten oosten


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Syberen Ydes Feytema
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jacobs, en
naastligger ten oostenLenert Jacobs


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)'anno' en '1657'


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)L, S'S L'


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Venus, godin van de schoonheid en liefde


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Ceres, godin van de landbouw en vruchtbaarheid


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Bacchus, god van de wijn en de overvloed


1657 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Aeolus, god van de wind en de zee


1657 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 106Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar 1657


1657 - rooiboek blz. 46 sub 2adresbetrefttekst
Noorderhaven 106 Sixtus Lubberti
De Magistraet der Stede Harlingen in completen getalle ende naderhants door hun Gecommitteerde oculare inspectie genomen hebbende, ter instantie van Sixtus Lubberti, op de Roeperssteygh onslechtheyt hebben geresolveert ende geordonneert dat der selver steych aent noord ende, soo veel sal werden opgehoocht, dat de selve met den daer voorbij lopende straet egal, ofte over een compt, des dat heeren Olicans huys op de oostcant van voors. steygh staende, tot sijn Olicans costen ende onderholdinge sal moghen macken een gote met een verwulff, om bequamelijck sijn waterlosinge te conen holden ende hebben. Actum door continuatie desen 16en septembris 1657. (get.) J. Hillebrants. Ter ordonnantie vande Magistraet, abs. Sec. (get.) D. Cornely.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSixtus Luberti
naastligger ten oostenJan Jacobs tinnegieter


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicco Lubberti wijnkoper


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0122v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteegpakhuis met een walling
 
koperAlbert Jansen Acker 1710-00-00 GG
kopersGaverius Braem apotheker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten westende erven van Jan de Jager
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
verkoper van 1/2Debora Coedercq, gehuwd metAmsterdam
Jaques CoedercqAmsterdam
gesterkt de verkoper Debora CoedercqBurgemeester Jacobus Goslinghs
verkoper van 1/2Geertie Piebes, weduwe van
wijlen hopman Dominicus Cornely
adsisteert de verkoper Geertie PiebesHopman Tjeerd Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen Acker en apotheker Gaverius (Gooitje) Braam, kopen pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten W. Jan de Jager, ten Z. het pakhuis van Minse Cornelis. Gekocht van Debora Coedercq voor 1/2 en Geertie Piebes wv Dominicus Cornely ook voor 1/2.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Sicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten oostende weduwe Fettie Laeses Hannema
naastligger ten oostende weduwe Jancke Wybes kamerbodinne


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0169v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteegpakhuis
 
koperGoytien Claesen Braem burgerkoopman1701-00-00 GG
huurder van de herbergJan Pytters
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
naastligger ten westenhuis genaamd Herberg de Arent
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitie Claessen Braam koopt groot pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten O. deze steeg, ten Z. pakhuis van Minse Cornelis, ten W. huis en herberg 'de Arent', ten N. de straat en haven. Gekocht van Goucke Braam en de curatoren over Albert Acker.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Haselaer
naastligger ten oostende weduwe van Beern Berckhuis


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van Goitien Braam e.a.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 106huis
eigenaarwed. Baucke Folkerts
gebruikerwed. Baucke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 106huis
eigenaarBaucke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 106huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erven van wijlen Goitjen Braem


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Gooytien Braam


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 106huis
eigenaarRomke Hoytes
gebruikerRomke Hoytes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
opmerkingnu op 40 gls. dewijl boven geheel ledig staat t geen verl. jaer te huir deede 20
 
7-085 Noorderhaven 106huis
eigenaarerven Bauke Folkerts
gebruikererven Bauke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-085 Noorderhaven 106Romke Hotses, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG
7-085 Noorderhaven 106Johannes van Zeist, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-085Noorderhaven 106Romke HotsesDeeventervaerder en coopman£ 063-16-0£ 11bestaet wel cu.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Stinstra


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0197v van 27 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ hoek Roeperssteegpakhuis
 
koperCatharina Stinstra, gehuwd met2200-00-00 CG
Dirk Fontein
huurder benedengedeeltePieter Huidekoper koopman
huurder bovengedeelteDirk Fontein
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidende erven van S. Talma
naastligger ten westenN. N.
verkoperIsabella Stinstra, gehuwd metAmsterdam
Pieter de Clercq jr.Amsterdam


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0234v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg WZ1/2 pakhuis
 
koperCatharina Feytama, gehuwd met493-10-00 CG
Frans Tjallinga
eigenaar van 1/2Heer Sybrand Feytama
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenMozes Salomons koopman
naastligger ten westenHeer de Roock
naastligger ten noordenHeer Dirk Fontein
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Catharina Feytama vv Freerk Tjallingii koopt 1/2 pakhuis wz. Roepersteeg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-098 Noorderhaven 106D Fontein4-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Frans Tjallingii... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Dirk Pzn Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Pieter Huidecoper... 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-136Noorderhaven 106Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
C-135Noorderhaven 106F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 en 198 van 12 aug 1818
adressoortbedraggebruik
C-135Noorderhaven 106provisionele en finale toewijzingfl. 1286pakhuis C-134 en C-135
 
verkoperSybrand Tjallingii
verkoperTjalling Fransz Tjallingii
verkoperPieter Feytama Tjallingii
verkoperGrietje Tjallingii
koperGerbrandus Pettinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 607Noorderhaven 106Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarpakhuis (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Immertje Jans Spitske... S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 3 dec 1839
adressoortbedraggebruik
C-136Noorderhaven 106koopaktefl. 2000pakhuis c.a. op de hoek van de Roeperssteeg aan de zuidkant van de Noorderhaven C-136
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperGerardus Pettinga


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-135Noorderhaven 106Johannes Sikkes de Jong, overleden op 27 november 18432 1/2 mnd (geboren 14/8/1843), overleden St. Jacobstraat C 135, zoon van Sikke de Jong, vleeshouwer & reeds op 2/6/1844 overleden Catharina van Dijk, broer van minderjarige Trijntje, Sietze en Willem Sikkes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 67 van 22 dec 1847
adressoortbedraggebruik
C-135Noorderhaven 106provisionele en finale toewijzingfl. 3000wijnpakhuis met wijnkelder aan de zuidkant van de Noorderhaven, C-134, C-135 en C-136
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJan Freerk Fontein


1847 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 door notaris Goslings..


1847 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 door notaris Goslings..


1847 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 door notaris Goslings..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Grietje Gorter... 21 en 28 dec 1817, dv Klaas G, en Stijntje Wit; BS huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 607C-135 (Noorderhaven )Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 607C-136 (Noorderhaven )Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3401C-127 (Noorderhaven)A. Menalda & Zonenwoonhuis
Sectie A nr. 3401C-127 (Noorderhaven)A. Menalda & Zonenkantoor


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 127D. Fontein Hzn.12


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106 (C-127)mr. Albert Menalda (te Leeuwarden)


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 106, HarlingenNoorderhaven 106J. Boomstraassurantiën voor transport, brand, inbraak, enz.


1930 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 106Leeuwarder Courant 28 aprilDinsdagnacht half twee brak brand uit in de steenfabriek De Groote Oven te Almenum, eigenaar de firma J. van Hulst te Harlingen. De brand, die in den rechtervleugel der fabriek begon in de bewaarplaats van de turf, is vermoedelijk ontstaan, doordat een partijtje turf tegen de heete ovendeur is gevallen.


1930 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 106Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1930


1978 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 106Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1978


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 106rijksmonument 20606


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106
  terug