Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 107
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-058 A-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-059 A-055


Huisnaam in: 1643
Gebruik:
Naam: de valck
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1774
Gebruik:
Naam: (alwaar) de valk (in de gevel staat)
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 107
ten oostenNoorderhaven 109
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 105
ten noordenKarremanstraat 34


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0003r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de Nieuwe Sint Jacobstraat]huis
 
koperTimen Andries, gehuwd met2421-14-00 GG
koperTrijn Arents, en
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperBauck Hendricx, en
koperHendrick Hanses, gehuwd met
koperSytske Melles
verpachter grondde stad Harlingen6-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jacobs, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAmelke AllertsLeeuwarden
verkoperFecke Allerts AnskemaLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijn Arents, Hendrick Willems x Bauck Hendricks en Hendrick Hans x Sytske Melis kopen een heerlijk huis bij de Verlaten, op de hoek van de nieuwe Sint Jacobsstraat, en ook het kleine huis ernaast en nog een huis in die straat, achter het grote huis, en de plaetsen achter die huizen. De huizen strekken achter tot de achtergevel van het huis dat Cornelis Jeltes en Lenert Cornelis (Croddenbos) gekocht hebben van de verkoper. Naastligger is Thonys Intes, mr. bakker. Gekocht van Jacob Jacobs, als voogd over Amelike Allerts te Leeuwarden etc. voor 2421 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ1/3 huis daar de Valk in de gevel staat
 
koperCornelis Bauckes c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenToenis Intes
naastligger ten noordenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenRitscke Aebes
verkoperHendrick Hanses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt een deel van de Valck. Ten O. de straat, ten W. Thonys Intes, ten Z. de haven, ten N. Cornelis Jeltes x Ritscke Aebes. Gekocht van Hendrick Hanses.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ hoek Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de nieuwe Sint Jacobistraat]1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorende
 
koperCornelis Bauckes c.u.bakker797-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westengemeensman Thonis Intes
naastligger ten noordenRidtske Aebes
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt opnieuw 1/3 part van het huis. Ten W. Thonys Intes, ten N. Ridtske Aebes. Gekocht van Bernt Symens.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [niet vermeld]1/3 huis genaamd de Valcke
 
koperCornelis Bauckes, gehuwd met1500-00-00 CG
koperLijsbet Lieuues
eigenaar van 2/3Cornelis Bauckes c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Tonis Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrickboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes x Lijsbet Leuuesz kopen 1/3 huis de Valcke genaemt, waarvan zij de andere 2/3 al bezitten. Ten O. de Nieuwe Sint Jacobistraat, ten W. gemeensman Tonis Intes. Gekocht van Bauck Hendrix wv boendermaker Hendrick, voor 1500 CG.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: Grote sluis op de noordwesthoek van de oude Sint Jacobstraat]1/2 huis waar de Valck in de gevel staat, met een klein huis erachter ten westen
 
koperGovert Jelles c.u.wijdschipper1100-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBeert Ulbes
naastligger ten noordenWillem Coenes
strijkgeldkoperMinne Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Bauckes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Oedzes


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Feikes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-153Noorderhaven 107huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Feyes


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-153Noorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-153 Noorderhaven 107Claas Feijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: hoek Karremanstraat tegenover de grote sluis]3/4 huis
 
koperJan Everts koopman375-00-00 CG
koperAndrys Doedes koopman
koperSipke Dirk IJsbrands koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en sluis]
naastligger ten westenJan Jansen damastwever
naastligger ten noordenWillem Symons
verkoperTrijntie Claases, gehuwd met
verkoperJan Jansen Weidemanschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, Andries Doedes en Sipke Dirk IJsbrands kopen elk 1/4 part van een huis c.a. op de hoek van de Karremansstraat, tegens over de Groote Sluys, alwaar 'de Valk' in de gevel staat. Geen grondpacht. Bewoond door diverse gezinnen. Ten O. de straat, ten Z. de straat en sluis, ten W. als huurder Jan Jansen, mr. damastwever, ten N. Willem Symons. Het overige 1/4 part blijft eigendom van de verkoper. Gekocht van Trijntie Claases, huisvrouw van Jan Jansen Weideman, schuitschipper, voor 375 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Doedes c.s.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: tegenover de grote sluis, op de hoek van de Karremanstraat]1/2 huis genaamd de Valk
 
koperJan Everts oud koopman263-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: sluis en straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoperAntje Franzen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
verkoperClaas Jansenschuitschipper


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ op de hoek van de Karremanstraathuis in de reeelcohieren bekend als Fijne Vermaning
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoper q.q.huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (a) huis waar het Valkje in de gevel staat, in het reeelcohier bekend als de fijne vermaning, Nz. Noorderhaven op de hoek van de Karremansstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de grote sluis en haven, ten W. Jochem Jans, ten N. Lieuwe Douwes.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: grote sluis] hoek Karremanstraathuis
 
koperde stad Harlingen 386-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bouwe Dirks
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vinck, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Gerardus de Waal, executeurAmsterdam
verkoper q.q.Johannes Boondgeest, executeurs vanAmsterdam
verkoperhet testament van wijlen Jan DeknatelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHet Gerecht van Harlingen koopt voor de Stad een groot en sterk huis 'het Valkje', nz. Grote Sluis/hoek Karremanstraat, met overname van alle losse goederen, w.o. de losse zitbanken, op de zolder opgeslagen, tegen taxatie. De preekstoel en de vaste banken zijn in de prijs inbegrepen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Jogchem Jans, ten Z. de Grote Sluis en de haven, ten N. wd. Bouwe Dirks. Gekocht van de uitvoerders van het testament van Jan Deknatel te Amsterdam.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-209 Noorderhaven 107Sipke Sijbrens
1-209 Noorderhaven 107Jacob de Vries


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-226 1/2Noorderhaven 107Bouwe Dirks1-05-00 CGwooningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement... zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-058Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement metzelknegt


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 160 en 174 van 3 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-059Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 409huis genaamd het Valkje A-059
 
verkoperKlaas Blok
koperPopke Minnes Minnema


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-058Noorderhaven 107Rimmert Ruurds Noordhuis, overleden op 6 februari 1822scheepskapitein, man van Elisabeth Pieters Tollinga (Zoutsloot A 58), vader van afwezige Ruurd, stuurman (op reis naar Hamburg) en minderjarige Jikke, Wipkje, Pieter, Hendrik, Taekeltje en Willem Rimmerts Noordhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 384Noorderhaven 107Popke Minnes MinnemaHarlingenschipperpakhuis en erf (192 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 21 van 16 mei 1838
adressoortbedraggebruik
A-058Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 700pakhuis genaamd het Valkje aan de Noorderhaven A-058
 
verkoperBartle Agema
koperJetze Rodenhuis


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Ruurd van Dokkum... A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Baukje Bouwes Feenstra... BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Fetje Simonszoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 384 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-059NoorderhavenBaukje Feenstra34 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
A-059NoorderhavenPopke Minnema12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenSetske Minnema13 jMeppelgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenAntie Minnema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenFetje Simons50 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Pieter Pieters Louwenaar... Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-058 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384A-059 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Teetske Simons Hoornstra... HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 107Oud Harlingen Magazine 1986Verkoop van het pakhuis Het Valkje op de hoek van de Karremanstraat en de Noorderhaven.


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-055Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 2027pakhuis met erf op de hoek van de Noorderhaven en de karremanstraat
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperCarl Gerhard Varendorf (ook wel genaamd Wegeman)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 (A-055)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)pakhuis en woonkelders


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107J. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107Naaml. Venn. J. v. Hulst's Bouwstofindustrie14


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 107J. van Hulstfabrikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing116Arts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1937 - kentekenadresnaam
B-23127
Noorderhaven 107Jacob Mensing


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing635Arts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Tj.H. Hut635Arts


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 107E.H. (Evert) v.d. Leij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 107beeldbepalend pand8 van 10
  terug