Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 107
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1071-1531-1531-226A-058A-055
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1071-1531-1531-226A-059A-055


Naastliggers vanNoorderhaven 107
ten oostenNoorderhaven 109
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 105
ten noordenKarremanstraat 34


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0003r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de Nieuwe Sint Jacobstraat]2421‑14‑00 gghuis
koperTimen Andries, gehuwd met
koperTrijn Arents
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperBauck Hendricx
koperHendrick Hanses, gehuwd met
koperSytske Melles
verpachter grondde stad Harlingen6‑15‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jacobs, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAmelke Allerts te Leeuwarden
verkoperFecke Allerts Anskema te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijn Arents, Hendrick Willems x Bauck Hendricks en Hendrick Hans x Sytske Melis kopen een heerlijk huis bij de Verlaten, op de hoek van de nieuwe Sint Jacobsstraat, en ook het kleine huis ernaast en nog een huis in die straat, achter het grote huis, en de plaetsen achter die huizen. De huizen strekken achter tot de achtergevel van het huis dat Cornelis Jeltes en Lenert Cornelis (Croddenbos) gekocht hebben van de verkoper. Naastligger is Thonys Intes, mr. bakker. Gekocht van Jacob Jacobs, als voogd over Amelike Allerts te Leeuwarden etc. voor 2421 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ1200‑00‑00 gg1/3 huis daar de Valk in de gevel staat
koperCornelis Bauckes c.u.de Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenToenis Intes
naastligger ten noordenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenRitscke Aebes
verkoperHendrick Hanses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt een deel van de Valck. Ten O. de straat, ten W. Thonys Intes, ten Z. de haven, ten N. Cornelis Jeltes x Ritscke Aebes. Gekocht van Hendrick Hanses.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Valk


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ hoek Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de nieuwe Sint Jacobistraat]797‑07‑00 gg1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorende
koperCornelis Bauckes c.u.bakkerde Valk
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westengemeensman Thonis Intes
naastligger ten noordenRidtske Aebes
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt opnieuw 1/3 part van het huis. Ten W. Thonys Intes, ten N. Ridtske Aebes. Gekocht van Bernt Symens.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [niet vermeld]1500‑00‑00 cg1/3 huis genaamd de Valcke
koperCornelis Bauckes, gehuwd metde Valk
koperLijsbet Lieuues
eigenaar van 2/3Cornelis Bauckes c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Tonis Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Willems*boendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes x Lijsbet Leuuesz kopen 1/3 huis de Valcke genaemt, waarvan zij de andere 2/3 al bezitten. Ten O. de Nieuwe Sint Jacobistraat, ten W. gemeensman Tonis Intes. Gekocht van Bauck Hendrix wv boendermaker Hendrick, voor 1500 CG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0048v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: Grote sluis op de noordwesthoek van de oude Sint Jacobstraat]1100‑00‑00 gg1/2 huis waar de Valck in de gevel staat, met een klein huis erachter ten westen
koperGovert Jelles c.u.wijdschipperde Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBeert Ulbes
naastligger ten noordenWillem Coenes
strijkgeldkoperMinne Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Bauckes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Oedzes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feikes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 19Noorderhaven 107huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feyes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 11vNoorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio Noorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 12rNoorderhaven 107huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-153Noorderhaven 107Claas Feijes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 12rNoorderhaven 107huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: hoek Karremanstraat tegenover de grote sluis]375‑00‑00 cg3/4 huis
koperJan Everts koopmande Valk
koperAndrys Doedes koopman
koperSipke Dirk IJsbrands koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en sluis]
naastligger ten westenJan Jansen damastwever
naastligger ten noordenWillem Symons
verkoperTrijntie Claases, gehuwd met
verkoperJan Jansen Weidemanschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, Andries Doedes en Sipke Dirk IJsbrands kopen elk 1/4 part van een huis c.a. op de hoek van de Karremansstraat, tegens over de Groote Sluys, alwaar 'de Valk' in de gevel staat. Geen grondpacht. Bewoond door diverse gezinnen. Ten O. de straat, ten Z. de straat en sluis, ten W. als huurder Jan Jansen, mr. damastwever, ten N. Willem Symons. Het overige 1/4 part blijft eigendom van de verkoper. Gekocht van Trijntie Claases, huisvrouw van Jan Jansen Weideman, schuitschipper, voor 375 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 12rNoorderhaven 107huis
eigenaarJan Amelander c.s.
gebruikerYetske Wybrens c.s.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Doedes c.s.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 12rNoorderhaven 107huis
eigenaarJan Amelander
gebruikerJetske Wybrens c.s.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: tegenover de grote sluis, op de hoek van de Karremanstraat]263‑00‑00 cg1/2 huis genaamd de Valk
koperJan Everts oud koopmande Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: sluis en straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoperAntje Franzen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
verkoperClaas Jansenschuitschipper


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-226 , folio 24rNoorderhaven 107fine vermaning en woningen
eigenaar
gebruikerJan Everts
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSake Jochems
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerde school van Dirk Ekama
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerWopke Berends
gebruiker14 0 0
huurwaarde00‑Marten‑Atzes cg
gebruiker15 12 0
huurwaarde00‑Harmen‑00 cg
gebruiker10 8 0
huurwaarde00‑Allard‑00 cg
gebruiker13 0 0
gebruikerDirk Ekama
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde13‑00‑00 cg
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal165‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde30‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ op de hoek van de Karremanstraat00‑00‑00 cghuis daar het Valkje in de gevel staat
koper provisioneelN. N. het Valkje
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoper q.q.huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curator te Midlum
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren over te Wijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (a) huis waar het Valkje in de gevel staat, in het reeelcohier bekend als de fijne vermaning, Nz. Noorderhaven op de hoek van de Karremansstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de grote sluis en haven, ten W. Jochem Jans, ten N. Lieuwe Douwes.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-226 , folio 24rNoorderhaven 107vermaning
eigenaarJan de Knatel
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerClaas Bartles wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerEvert Jurjens wed.
huurwaarde14‑12‑00 cg
gebruikerBauke Reynders
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerBauke Piers
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal82‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-226 , folio 24rNoorderhaven 107huis
eigenaarJan Deknatel
gebruikerJan Hagedoorn
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaaske Bartels wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerEvert Jurjens wed.
huurwaarde15‑06‑00 cg
gebruikerHarmen Zegeling
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerJanneke Ages
huurwaarde15‑06‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal92‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑15‑12 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: grote sluis] hoek Karremanstraat386‑00‑00 gghuis
koperde stad Harlingen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Bouwe Dirks
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vinck, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Gerardus de Waal, executeur te Amsterdam
verkoper q.q.Johannes Boondgeest, executeurs van te Amsterdam
verkoperhet testament van wijlen Jan Deknatel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHet Gerecht van Harlingen koopt voor de Stad een groot en sterk huis 'het Valkje', nz. Grote Sluis/hoek Karremanstraat, met overname van alle losse goederen, w.o. de losse zitbanken, op de zolder opgeslagen, tegen taxatie. De preekstoel en de vaste banken zijn in de prijs inbegrepen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Jogchem Jans, ten Z. de Grote Sluis en de haven, ten N. wd. Bouwe Dirks. Gekocht van de uitvoerders van het testament van Jan Deknatel te Amsterdam.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-209, pag. 17Noorderhaven 107Sipke Sybrens
1-209, pag. 17Noorderhaven 107Jacob de Vries


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-226 , pag. 24Noorderhaven 107de Stad Harlingen 3‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement... zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-058Noorderhaven 107de Stadledige casern
A-059Noorderhaven 107de StadJan Robijns Parkementmetzelknegt


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 160 en 174 van 3 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-059Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 409huis genaamd het Valkje A-059
 
verkoperKlaas Blok
koperPopke Minnes Minnema


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 82 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-058Noorderhaven 107Rimmert Ruurds Noordhuis, overleden op 6 februari 1822scheepskapitein, man van Elisabeth Pieters Tollinga (Zoutsloot A 58), vader van afwezige Ruurd, stuurman (op reis naar Hamburg) en minderjarige Jikke, Wipkje, Pieter, Hendrik, Taekeltje en Willem Rimmerts Noordhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 384Noorderhaven 107Popke Minnema schipperHarlingenpakhuis en erf (192 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 21 van 16 mei 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-058Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 700pakhuis genaamd het Valkje aan de Noorderhaven A-058
 
verkoperBartle Agema
koperJetze Rodenhuis


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Ruurd van Dokkum... A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Baukje Bouwes Feenstra... BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Fetje Simonszoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-059NoorderhavenBaukje Feenstra34 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-059NoorderhavenPopke Minnema12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenSetske Minnema13 jMeppelgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenAntie Minnema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenFetje Simons50 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Pieter Pieters Louwenaar... Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-058Anne Feddes Rinkema pakhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-059Anne Feddes Rinkema pakhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Teetske Simons Hoornstra... HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-055wed. Jetze Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-055wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-055Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 2027pakhuis met erf op de hoek van de Noorderhaven en de karremanstraat
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperCarl Gerhard Varendorf (ook wel genaamd Wegeman)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 (A-055)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)pakhuis en woonkelders


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107Naaml. Venn. J. v. Hulst's Bouwstofindustrie14
Noorderhaven 107J. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 107J. van Hulstfabrikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14
Noorderh. 107J. Mensing116Arts


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23127
Noorderhaven 107Jacob Mensing


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing635Arts


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Tj.H. Hut635Arts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 107E.H. (Evert) v.d. Leij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 107beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.29052686691284


  terug