Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 151-006 1-010 A-010A-010


Naastliggers vanNoorderhaven 15
ten oostenNoorderhaven 17
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 13


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0089v van 23 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ in de noorder nieuwe stad450‑00‑00 GGhuis met ledige plaats erachter
koperArian Dircks, gehuwd met
koperTeth Foppes
naastligger ten oostende verkoper
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenRinse Nannes kuiper
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 1/2Romck Sebastiaens, gehuwd met
verkoper van 1/2Liuwe Poppesgrootschipper
verkoper van 1/2Antie Lyckles, gehuwd met
verkoper van 1/2Erick Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArian Dircks x Teth Foppes kopen een huis met de ledige plaets erachter nz. Noorderhaven. Ten O. de verkopers, ten W. kuiper Rinse Nannes. Geen grondpacht. Gekocht van Romck Sebastiaens x grootschipper Liuwe Poppes voor 1/2, en van Antie Lyckles x Erick Jaspers voor 1/2, voor 450 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Ariaens


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0090r van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Dircx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ [niet vermeld]450‑00‑00 GGdwarshuis met een ledige plaats erachter
koperHylke Joannes Hanecuyck
naastligger ten oostende verkoper Minne Jansen bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Lourens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dircksbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Joannes Hanecuyck koopt een dwarshuis met een ledige plaats erachter, ten W. van het huis dat door Minne Jansen, bakker, wordt bewoond. Ten O. de verkopers, ten W. erven Pytter Lourens, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 1450 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylcke Joannes Hanekuyck


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 1vNoorderhaven 15Thomas Auckesf. 2000-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034va van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Thomas Auckes Nauta


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150r van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ900‑00‑00 CGdwarshuis
koperWybe Feddes Backer wijdschipper
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten oostenJacob Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHylke Johannis Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddes Backer, wijdschipper x Antie Bentes koopt een dwarshuis nz. Noorderhaven, ten W. van het huis 'het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, bakker en Jacob Douwes, ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z.?, ten N. de Zoutsloot. De plaets achter het huis mag niet worden bebouwd. Gekocht van Hylke Johannes Hanekuik, voor 900 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-006Noorderhaven 15huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerRuird Sybes Bontekoe
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-006Noorderhaven 15huis
eigenaarRuird Sybes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-006Noorderhaven 15huis
eigenaarwed. Ruird Sybes
gebruikerRuird Sybes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-006Noorderhaven 15huis
eigenaarerven Ruerd Sybes
gebruikererven Ruerd Sybes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-006 Noorderhaven 15Sjoerd Harmens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-006 Noorderhaven 15Taetske Ruurds Bontekoe, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-006Noorderhaven 15huis
eigenaarTaetske Ruirds Bontekoe
gebruikerSjoerd Harmens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Reiners n.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0193v van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0254v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0078v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJeltje Piers


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ bij de Havenbrug1500‑00‑00 CGheerlijk huis
koperJan Pieters Trompetter, gehuwd metschipper
koperNeeltje Pyters Butterkoop
naastligger ten oostenHendrik van Laar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDouwe Zeylmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTettje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Trompetter, schipper x Neeltie Buttercoper koopt een mooi huis nz. Noorderhaven bij de havenbrug, door meerderen bewoond. Ten O. Hendrik van Laar, ten W. Douwe Zeilmaker, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Tettje Piers wv Hein Joukes, schipper, voor zich voor 1/2, en als erfgenaam van haar man voor 1/2, voor 1500 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0299r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. P. Trompetter


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0026v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan P. Trompetter


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0099v van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Trompetter


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0296v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Trompetter


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0094v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Trompetter


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-007, pag. 2Noorderhaven 15Jan Trompetter


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ1300‑00‑00 CGhuis
koperJetske Bruinsveld, weduwe van
koperwijlen Jan Pieters Trompetter koopman
naastligger ten oostende heer B. Visser en zoon
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende heer B. Visser en zoon
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Barend Visser, curator
verkoper q.q.P. Rodenhuis, curatoren over
verkoper van 1/2de boedel van wijlen Jan Pieters Trompetter, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Neeltje Pieters Boterkoper
verkoper van 1/4Janke Thomas IJzenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerlof de Vrieskoopman
verkoper van 1/4Trijntje Thomas IJzenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4luitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Batta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Bruinsveld wv Jan P. Trompetter, koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. en W. Barend Visser & Zn., ten N. de Zoutsloot, ten Z. de haven. Gekocht van de administratoren v.d. boedel van wl. Jan Pieter Trompetter, voor 1/2, en Janke- en Trijntje Thomas IJsenbeek (resp. x met Gerlof de Vries en met Pieter Franciscus Batta, Ltn. bij de infanterie in dienst v.d. Bataafse Republiek, garnizoen houdend in Den Haag, elk voor 1/4, als erven van Jan Trompetter x Neeltje Pieters Butterkoper, bij testament, voor 1300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-010, pag. 2Noorderhaven 15Jan Trompetter wed2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Jan Pyters Trompetter... geleverd koord en nervel (?), ord. no. 9, 25may 1784. (GAH1115); wed. J.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-010, renteniersche, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 27:8:0 aan Pieter van Arum en J.T. als ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 15Wed J. Trompetterfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-010Noorderhaven 15Jan Trompetter wedJan Trompetter wedrenteniersche


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 95 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-010Noorderhaven 15Jetske Cornelis Bruinsveld, overleden op 12 april 1819wed. Jan Pieters Trompetter (overleden 1804: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu testamentair aan: zie ad a), Noorderhaven A 10, geen kinderen, zuster van wijlen Steven (vader van Cornelis, Doutje, vrouw van Fokke Harmens, Jetske, vrouw van Jan Oedses, allen te Tzummarum en Antje Stevens Bruinsveld, vrouw van Andries Roelofs, te Peins), wijlen Geertje (vrouw van Jacob Jarigs, moeder van : zie ad 1:) en wijlen Fredrik Cornelis Bruinsveld (vader van : zie ad 2), halfzuster van wijlen Eekje Cornelis Bruinsveld (moeder van niet met name genoemde kinderen: legaat fl. 500,-). Verder legaat (jaarlijks fl. 200,-) voor niet verwante 58-jarige Anna Hibma (wed. Pieter Lensius). Saldo fl. 8.653,80. - ad 1: Aaltje, Antje (wed. Sybe Cornelis), te Witmarsum, Cornelia (wed. Herke Ruurds), te Tzum, Jarig, te Dronrijp, Cornelis, te Herbayum, wijlen Jetske (vrouw van Janus Jellema te Leeuwarden, moeder van Elisabeth en Jacob Janus Jellema) en wijlen Jarigje Jacobs (vrouw van Job Hendriks Plekker, moeder van Jacob, Hendrik en Geertje Jobs Plekker). - ad 2: Cornelis, te Hoorn, Hermanus, aldaar (wordt testamentair voorbijgegaan), wijlen Anna (moeder van Helena Selindenholm, te Amsterdam) enwijlen Geertruid Fredriks Bruinsveld (moeder van Jan, Gerhardina en Margaretha Olthuis, alle te Hoorn). - ad a (vervallen vruchtgebruik): Jane van Slooten, stadsbode Leeuwarden (vadervan 2 dochters) (1/5), Antje Foekes (wed. Marten Dirks) (1/5), Maaike de Kok (wed. Sipke van Slooten) (1/5), Thomas van Slooten (1/5) en Pieter Lensius (1/5) (of aan hun nakomelingen bij eerder overlijden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 260 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-010Noorderhaven 15Hillegonda Ary Struik, overleden op 28 maart 1826dochter van Ary Jans Struik, scheepskapitein Noorderhaven A 10 (wednr. NN) en Hinke Leenderts Buisman, zuster van minderjarige Ary Ary Struik, halfzuster van minderjarige Jan Ary Struik (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd, datum22/3). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 311Noorderhaven 15erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis (85 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-010Noorderhaven 15W Roos jrstemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-010NoorderhavenWillem Roos26 jboekhouderAmsterdamm, protestant, gehuwd
A-010NoorderhavenCatharina Schmitz24 jLippstadtv, rooms katholiek, gehuwd
A-010NoorderhavenWillem Roos16 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-010NoorderhavenStijntie Panbakker18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 311Noorderhaven 15 Barend Visser & zoonHarlingentwee bouwvallige gevels [ook sectie A 310] afgebroken en de beide nummers onder een lijst gebragt


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Klaas Asjes... 1861 Almenum, Vst 8 jan 1862 uit Almenum, dv Beert A, (gk), en Albertje Jans (gk); bev.reg. HRL 1851 wijk A-010, wijk B-172-supp wijk E-332, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Uilke Meinsmageb 1797 Makkum, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Klaasje Asjes, zeilmaker, zv Dooitse M, en Sijtske Aants; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-010


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 311Noorderhaven A-010Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 311Noorderhaven A-010Andries Gratamawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 311Noorderhaven 15 (A-010)Douwe C. Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 15 Willem IJ. Nielsenstokerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 15E. Smildeexportslager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 15F. (Froukje) Smilde


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 15rijksmonument 20534


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 311Noorderhaven 15
  terug