Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 112
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 112,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 112 7-055 7-059 C-129 C-119
Naastliggers vanNoorderhaven 112
ten oostenNoorderhaven 114
ten westenNoorderhaven 110
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 112naamloze steeg ten westen


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0215v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Stoffel smid


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 62r van feb 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 112Wordt geveild ten verzoeke van mr. procureur postulant Wibrandus Leonis x Aeffke Jans, en van zijn schoonbroeder Dirck Jans, en van Johannes Menaldum, curator over de nu op de oost uitlandige chirurgijn Sicke Jans, allen kinderen en erfgenamen van Dierck Diercksdr., hun moeder, (c) een huis, nu mede bewoond door wagenmaker Claes Lamberts, met plaats en dwarskamer er achter, en nog enige andere kamers, bij de Verlaten. Ten W. Harmen Gerryts, een steeg, Claes Groeyer en de verkopers e.a., ten O. erven Gijsbert Heymens.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152v van 11 okt 1634 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Tonis de Way


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0113v van 6 sep 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]dwarshuis met een uitgaande steeg
 
koperPibe Hayes, gehuwd metbrouwer307-14-00 GG
Dieucke Jackles
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenPibe Hayes brouwer
naastligger ten noordende erven van Wabbe Yges
naastliggersteeg
verkoperHeyman Gijsbarts, gehuwd metLeeuwarden
Trijntie TonisLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPibe Haies [Sinnema], brouwer x Dieucke Jackles kopen een dwarshuis bij de Verlaten. Ten W. de koper, ten N. erven Wabbe Yges. Grondpacht 2 cg 10 st. Met een uitgaande steeg. Gekocht van Heyman Gijsberts x Trijntie Tonis te Leeuwarden, voor 307 gg 14 st.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152v van 11 okt 1634 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet bierhuis en de steeg


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0009v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Heyman Gijsberts


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 265v van 14 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 112Jan Sjoerds Schiere x Sytske Freerx Hingst kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Grote Sluis. Ten O. [niet vermeld], ten Z. Willem Koenes, ten W. een steeg en erven Andries Feddes, ten N. de straat. Grondpacht 5 cg. Gekocht van koopman Rimmert Heymans te Leeuwarden voor 125 cg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 273v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 112Claes Jansen, mr. ijzersmid x Jancke Sippes kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Grote Sluis. Ten O. [niet vermeld], ten Z. wd. Willem Coenes, ten W. erven Andries Feddes, ten N. de straat. Grondpacht 5 cg. Gekocht van koopman Jan [Sjoerds] Schiere x Sytske Freerx Hingst voor 100 cg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-055 Noorderhaven 112huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-055 Noorderhaven 112huis
eigenaarGerrit Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0182r van 17 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 112Noorderhavenhuis en toebehoren
 
koper door niaarRippert Andries mr. ijzersmid200-00-00 CG
geniaarde koperDoetie Annesturfmeester
naastligger ten oostenGerrit Lammerts
naastligger ten zuidencommissaris Gulker
naastligger ten westensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westenRippert Andries
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAcke Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRippert Andries, mr. ijzersmid, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen turfmeetster Doetie Annes, een huis zz. Noorderhaven bij de Grote Sluis en de Katterug. Ten O. Gerrit Lammerts, ten Z. de Commissaris Guilker, ten W. de koper en een steeg, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Acke Lammerts voor 240 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-055 Noorderhaven 112huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerChristiaen Clases
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAbbe Rinses mr. kuiper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-055 Noorderhaven 112huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerChristiaan Clases
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0042r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndrys Ripperts et matremr. kuiper (oud -)Leiden
naastligger ten oostenvroedsman L. Klinkhamer
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229r van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koperAbbe Janzen, gehuwd met130-07-00 GG
Elske Harmens
naastliggerTuininga procureur
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanke Jans, weduwe van
wijlen Abbe Rinseskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Janzen x Elske Harmens koopt 1/2 huis, zz. Noorderhaven. Naastliggers zijn ten O. de proc. Tuininga, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janke Jans wv Abbe Rinses, kuiper.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0011v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de grote sluis1/2 huis
 
koperAbbe Jansen, gehuwd metwinkelier en turfdrager130-00-00 CG
Elske Harmens
eigenaar van 1/2Abbe Jansen c.u.winkelier en turfdrager
huurderJanke Jans
naastligger ten oostenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten zuidenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten westenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten noordenstraat en de Sluis
verkoperFookeltie Tjeerds, weduwe vanAmsterdam
wijlen Andries Ripperts


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0238r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Abbes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0037v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 110, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Abbes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0143v van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de Katterughuis
 
koperAndries Gebel 190-00-00 CG
huurderKlaas Martens
naastligger ten oosten[als huurder] J. Determeyer en comp.
naastligger ten zuidenH. Suderma
naastligger ten westenH. Suderma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperC. Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Gebel koopt een huis zz. Noorderhaven omtrent de Katrug, met vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. J. Determeyer & Co., ten Z. en W. H. Suderma, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-060 Noorderhaven 112Anderies Gebel


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0182v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de Noorderhaven


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0214r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Andries Gebel* slager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-059 Noorderhaven 112Andries Gebel2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Andries Gebel... van wijk C-099, gebruiker is J. van Eeken, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-129, winkeliersche, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-129Noorderhaven 112A Gebel wedA Gebel wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 615Noorderhaven 112wed. Andries GebelHarlingenkoopvrouwhuis (35 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 102 van 29 apr 1832
adressoortbedraggebruik
C-129Noorderhaven 112obligatiefl. 175huis aan de Noorderhaven C-129
 
schuldenaarJohannes Gebel (gehuwd met Zijtske Tjerks Faber)
borgAntje Sybrens Sleeper (wv Andries Gebel)
schuldeiserDina Herdingh (wv Sjoerd Hannema)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Aukje de Boeroud 50 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Aukje van Assen... Kerk HRL, dv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma; geb 5 aug 1780 HRL, ovl 9 mrt 1863 HRL; wijk C-129, ongehuwd, dv Johannes vA., en Anna Clasina Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Wiebe Lieuwes de Jong... 1845, zv Lieuwe Klazes dJ, en Lijsbert Meynes Pekema; BS ovl 1845, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-129; oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, tabaksfabrikeur, wijk E-221; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-129NoorderhavenRuurd van Dokkum45 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-129NoorderhavenAukje de Boer50 jDragtenv, protestant, gehuwd
C-129NoorderhavenWiebe van Dokkum17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-129NoorderhavenRinske van Dokkum20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 615C-129 P BakemaHarlingende gevel verfraaid door het plaatsen van nieuwe ramen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Ruurd van Dokkum... wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 615C-129 (Noorderhaven )Pieter Josephus Bakemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 615C-119 (Noorderhaven)Josephus Bakemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 615Noorderhaven 112 (C-119)Floris Bekius (te Deventer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 112J.H.Bekiusassistent zoutweger


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 112C. (Cornells) de Wind


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 112beeldbepalend pand6 van 10
  terug