Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 108
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1087-0547-0547-057C-130C-121


Naastliggers vanNoorderhaven 108
ten oostenNoorderhaven 110
ten zuidenRoeperssteeg 1
ten westende Roeperssteeg
ten westenNoorderhaven 106
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 108Roepersteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0016v van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerdt Jellis


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107r van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]535‑00‑00 gg1/2 huis daer den Smack uuythanght
koperJacob Alberts, gehuwd metgoudsmidde Smak
koperTrijnke Bauckes
huurderSyoerdt Jelles
verpachter grondN. N. 3‑14‑06 cg
naastligger ten oostenJan stoeldraaier
naastligger ten zuidenEtke Syoerdts
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: voorstraat of gemene gang]
verkoperAugustinus Jansen, gehuwd met
verkoperDyuuer Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Alberts, goudsmid x Trynke Bauckes kopen 1/2 huis daer den smack uythanght op de nieuwe haven, waar Syoerdt Jelles in woont. Ten O. stoeldraaier Jan [Jaspers], ten Z. [doorgehaald: noorden] Eeke? Syoerdts, ten W. de algemene steeg, ten N. [doorgehaald: zuiden] de voorstraete ofte gemeene gangh. Grondpacht op dit halve huis is 3 CG 14 st 6 pn. Gekocht van Augustinus Jans x Dyuuer Jacobs voor 535 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288v van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven achter op de hoek van Yde Jacobs steeg]00‑00‑00 cg1/2 huis daer het Wapen van Zelandt uuythangt, en schuur
aanhandelaarJacob Lous, gehuwd methet Wapen van Zeeland
aanhandelaarTrijn Cornelis
naastligger ten oostenJan stoeldraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg van Yde Jacobs]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verwandelaarJacob Alberts te Minnertsga
verwandelaarTrijnthien Bouckes te Minnertsga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lous x Trijn Cornelis wandelen 1/2 huis en schuur op de nieuwe haven achter op de hoek van Yde Jacobs steeg, daer het wapen van Zelandt uuythangt. Ten O. stoeldrayer Jan [Jaspers], ten W. de genoemde steeg. In wandel verkregen van Jacob Alberts x Trijntgien Bouckes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186v van 18 dec 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cghuis daer drie Gulden Cronen uuthangen, mouterij, schuur, turfhuis, ledige plaats
koper finaalN. N. de Drie Gouden Kronen
koper provisioneelRemmert Jans tichelaar1375‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis, mouterij, schuur of turfhuis en ledige plaats met eest en wasbak, zz. Noorderhaven daer 3 gulden cronen wthangen, provisioneel gekocht door tichelaar Remmert Jans voor 1375 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0215v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Louws


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027v van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Lous


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0283v van 25 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381r van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cghuis daer de Drie Cronen uutsteken
koper provisioneelN. N. de Drie Gouden Kronen
naastligger ten oostenGerryt Jobs smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper van 1/2Trijntie Cornelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Lous
verkoper q.q.Tiaard Lous, geauthoriseerde curator oversecretaris van Halringen
verkoper van 1/7 van 1/2Louw Jacobs
verkoper van 1/7 van 1/2Jacob Dionisius, gehuwd met
verkoper van 1/7 van 1/2Geertie Jacobs
verkoper q.q.Jacob Dionisius, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/7 van 1/2Cornelis Jacobs
verkoper van 1/7 van 1/2Leunis Dombergh, gehuwd met
verkoper van 1/7 van 1/2Tet Jacobs
verkoper q.q.Leunis Dombergh, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/7 van 1/2Antie Jacobs
verkoper van 1/7 van 1/2Sibrant Hessels, gehuwd met
verkoper van 1/7 van 1/2Barbar Jacobs
verkoper q.q.Sibrant Hessels, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/7 van 1/2Rippert Jacobs


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0393r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1084‑17‑00 gghuis daer den Drie Cronen uytsteecken
koper provisioneelN. N. de Drie Kronen
bewonerHidde Nannes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0148v van 2 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis Piers


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156v van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Piers


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152v van 11 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochem Piers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0087r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: haven bij de twee verlaten]1430‑00‑00 gghuis waar de Drie Blauwe Croonen uitsteken
koperoud burgemeester Pyeter Jacobs Olican c.u.brouwer te Haarlem de Drie Blauwe Kronen
bewonermr. Hendrick Aernds
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJohannis Piers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs Olican, oud-burgemeester en brouwer te Haarlem, koopt een huis zz. Noorderhaven, bij de 2 verlaten, waar 'de drie blauwe croonen' uitsteken, nu bewoond door mr. Hendrick Aernds. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Johannes Piers c.u. voor 1430 gg.


1657 - rooiboek blz. 46 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Noorderhaven 108dhr. Olican
De Magistraet der Stede Harlingen in completen getalle ende naderhants door hun Gecommitteerde oculare inspectie genomen hebbende, ter instantie van Sixtus Lubberti, op de Roeperssteygh onslechtheyt hebben geresolveert ende geordonneert dat der selver steych aent noord ende, soo veel sal werden opgehoocht, dat de selve met den daer voorbij lopende straet egal, ofte over een compt, des dat heeren Olicans huys op de oostcant van voors. steygh staende, tot sijn Olicans costen ende onderholdinge sal moghen macken een gote met een verwulff, om bequamelijck sijn waterlosinge te conen holden ende hebben. Actum door continuatie desen 16en septembris 1657. (get.) J. Hillebrants. Ter ordonnantie vande Magistraet, abs. Sec. (get.) D. Cornely.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0058v van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ2100‑00‑00 cghuis waar de Drie Croonen uithangen
koperJelle Claasen, gehuwd metde Drie Kronen
koperAntie Sytses
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen de heer Pieter Jacobs Olican te Haarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Claeses x Antie Sytses koopt een huis zz. Noorderhaven, 'de Drie Croonen' Ten O. wd. burgemeester Pybe Hayes Sinnema, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van erven Pieter Jacobs Olican te Haarlem, voor 2100 cg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ2000‑00‑00 cghuis
koperJohan Amama, gehuwd metconvooimeester convooien en licenten
koperCatharina de Vries
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Pibe Hajes Sinnema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntie Sytses, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan van Ammama, convooimeester en ontvanger der licenten x Catharina de Vries koopt huis. Ten O. wd. burgemeester Pybe Hayes Sinnema, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. een steegje, ten N. de straat. Gekocht van Antie Sytses wd. Jelle Clasen.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0047v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ180‑00‑00 gggrondpacht van 7-08-12 gg alwaer de Drie Cronen uithangt
koperJoucke Hoytes de Drie Kronen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de heer Amama10‑04‑12 cg
bewonerMeynte Jacobs Hinxt
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema
verkoperDirck Feytema
verkoperJacob Feytema


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0075v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet achterhuis van de heer Ammama
naastligger ten westenhet achterhuis bewoond Meynte Hinxt


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 7vNoorderhaven 108Meynte Hynxtf. 200-00-00


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Ammama
naastligger ten westenals bewoner Meynte Hinxt


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0197v van 28 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges c.u.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0009v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ bij de Grote Sluys500‑00‑00 gghuis waar de Drie Blauwe Croonen uithanght
koper provisioneelSjoerd Feyckes schipper op Dokkumde Drie Blauwe Kronen
verpachter grondJoucke Hoites te Leeuwarden 10‑04‑12 cg
bewonerHette Jacobsherbergierse
naastligger ten oostenZierck Dircks
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over
verkoperAgatha van Ammama, en
verkoperJeltie van Ammama, en
verkoperJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [niet vermeld]300‑00‑00 cghuis alwaer de Drie Kronen uithangen
kopervroedsman Jacobus Velthuys de Drie Kronen
verpachter grondde stad Harlingen10‑04‑12 cg
huurderJan Keyser c.u.herbergier
naastligger ten oostenAndries Feddes mr. smid
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenhet pakhuis van Goitien Braems koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: de oude haven]
verkoper q.q.Wiebe Wiebes, curator ex testamentokoopman
verkoper q.q.Baucke Fockes, curatoren ex testamento vankooltjer
verkoperde zoon van wijlen Sioert Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuys, mede-vroedschap, koopt het huis waar 'de Drie Kronen' uithangt, bewoond door Jan Reyers als herbergier. Ten O. mr. smid Andries Feddes, ten W. de Roeperssteeg en het pakhuis van Goitien Braam, ten N. de Olde Haven. Gekocht van de curatoren over Sioerd Feykes, voor 300 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: oude haven]570‑00‑00 cghuis genaamd de Drie Kroonen
koperAndries Feddes, gehuwd metmr. smidde Drie Kronen
koperNeeltie Ripperts
verpachter grondde stad Harlingen10‑04‑12 cg
huurderHans Michels c.u.
naastligger ten oostende kopers Andries Feddes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenGoytien Braam koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: oude haven]
verkoperoud burgemeester Jacob Yebels Velthuis, gehuwd metbiersteker
verkoperAucktien Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid x Neeltie Ripperts koopt een huis c.o.a. 'de Drie Croonen', zz. Oude Haven. Ten O. de koper, ten W. de Roeperssteeg en het pakhuis van Goitien Braam, ten N. de Oude Haven. Gekocht van Jacob Ibeles Velthuys, oud-burgemeester en biersteker x Aechtien Ruirds, voor 547 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 134Noorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanClaes Jouckes
grondpacht totaal14‑06‑00 cg
aanslag grondpacht03‑11‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 87vNoorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720
grondpacht aanClaes Jouckes
grondpacht totaal14‑06‑00 cg
aanslag grondpacht03‑11‑08 cg
aansl. grondp. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio Noorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 88rNoorderhaven 108huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerArjen Gerryts
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-054Noorderhaven 108Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
7-054Noorderhaven 108Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 88rNoorderhaven 108huis en smitte
eigenaarRippert Andries
gebruikerArjen Gerryts
huurwaarde47‑00‑00 cg
gebruikerDirk Sanstra
huurwaarde37‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-054, fol. 123rNoorderhaven 108Arjen Gerrits weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 4 kinderen11:5:00 cg1:18:00 cgseer geringh bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0026r van 2 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ bij de grote sluis350‑07‑00 gghuis
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid te Grettingabuurt Almenum
huurderGilles Martens c.u.
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.procureur
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhaemer
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndries Ryppertsoud mr. kuiper te Leiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid op Grettingabuurt, koopt een huis zz. Noorderhaven bij de Grote Sluis, waarin lange tijd een smitterije is geweest met een stal voor 14 of 16 paarden erachter, nu gebruikt door Gilles Martens. Ten O. Jacob Tuininga c.u., ten Z. vroedsman Lourens Klinkhamer, ten W. de Roeperssteeg, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van mr. kuiper Andries Ripperts, vroeger te Harlingen maar nu te Leiden, voor 350 gg 7 st.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0042r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende smederij van Dirk Christiaans


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 89rNoorderhaven 108smederij
eigenaarDirk Christiaans
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-054 , folio 89rNoorderhaven 108smederij
eigenaarDirk Christiaans
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-057 , folio 151rNoorderhaven 108huis en smitterij
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerJan Arend Faber
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-057 , folio 151rNoorderhaven 108huis en smederij
eigenaarMeile D. Faber
gebruikerMeile D. Faber
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-057 , folio 151rNoorderhaven 108huis en smederij
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerAdam Hartog
huurwaarde88‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0299v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ hoek Roeperssteeg bij de grote sluis791‑00‑00 cghuis
koperSchelte Piers van der Hoeve
koperSaakje Folkerts de Haas
huurderAdam Hargtogh mr. slager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Baarnt Hylkes
naastligger ten westenRoeperssteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Bartle Tuininga, geauthoriseerde curatorprocureur
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren in plaats vannotaris
verkoper q.q.wijlen Johannes Hogerhuis, curator bonorum
verkoper q.q.wijlen Cornelis Jans Faber, curatoren bonorum over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Meile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Sybes
verkoper q.q.Sicco van Laan, administrator
verkoper q.q.Jan Arends Faber, administratoren over
verkoperJantje Meiles Faber, dochter


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0037v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchelte Piers timmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-058, pag. 108Noorderhaven 108Schelte Piers , 30 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-057 , pag. 147Noorderhaven 108Schelte Piers 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Albert van Eeken... Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-130; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, mei 1803, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Schelte Piers van der Hoeff... 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Alb. van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-130Noorderhaven 108Johannes van der HoeffJohannes van der Hoefftimmerman


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 165 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Schelte Piers van der Hoef, overleden op 15 september 1827mr. huistimmerman Noorderhaven-Z C 130, wednr. Zaakje Folkerts de Haas, man van Hylkje Hendriks Molenaar (geen kinderen), vader van Folkert Scheltes van der Hoeff, idem Voorstraat C 57 (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 372 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Folkert Jacobus Folkerts van der Ho, overleden op 25 april 18291 1/2 jr, zoon van Folkert Scheltes van der Hoef, mr. timmerman Noorderhaven-Z C 130 en Antje Scheltes Blok, broer van minderjarige Saakje en Schelte Folkerts van der Hoef. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 78 van 18 okt 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-130Noorderhaven 108obligatiefl. 3000huis aan de Noorderhaven C-130
 
schuldenaarFolkert Scheltus van der Hoef (gehuwd met Antje Scheltus Blok)
schuldeiserAlbert van Eeken


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 613Noorderhaven 108wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis en erf (114 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 291 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Hielkje Hendriks Molenaar, overleden op 26 februari 183262 jr, wed. Schelte Piers van der Hoef (wednr. NN), stiefmoeder van Folkert Scheltes van der Hoef, timmerbaas Noorderhaven C 130 (enige testamentair erfgenaam), zuster van wijlen Ane Hendriks Molenaar (vader van wijlen Stijntje, vrouw van Daniel Hoogterp en moeder van niet met name genoemde kinderen, en Dieuwke Anes Molenaar, vrouw van Martinus van Slooten) (2 staken elk legaat fl. 300,-), halfzuster van Tjalkje (moeder van niet met name genoemde kinderen: legaat fl. 200,- ) en Sjouke Hendriks Molenaar, houtmolenbaas Sneek (legaat fl. 200,-). Saldo fl. 3.251,32. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7007/060 (toelichting). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Dieuwke Wymaoud 33 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Grietje Johannes Oswald... Kerk HRL 1800, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839; Douwe Wytzes Vettevogel in qualt. voor G.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Jacoba van Eekenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-130NoorderhavenAlbert van Eeken65 jkoopmanBlokzijlm, protestant, gehuwd
C-130NoorderhavenGrietje Oswald59 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-130NoorderhavenJacoba van Eeken38 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-130NoorderhavenTrijntie van der Heide13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-130NoorderhavenGrietje van der Heide8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-130NoorderhavenDjeuwke Wijma33 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 119 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Albert van Eeken, overleden op 9 mei 184469 jr, geboren Blokzijl 14/1/1775, koopman, overleden Noorderhaven C 130, gehuwd, vader van Jacoba (wed. Johannes van der Heide) en Johanna Alberts van Eeken (vrouw van Meindert Meindersma, bakker Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3212 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Cornelis P. Hendriks Simonsz, overleden op 22 april 1854P.=Pieter, ruim 19 mnd, zoon van Hendrik Simonsz, commissionair (Noorderhaven C 130) en Catharina Kroeger, broer van minderjarige Nicolaas Hendriks Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 613Noorderhaven C-130erv. H. van Schouwenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3051Noorderhaven C-121 Hendrik Simonsz woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5018Noorderhaven 108 (C-121)fa. H. Sluik (en L. van Der Wal)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 108P. Smildeexportslager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.I. Nagengast674


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.674Woonh. proc.h.
Noorderh.I. Nagengast674


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLolkema, Pension367
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.674Woonh. proc.h.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLolkema, Pension367


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 108T. (Trijntje) Lolkema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 108rijksmonument 20607


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5018Noorderhaven 108


2023
0.10115814208984


  terug