Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 106
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1067-085 7-098 C-136C-127
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1067-085 7-098 C-135C-127


Naastliggers vanNoorderhaven 106
ten oostende Roeperssteeg
ten oostenNoorderhaven 108
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 104
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 106Roepersteeg ten oosten


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterVoorstraat NZ strekkende tot aan de haven1000‑00‑00 GG1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter
koperJacob Eedes Feitema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedes Feitema
eigenaar van 1/3Jacob Eedes Feitema te Amsterdam
eigenaar van 1/3Sibrant Eedes Feitema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Eedes Feitema broeder van de verkopers


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)'anno' en '1657'


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)L, S'S L'


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Venus, godin van de schoonheid en liefde


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Ceres, godin van de landbouw en vruchtbaarheid


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Bacchus, god van de wijn en de overvloed


1657 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 106 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 106 (noordgevel)Afbeelding van Aeolus, god van de wind en de zee


1657 - rooiboek blz. 46 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Noorderhaven 106 Sixtus Lubberti
De Magistraet der Stede Harlingen in completen getalle ende naderhants door hun Gecommitteerde oculare inspectie genomen hebbende, ter instantie van Sixtus Lubberti, op de Roeperssteygh onslechtheyt hebben geresolveert ende geordonneert dat der selver steych aent noord ende, soo veel sal werden opgehoocht, dat de selve met den daer voorbij lopende straet egal, ofte over een compt, des dat heeren Olicans huys op de oostcant van voors. steygh staende, tot sijn Olicans costen ende onderholdinge sal moghen macken een gote met een verwulff, om bequamelijck sijn waterlosinge te conen holden ende hebben. Actum door continuatie desen 16en septembris 1657. (get.) J. Hillebrants. Ter ordonnantie vande Magistraet, abs. Sec. (get.) D. Cornely.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSixtus Luberti


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicco Lubberti wijnkoper


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0064v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0064v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg WZ1300‑00‑00 GGmouterij
koperMenso Cornelis koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan de Jager stadstrompetter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicco Lubertikoopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0122v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteeg1710‑00‑00 GGpakhuis met wal
koperAlbert Jansen Acker
koperGaverius Braem apotheker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Jager
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
verkoper van 1/2burgemeester Jacobus Goslings q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Debora Lubberti, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/2Jaques Coederck te Amsterdam
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Lantingh q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Geertie Piebes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornely
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen Acker en apotheker Gaverius (Gooitje) Braam, kopen pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten W. Jan de Jager, ten Z. het pakhuis van Minse Cornelis. Gekocht van Debora Coedercq voor 1/2 en Geertie Piebes wv Dominicus Cornely ook voor 1/2.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Sicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten oostenFettie Laeses Hannema, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaer
naastligger ten oostenJancke Wybes, weduwe vankamerbodinne


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0169v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteeg1701‑00‑00 GGpakhuis
koperGoytien Claesen Braem koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenMinse Cornelis
naastligger ten westenhuis genaamd Herberg de Arent de Arend
naastligger ten westenals huurder Jan Pytters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitie Claessen Braam koopt groot pakhuis zz. Noorderhaven hoek Roeperssteeg, met 4 graanzolders. Ten O. deze steeg, ten Z. pakhuis van Minse Cornelis, ten W. huis en herberg 'de Arent', ten N. de straat en haven. Gekocht van Goucke Braam en de curatoren over Albert Acker.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaes Haselaer
naastligger ten oostende weduwe van Beern Berckhuis


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0283v van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGoytjen Braam koopman


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0283v van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg WZ1100‑00‑00 CGpakhuis
koperEwert Hingst, gehuwd metkoopman
koperStijntie Hendrix
huurder benedenJan Sioerds Schiere* koopman
huurder zolderde koper Ewert Hingst koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenJan Sjoerds Schiere koopman
naastligger ten westende weduwe van Rintje Tjallings c.lib.
naastligger ten noordenGoytjen Braam koopman
verkoperMinse Corneliskoopman te Amsterdam
verkoperJan Minseskoopman te Amsterdam


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Goitien Braam e.a.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarwed. Baucke Folkerts
gebruikerwed. Baucke Folkerts
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarBaucke Folkerts erven
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braem


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braam


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarRomke Hoytes
gebruikerRomke Hoytes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG
opmerkingnu op 40 gls. dewijl boven geheel ledig staat t geen verl. jaer te huir deede 20
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarerven Bauke Folkerts
gebruikererven Bauke Folkerts
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0193r van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Goitien Braams


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0193r van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg WZ902‑00‑00 GGpakhuis
koperburgemeester Sicco Reins Menalda
bewoner van het pakhuisde weduwe van wijlen Pieter Tiebbes Dreyer
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten westenWetzens secretaris
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Goitien Braams
verkoper van 2/3Ewert Hylkes Hanekuik, broer van en gelastigdekoopman
verkoperDouwe Hylkes Hanekuik, broer van en gelastigden vankoopman
verkoper van 1/3hun zuster Stijntie Hylkes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Reyns Menalda, oud-burgemeester, koopt een pakhuis wz. Roeperssteeg, met vrij in- en uitgang in die steeg. Ten O. die steeg, ten W. de secretaris Wetsens, ten Z. wd. Pieter Tiebbes Dreyer, ten N. het pakhuis van erven Goitien Clases Braam. Gekocht van Evert- en Hylke Douwes Hanekuik, gebroeders, voor zichzelf voor 2/3, en als gelastigden van hun zuster Stijntie Hylkes Hanekuik voor 1/3, voor 902 gg.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0145v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braams


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0145v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg1075‑00‑00 CGpakhuis
koper door niaar van 1/2Sjoerd Talma voor zijn kinderen, weduwnaar vangleibakker
koper door niaar van 1/2wijlen Geertie Clases Winsma
koper door niaar van 1/4 van 1/2Claes Sjoerds Talma
koper door niaar van 1/4 van 1/2Knierke Sjoerds Talma
koper door niaar van 1/4 van 1/2Sybren Sjoerds Talma
koper door niaar van 1/4 van 1/2Pybe Sjoerds Talma
koper door niaar van 1/2Sybrand Pytters Feitema gleibakker
geniaarde koperSybrand Pytters Feitemagleibakker
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Pytter Tjebbes Dreyer
naastligger ten westenWetzens secretaris
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braams
verkoperGrietje Clases Winsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda
tekst in de margeSjoerd Talma, als vader en voorstander over sijne kinderen Claes, Knierke, Sybren en Pybe Sjoerds Talma, bij sijn wijlen vrouw Geertie Clases Winsma in egte verwekt, in desen met de pr[ocureur] Lanting gest[erkt], versoekt uit kragte van nabestaende bloedverwantschap het niaer van nevenstaende geproclameerde pakhuysinge cum ann[exis], met belofte en aenneminge om de handen van de eerste koper soo ten respecte van de gehele coopsom[m]a als alle andere wettige uitschotten van dien vrij kost- en schadeloos te sullen houden en ontheffen, 't liquide aenstonds en 't illiquide naederhandt bij moderatie of tauxatie van desen Ed[elen] Geregte te willen voldoen, offererende alhier tot hoedinge den coopsoma en liquide kos[t]en aan de eerste koper Sybrand Feitema alhier praesent de soma van ellif hondert en vijfftig car[oli] guld[en]s met vordere aenneminge om 't te min geoffereerde te suppl[i]eren, des 't meerdere wederom genietende, onder welke belofte praesentatie en offerte de retrahent versoekt afwijsinge van alle andere handen op 't geniaerde en de adjudicatie op zijn persoon gedecerneerd in forma, versoekende vorders de verklaringe van de proclamant of hij de penn[ingen] hout voor geoffereerd en in desen acquieseerd, sullende andersints de penn[ingen] in handen van de hr. commiss[ari]s alhier tegenwoordig op de rol consigneren.
tekst in de margeDe proclamant, alhier in judicio present en in desen met de proc[ureur] Tuininga gest[erkt], protesteerd de nullitate en tot onschadelykheid van 't niaerversoek bij de coopm[an] Sjoerd Talma wegens sijne kinderen alhier in judicio ondernomen, en verklaert sig daer tegens te opponeren met versoek van libel en qualificatie in forma, mogende wel lijden dat de retrahent doet en handelt met de penn[ingen] nae sijn believen.
tekst in de margeDe retrahent verblijft bij zijn wettig genomen niaer, en vermits geen aenneminge van de geoffereerde penn[ingen], cosigneert deselve in handen van de hr. praesid[erende] burgem[eester] Pier Bretton, en vermits gemaekte oppositie zal ad primam libel leveren.
tekst in de margeSybrand Feitema coopm[an] alhier ter stede te eenre, ende Sjoerd Talma coopm[sn] mede alhier ter stede, in sijn q[ua]l[itey]t retrahent ter anderen zijde, per proc[ureur]s Tuininga en Pesma als subst[ituut] van Lanting, verklaren met elkanderen ten respecte van 't geproclameerde pakhuys bij de coopman Feitema van de wed[uwe] van w[ijlen] de burgem[eeste]r Sicco Menalda gekogt en bij de coopm[an] Talma laestl[eden] regtdag geniaerd in desen voegen dat partijen yder de helft van 't geproclameerde pakhuys sullen hebben, en dat de kosten door haer wederzijds elks voor de helft zullen werden gedragen, en dat de penn[ingen] door de coopm[an] Talma laestl[eden] regtdag in handen van de hr. praesid[erende] b[urgemeeste]r Bretton geconsigneerd, door den selven sullen mogen worden geligt uit handen van gedagte hr. com[missa]ris werden geligt, waer toe de proc[ureu]r Tuininga wegens de coopman] Feitema bij desen gedagte hr. praesid[erende] b[urgemeeste]r versoekt om de geconsigneerde penn[ingen] aen den genoemden Talma uittelt, versoekende derhalwen partijen wederzijds adjudicatie elks voor de helft in forma.
tekst in de margeOp huiden den 21e februari 1741 hebbe ik Sioerd Talma coopman te Harlingen wederom geligt en ontvangen van de hr. praesid[erende] burgem[eeste]r Pier Bretton de geconsigneerde penningen tot een duisent een hondert en vijftigh car[oli] guld[en]s onder kortinge van twintig car[oli] gild[en]s en tien st[uive]rs wegens consignatie penningen, passeere desen dien te neffens aan sijn Ed[ele] voor q[uitan]tie of recepis. In kennisse mijn handt (get.) S. Talma.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Pytters Feitema, gleibakker, koopt een groot pakhuis wz. Roeperssteeg, maar Sjoerd Talma niaart ratione sanguinis namens zijn kinderen Claes, Knierke, Sybren en Pybe bij wl. Geertie Clases Winsma. De uitspraak lijkt op een helft voor elk. Gekocht van Grietje Clases Winsma wv burgemeester?, voor 1075 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-085 Noorderhaven 106Romke Hotses, bestaande uit 6 personen20‑00‑00 cg0
7-085 Noorderhaven 106Johannes van Zeist, bestaande uit 7 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085Noorderhaven 106huis
eigenaarRomke Hotses
gebruikerRomke Hotses
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG
opmerkingde bovenkamer ledig


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-085, fol. 126Noorderhaven 106Romke Hotses, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderenDeeventervaerder en coopman£ 063-16-0£ 11bestaet wel cu.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Stinstra


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0197v van 27 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106Noorderhaven ZZ hoek Roeperssteeg2200‑00‑00 CGpakhuis
koperCatharina Stinstra, gehuwd met
koperDirk Fontein
huurder benedengedeeltePieter Huidekoper koopman
huurder bovengedeelteDirk Fontein
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. Talma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIsabella Stinstra, gehuwd met te Amsterdam
verkoperPieter de Clercq jr. te Amsterdam


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0234v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeer Dirk Fontein


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0234v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 106achterRoeperssteeg WZ493‑10‑00 CG1/2 pakhuis
koperCatharina Feytama, gehuwd met
koperFrans Tjallinga
eigenaar van 1/2de heer Sybrand Feytama
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenMozes Salomons koopman
naastligger ten westenHeer de Roock
naastligger ten noordenHeer Dirk Fontein
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Catharina Feytama vv Freerk Tjallingii koopt 1/2 pakhuis wz. Roepersteeg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-098, pag. 151Noorderhaven 106D Fontein4‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Frans Tjallingii... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Dirk Pzn Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Pieter Huidecoper... 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-136Noorderhaven 106Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
C-135Noorderhaven 106F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 en 198 van 12 aug 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-135Noorderhaven 106provisionele en finale toewijzingfl. 1286pakhuis C-134 en C-135
 
verkoperSybrand Tjallingii
verkoperTjalling Fransz Tjallingii
verkoperPieter Feytama Tjallingii
verkoperGrietje Tjallingii
koperGerbrandus Pettinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 607Noorderhaven 106Gerbrandus Pettinga Jr.wijnhandelaarHarlingenpakhuis (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Immertje Jans Spitske... S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 3 dec 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-136Noorderhaven 106koopaktefl. 2000pakhuis c.a. op de hoek van de Roeperssteeg aan de zuidkant van de Noorderhaven C-136
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperGerardus Pettinga


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 137 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-135Noorderhaven 106Johannes Sikkes de Jong, overleden op 27 november 18432 1/2 mnd (geboren 14/8/1843), overleden St. Jacobstraat C 135, zoon van Sikke de Jong, vleeshouwer & reeds op 2/6/1844 overleden Catharina van Dijk, broer van minderjarige Trijntje, Sietze en Willem Sikkes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 67 van 22 dec 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-135Noorderhaven 106provisionele en finale toewijzingfl. 3000wijnpakhuis met wijnkelder aan de zuidkant van de Noorderhaven, C-134, C-135 en C-136
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJan Freerk Fontein


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-136Noorderhaven 106Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-135Noorderhaven 106Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-136Noorderhaven 106Grietje Gorter... 21 en 28 dec 1817, dv Klaas G, en Stijntje Wit; BS huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 607Noorderhaven C-135Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 607Noorderhaven C-136Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3401Noorderhaven C-127A. Menalda & Zonenwoonhuis
Sectie A nr. 3401Noorderhaven C-127A. Menalda & Zonenkantoor


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 127D. Fontein Hzn.12


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106 (C-127)mr. Albert Menalda (te Leeuwarden)pakhuis en kantoor


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Fontein Hzn.12Agent


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 106J. Boomstra12v/h D. Fontein Hzn., agent


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 106J. Boomstra12Agent


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 106, HarlingenNoorderhaven 106J. Boomstraassurantiën voor transport, brand, inbraak, enz.


1978 - variabron: Vereniging Hendrick de Keyser
adresgegevens
Noorderhaven 106Gerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1978


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 106rijksmonument 20606


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3401Noorderhaven 106
  terug