Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 112
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1127-055 7-059 C-129C-119


Naastliggers vanNoorderhaven 112
ten oostenNoorderhaven 114
ten westenNoorderhaven 110
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 112naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0016v van 30 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAefken Sytses


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0215v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stoffel smid


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027v van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStoffel smid


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJets Stoffels
naastligger ten oostensteeg waarin een vrije uit- en ingang


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0167v van 21 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]232‑04‑00 GGhuis
koperToenis Simons de Waye, gehuwd met
koperMayke Takes
verpachter grondCornelis Edes Feytema 2‑16‑08 CG
naastligger ten oosten [staat: noorden]de erfgenamen van wijlen mr. Louw Ripperts
naastligger ten zuiden [staat: oosten]Jan Willems
naastligger ten westen*steeg naar de Noorderhaven
naastligger ten westenGerryt Jobs smid
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperRombert Stoffels, gehuwd met
verkoperFranscke Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaToenis Simons de Wayer x Maycke Takes kopen een huis zz. noorder nieuwe haven. Ten O. Jan Willems, ten W. smid Gerryt Jobs, ten N. erven Louw Ripperts. Met vrij gebruik van de steeg noordwaarts naar de straat. Grondpacht 56 1/2 st aan Cornelis Edes Feytema. Gekocht van Rombert Stoffels x Franske Heres voor 232 gg 4 st.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de verlaten475‑00‑00 GGgrondpacht van 5-00-00 CG
koperJacob Eedis Feytema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedis Feytema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Stoffelsmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Eedis Feytema broeder van de verkopers


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0283v van 25 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0148v van 2 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenToenis de Way


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156v van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenToenis de Way


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ [staat: bij de verlaten]0‑00‑00 GGhuis met plaats en dwarskamer daarachter en enige andere kamers daarachter
koper provisioneelN. N.
bewonerClaes Lamberts e.a.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten westenClaes Groeyer
naastligger ten westende verkoper e.a.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopermr. Wibrandus Leonis q.q., gehuwd metprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
verkoperAefke Jans, erfgenaam
verkoper q.q.mr. Wibrandus Leonis, curator over zijn minderjarige zwagerprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
verkoperDirck Jans, erfgenaam
verkoper q.q.Johannes Menaldum, curator over
verkoperSicke Jans thans in Oostdindie, erfgenamen vanchirurgijn
erflaterwijlen Gieck Gieckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. procureur postulant Wibrandus Leonis x Aeffke Jans, en van zijn schoonbroeder Dirck Jans, en van Johannes Menaldum, curator over de nu op de oost uitlandige chirurgijn Sicke Jans, allen kinderen en erfgenamen van Dierck Diercksdr., hun moeder, (c) een huis, nu mede bewoond door wagenmaker Claes Lamberts, met plaats en dwarskamer er achter, en nog enige andere kamers, bij de Verlaten. Ten W. Harmen Gerryts, een steeg, Claes Groeyer en de verkopers e.a., ten O. erven Gijsbert Heymens.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ [staat: bij de verlaten]300‑00‑00 GGhuis of schuur met plaats daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0098v van 1 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Way
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang tussen Thonis Symens de Way en Pyter de Roy
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093v van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]00‑00‑00 cghuis met plaats erachter
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans
naastligger ten zuideneen dwarskamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerrydts
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJisck Tyercx voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Beernssmid


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152v van 11 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis de Way


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0113v van 6 sep 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterNoorderhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]307‑14‑00 GGdwarshuis met een uitgaande steeg
koperPibe Hayes, gehuwd metbrouwer
koperDieucke Jackles
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPibe Hayes brouwer
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wabbe Yges
naastliggersteeg
verkoperHeyman Gijsbarts, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperTrijntie Tonis te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPibe Haies [Sinnema], brouwer x Dieucke Jackles kopen een dwarshuis bij de Verlaten. Ten W. de koper, ten N. erven Wabbe Yges. Grondpacht 2 cg 10 st. Met een uitgaande steeg. Gekocht van Heyman Gijsberts x Trijntie Tonis te Leeuwarden, voor 307 gg 14 st.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyman Gijsberts
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang tussen Heimans en burgemeester Sinnama
naastligger ten westenburgemeester Pybe Hayes Sinnama


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0059v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyman Gijsberts
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van de burgemeester Sinnema


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 290r van 18 aug 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 112
geinventariseerdePytter Jacobs Roda, gehuwd metstadsroeper
geinventariseerdeElche Hanses
gecommitteerde crediteurFrederick Samuels
gecommitteerde crediteurJan Symonslakenkoper
gecommitteerde crediteurClaes Jans
inleiding bij de boedelinventarisatie[0290r] Inventarisatie ende beschrijvinge bij de heren praesiderende burgemeesteren Hans Keimpes ende dr. Wilhelmus Hillebrants als commissarien van 't Gerechte deser stadt Harlingen, volgens commissie bij appoinctemente van den 15e augusti 1670 verleendt op den requeste van Frederick Samuels, Jan Symons lakencoper ende Claes Jans voor haer ende de vordere crediteuren van Pytter Jacobs Roda stadts roeper ende Elsche Hanses echteluiden alhier, gedaen ende gemaeckt ten huise van de selwe echteluiden, debitoren van der selver goederen ende crediten, alles op het aengewen van haer beijde, onder belofte van alles getrouwelijck ende volkomentlijck op te lossen ende aen te gewen, zonder iets te verswijgen, bij ede in handen van welgedachte heren commissarien gepraesteert. Actum den 18e augusti 1670, zoo volcht.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0047r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven naast de brouwerij van Haringh Pybes Sinnama90‑00‑00 GGgrondpacht van 5-00-00 CG
koperJoucke Hoytes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Pytter Roordamr. smid5‑00‑00 CG
naastliggerde brouwerij van Haringh Pybes Sinnama
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema
verkoperDirck Feytema
verkoperJacob Feytema


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0075v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis en plaats van Claes Burger


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 7vNoorderhaven 112Pyter Roorda, smidf. 300-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0083r van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterSint Jacobstraat WZ [niet vermeld]200‑00‑00 GGbierhuis, nette opkamer en een schrijfkamertje boven de steeg gebouwd
koper van 1/2Feyte Tjeerdts c.u., en
koper van 1/2Antie Tjeerdts
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBartel Willems
naastligger ten zuidenClaes Burger c.soc.
naastligger ten westenhet huis bewoond door Haringh Sinnema, gehuwd met
naastligger ten westenJoostie Meyes Lyklama
naastligger ten noordende weduwe van Aege Hemmes
verkoperHaringh Sinnema, gehuwd met
verkoperJoostie Meyes Lyklama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeyte Tjeerdts en Antie Tjeerdts kopen elk 1/2 van het bierhuis met de opkamer erboven en het schrijfkamertje dat daaraan over de steeg is gebouwd. Het bierhuis heeft een uitgaande steeg die noordwaarts strekt tot de Heerestraat. Ten O. Bartel Willems, ten W. het huis en de plaets van de verkoper, ten Z. Claes Burgers, ten N. wd. Aege Hemmes. etc. Bij het bierhuis is ook een paardenstal en eest. Gekocht van Haringh Sinnema, brouwer x Joostie..? Lijcklema, voor 200 gg. Er is geniaard door enige hypotheek cred., die accoord gaan met de verkoop, mits de koopsom aan hun wordt betaald.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet bierhuis en de steeg


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0197v van 28 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterSint Jacobstraat WZ [staat: Oude haven ZZ]120‑00‑00 GGpakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh Sinnama
koperWillem Coenes, gehuwd metmr. knoopmaker
koperJancke Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet achterhuis van Willem Coenes, gehuwd met
naastligger ten oostenJancke Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges c.u.de Drie Kronen
naastligger ten noordenPyter Roorda mr. stadssmid
verkoperJan Hessels, gehuwd mettimmerman
verkoperAntie Aedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenes, mr. knoopmaker x Jancke Harmens koopt een pakhuis dat eerder het brouwhuis van Haringh Sinnema was geweest, zz. Oude Noorderhaven. Ten O. het achterhuis van de kopers, ten W. het huis 'De 3 Cronen' van erven Tytte Esges? Gekocht van Johannes Hessels, mr. timmerman x Antie Edes, voor 120 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0009v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027ra van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterRommelhaven ZZ [staat: bij het Verlaat]32‑00‑00 GG1/2 pakhuis eerder brouwhuis alwaer de Gecroonde Werelt in de gevel staat
koper provisioneelFeyte Tjeerdts de Gekroonde Wereld
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
bewonermr. Siouck Dircks
naastligger ten oostenBartel Willems Hofman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger c.s.
naastligger ten westenmr. Zierck Dircks
naastligger ten noordende weduwe van Age Hemmes
eerdere koperAntie Tjeerds
eerdere koperFeyte Tjeerdts
eerdere verkoperHaringh Pybes Sinnema
verkoper q.q.huis genaamd de Gekroonde Werelt Lolcke Tjernes, curator over te Makkum
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Antie Tjeerdts, weduwe van
verkoperwijlen Ype Sijeskaagschipper


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterSint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]50‑00‑00 CGgrondpacht van 2-10-00 CG
koperSipke Feytes smalschipper
eigenaar perceelgrondpacht uit het pakhuis van de koper Sipke Feytessmalschipper2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSybren ijzerkramer
naastligger ten zuidenWillem Coenes knoopmaker
naastligger ten noordenHeyman Gijsberts te Leeuwarden
naastligger ten noordenhet huis alwaer de Gekroonde Werelt in de gevel staet de Gekroonde Wereld
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHeyman Gijsberts te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sipke Feytes, smalschipper, koopt 50 stuivers jaarlijkse grondpacht uit zijn pakhuis, met ten O. ijzerkramer Sybren in de Katterug, ten Z. knoopmaker Willem Coenes, ten W.?, ten N. het huis van verkoper, 'de Gecroonde Werelt', aan de Noorderhaven. Gekocht van Heyman Gijsberts te Leeuwarden, voor 50 cg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Heyman Gijsberts


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265v van 14 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de grote sluis125‑00‑00 CGhuis
koperJan Sjoerds Schiere, gehuwd met
koperSytske Freerx Hingst
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWillem Koenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAndries Feddes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperRinnert Heymanskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sjoerds Schiere x Sytske Freerx Hingst kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Grote Sluis. Ten O. [niet vermeld], ten Z. Willem Koenes, ten W. een steeg en erven Andries Feddes, ten N. de straat. Grondpacht 5 cg. Gekocht van koopman Rimmert Heymans te Leeuwarden voor 125 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0273v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de grote sluis100‑00‑00 CGhuis
koperClaes Jansen, gehuwd metmr. ijzersmid
koperJanke Sippes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Koenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperJan Schiere, gehuwd metkoopman
verkoperSytske Freerx Hingst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, mr. ijzersmid x Jancke Sippes kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Grote Sluis. Ten O. [niet vermeld], ten Z. wd. Willem Coenes, ten W. erven Andries Feddes, ten N. de straat. Grondpacht 5 cg. Gekocht van koopman Jan [Sjoerds] Schiere x Sytske Freerx Hingst voor 100 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0044v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112achterSint Jacobstraat WZ [staat: bij het groot vallaat]202‑00‑00 CGpakhuis
koperYzak Willems, gehuwd met
koperJanke Sipkes
naastligger ten oostenSybren Jansen wagenmaker
naastligger ten zuidenYzak Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenJanke Sipkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
verkoper van 1/4Johannis Fransen, gehuwd metslager
verkoper van 1/4Antie Sipkes
verkoper van 1/4Arjen Theunis, gehuwd met
verkoper van 1/4Geertie Sipkes
verkoper van 1/4Jane Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjeerdtie Sipkes
verkoper van 1/4Dirk Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems x Janke Sipkes koopt een pakhuis en paardenstal omtrent het Groot Vallaat. Ten O. Sybren Jansen, wagenmaker, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. erven Andries Feddes. Het huis is vrij van grondpacht, welke door de koper is afgekocht volgens koopbrief van jul 1685, met conditie dat de kopers zullen moeten gedogen dat het huis ten W. bij tijden van storm en watervloed de onderaardse goot in de steeg met een prop moet dichtstoppen, om daardoor het inlopen van het zeewater in hun kelder te beletten. Gekocht van Johannes Fransen, slager x Antie Sipkes, Arjen Teunis x Geertie Sipkes en Jan Jans x Tjeerdtie Sipkes, samen voor 3/4 en Dirk Sipkes voor 1/4.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0104v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ nevens de Grote sluis bij de Katterugh125‑00‑00 CGhuis
koperhuisman Gerrit Jansen te Midlum
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Gerrit Harmens
naastligger ten zuidenIsaac Willems
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Pieters c.u.sleper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-055Noorderhaven 112huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-055Noorderhaven 112huis
eigenaarGerrit Jansen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0182r van 17 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven200‑00‑00 CGhuis en toebehoren
koper door niaarRippert Andries mr. ijzersmid
geniaarde koperDoetie Annesturfmeester
naastligger ten oostenGerrit Harmens [staat: Lammerts]
naastligger ten zuidencommissaris Gulker
naastligger ten westensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westenRippert Andries
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAcke Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRippert Andries, mr. ijzersmid, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen turfmeetster Doetie Annes, een huis zz. Noorderhaven bij de Grote Sluis en de Katterug. Ten O. Gerrit Lammerts, ten Z. de Commissaris Guilker, ten W. de koper en een steeg, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Acke Lammerts voor 240 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-055Noorderhaven 112huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerChristiaen Clases
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbbe Rinses mr. kuiper
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-055Noorderhaven 112huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerChristiaan Clases
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-055Noorderhaven 112huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerHans Claeses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0042r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndrys Ripperts et matreoud mr. kuiperLeiden
naastligger ten oostenvroedsman L. Klinkhamer
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229r van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ130‑07‑00 GG1/2 huis
koperAbbe Janzen, gehuwd met
koperElske Harmens
naastliggerTuininga procureur
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Rinseskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Janzen x Elske Harmens koopt 1/2 huis, zz. Noorderhaven. Naastliggers zijn ten O. de proc. Tuininga, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janke Jans wv Abbe Rinses, kuiper.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0011v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de grote sluis130‑00‑00 CG1/2 huis
koperAbbe Jansen, gehuwd metwinkelier en turfdrager
koperElske Harmens
eigenaar van 1/2Abbe Jansen c.u.winkelier en turfdrager
huurderJanke Jans
naastligger ten oostenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten zuidenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten westenprocureur Jacob Tuininga
naastligger ten noordenstraat en de Sluis
verkoperFookeltie Tjeerds, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Andries Ripperts


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0238r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Abbes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0037v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 110, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Abbes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0143v van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 112Noorderhaven ZZ bij de Katterug190‑00‑00 CGhuis
koperAndries Gebel
huurderKlaas Martens
naastligger ten oosten[als huurder] J. Determeyer en comp.
naastligger ten zuidenH. Suderma
naastligger ten westenH. Suderma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperC. Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Gebel koopt een huis zz. Noorderhaven omtrent de Katrug, met vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. J. Determeyer & Co., ten Z. en W. H. Suderma, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-060 , pag. 108Noorderhaven 112Anderies Gebel


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0182v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar de Noorderhaven


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0214r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Andries Gebel* slager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-059, pag. 147Noorderhaven 112Andries Gebel2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Andries Gebel... van wijk C-099, gebruiker is J. van Eeken, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-129, winkeliersche, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-129Noorderhaven 112A Gebel wedA Gebel wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 615Noorderhaven 112wed. Andries GebelkoopvrouwHarlingenhuis (35 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 102 van 29 apr 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-129Noorderhaven 112obligatiefl. 175huis aan de Noorderhaven C-129
 
schuldenaarJohannes Gebel (gehuwd met Zijtske Tjerks Faber)
borgAntje Sybrens Sleeper (wv Andries Gebel)
schuldeiserDina Herdingh (wv Sjoerd Hannema)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Aukje de Boeroud 50 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Aukje van Assen... Kerk HRL, dv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma; geb 5 aug 1780 HRL, ovl 9 mrt 1863 HRL; wijk C-129, ongehuwd, dv Johannes vA., en Anna Clasina Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Wiebe Lieuwes de Jong... 1845, zv Lieuwe Klazes dJ, en Lijsbert Meynes Pekema; BS ovl 1845, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-129; oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, tabaksfabrikeur, wijk E-221; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-129NoorderhavenRuurd van Dokkum45 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-129NoorderhavenAukje de Boer50 jDragtenv, protestant, gehuwd
C-129NoorderhavenWiebe van Dokkum17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-129NoorderhavenRinske van Dokkum20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 615Noorderhaven 112 P BakemaHarlingende gevel verfraaid door het plaatsen van nieuwe ramen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-129Noorderhaven 112Ruurd van Dokkum... wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 615Noorderhaven C-129Pieter Josephus Bakemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 615Noorderhaven C-119Josephus Bakemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 615Noorderhaven 112 (C-119)Floris Bekius (te Deventer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 112J.H. Bekiusassistent zoutweger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 112C. (Cornells) de Wind


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 112beeldbepalend pand6 van 10
  terug