Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 16 8-018 8-019 C-184 C-179
Naastliggers vanNoorderhaven 16
ten oostenNoorderhaven 18
ten zuidenGrote Bredeplaats 13
ten westenNoorderhaven 14
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 16naamloze steeg ten oosten


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118v van 1 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Pieter Epis


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob Pyetters


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacops Pyters Jaepman


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Pytters biersteker


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Jacobs Roorda


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Jacobs


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZhuis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achter
 
koperJoucke Hoytes Beyma, gehuwd met1300-06-00 GG
koperTedtie Symons
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Ariens
naastligger ten zuidenIbel Fockes
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Michiels
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde gecedeerde boedel van Pytter Jacobs Roorda c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Hoytes Beyma x Tedtie Symonsdr. koopt een doorgaand hoekhuis c.o.a., geheel op een kelder gebouwd, met een loods of keuken en plaats erachter, dat door de koper wordt bewoond, zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Evert Ariens, ten W. wd. Hendrick Michiels, ten Z. Ibel Fockes, ten N. de straat en haven. Eigen steeg ten O., waardoor ook de eigenaren van het huis ten Z. een vrij uit- en ingang hebben. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van (de curatoren over de boedel van) Pytter Jacobs Roorda, voor 1300 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven NZhuis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achter
 
koperClaes Minnes, enblokmaker1000-00-00 GG
koperCornelis Claessen blokmaker
verpachter grondde stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Arjens
naastligger ten zuidenYbel Fockes
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Michiels
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJoucke Hoytes Beyma130-14-00 GG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Minnes en Cornelis Claessen, beiden blokmaker, kopen huis, doorgaand op een kelder gebouwd, zz. Noorderhaven. Ten O. Evert Arjens, ten W. wd. Hendrick Michiels, ten Z. Ybel Fockes, ten N. de straat en haven. Met een eigen steeg ten O., waardoor de eigenaars ten Z. ook vrij in- en uitgang hebben. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Cornelis blokmaker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137v van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelte Salomons


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-018Noorderhaven 16huis
eigenaarwed. Cornelis Claessen
gebruikerSimen Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan Claes Joukes
grondpacht07-10-00 CG
aanslag grondpacht01-17-08 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Cornelis mr. blokmaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-018Noorderhaven 16huis
eigenaarwed. Cornelis Claessen
gebruikerSimon Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-6-1720
grondpacht aan Claes Joukes
grondpacht07-10-00 CG
aanslag grondpacht01-17-08 CG
aansl. grondp. voldaan15-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-018 Noorderhaven 16huis
eigenaarwed. Cornelis Clasen
gebruikerSymon Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Claes Joukes
grondpacht07-10-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenals bewoner Simon Cornelis blokmaker


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-018 Noorderhaven 16huis
eigenaarwed. Symon Cornelis
gebruikerwed. Symon Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Claas Joukes
grondpacht07-10-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183r van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symen Cornelis blokmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symon Cornelis blokmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-018 Noorderhaven 16wed. Symon Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-018 Noorderhaven 16huis
eigenaarwed. Symon Cornelis
gebruikerwed. Symon Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
grondpacht aan Hoyte Joukes
grondpacht07-10-00 CG
aanslag grondpacht01-17-08 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
8-018Noorderhaven 16wed. wed. Symon Cornelisblokmaekerse£ 025-00-0£ 4geringh


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Symons


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0214r van 31 aug 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Symens


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0180r van 10 dec 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZ tussen Vismarkt en Kettingbruggrondpacht van 7-10-00 CG
 
koperTjalling Pieters Tjallingii apotheker140-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelisblokmaker7-10-00 CG
verkoperRuirdtje Hoites, gehuwd met
verkoperWybren Jacobs, zoon en erfgenaam vanArum
verkoperwijlen Hoite Joukes


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0188v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZ bij de Kettingbrugvoortreffelijk groot huis
 
koperJan Hendriks Pot, gehuwd metuitdrager600-07-00 GG
koperJanneke Sierks Hornstra uitdraagster
huurderTjalling Symons
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
verpachter grondTjalling Tjallingii apotheker7-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSybren Fredriks
naastligger ten zuidenClaes Symens bakker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperTjalling Simonsblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hornstra, uitdragers kopen een huis bij de kettingbrug, met ten O. een steeg. Ten O. Sybren Frederiks, ten W. erven Aeltje Hansen, ten Z. Claes Symons, bakker, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tjalling Simons, blokmaker.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0156v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZhuis
 
koperDooitse Teunis kooltjer809-00-00 GG
naastligger ten oostenSybren Freerks
naastligger ten zuidenAlbert Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
naastligger ten westenN. N.
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd met
verkoperJanneke Sierks Hoornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitse Teunis, kooltjer, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Sybren Freerks, ten W. een steeg, ten Z. Albert Jans, die ook in- en uitgang heeft door die steeg, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hoornstra.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0108r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggenhuis
 
koperReinder Pyters, gehuwd metmr. huistimmerman1600-00-00 CG
koperHiltje Gerrits
naastligger ten oostenSybren Freerks
naastligger ten zuidenAlbert Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven en Straat
naastligger ten westenN. N.
verkoperDooitse Theuniskooltjer


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0225r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggenhuis
 
koperOtte Aukes, gehuwd metblokmaker1475-00-00 CG
koperSjouwkje Sjoukes
naastligger ten oostenSybren Freerks
naastligger ten zuidenAlbert Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenN. N.
verkoperReinder Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperHiltje Gerryts


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOtte Aukes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOtte Overdijk


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-018 Noorderhaven 16Otte Overdijk
8-018 Noorderhaven 16Auke Overdijk, 21 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenO. Overdijk


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0218v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 16Noorderhaven ZZ wijk C-184 tussen de Vischmarkt en Kettingbruggenhuis
 
koperBart Feddes, gehuwd met1555-00-00 CG
koperHeiltje L. Feenstra
naastligger ten oostenCornelis Jacobs
naastligger ten zuidenThomas Baukes
naastligger ten westenBouwe Schiere
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperOtte Aukes Overdijkmr. blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Feddes x Heiltje L. Feenstra koopt huis wijk C-184. Ten O. Cornelis Jacobs, ten W. Bouwe Schiere, ten Z. Thomas Baukes, die vrij in- en uitgang heeft door de steeg ten W., ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Otte Aukes Overdijk, mr. blokmaker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-019 Noorderhaven 16Bart Feddes3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Bart Feddes van der Zee... vdZ, geb 1794 ... ; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1816, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-184, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-184Noorderhaven 16Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 8 sep 1824
adressoortbedraggebruik
C-184Noorderhaven 16provisionele en finale toewijzingfl. 90huis C-184
 
verkoperYbeltje Feddes van der Zee
verkoperHendrik Jans Smith
koperTjerk Johannes Alta (te Terschelling)


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-184Noorderhaven 16An Hartmans, overleden op 7 mei 1827vrouw van Tjerk Johannes Alta, winkelier (Noorderhaven-Z C 184), moeder van Johannes Tjerks Alta, scheepstimmerknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 508Noorderhaven 16Sybout PekelaarHarlingenpakhuisknegthuis en erf (125 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Grietje Sjoerds Foekens... Kornelis Visser, dv Sjoerd F, en Trijntje Pieters de Jong; BS huw 1821, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-184; oud 61 jaar, geb Miedum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Reinskje Oostendorpoud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839; geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Sybout Hendriks Pekelaar... huw 1818, huw 1820, huw 1842, ovl 1845; oud 51 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-184; VT1839; S.H.P. eigenaar van perceel nr. 508 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 525, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Tettje Oostendorpoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-184Noorderhaven 16Romke van Hettinga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-184NoorderhavenSybout Pekelaar51 jLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
C-184NoorderhavenTetje Oostendorp56 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-184NoorderhavenPietje Dubblinga21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-184NoorderhavenReinskje Oostendorp59 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-184NoorderhavenRomke D van Hettinga35 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, commissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren
C-184NoorderhavenJohanna van Hettinga25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-184NoorderhavenAnke van Hettinga23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-184Noorderhaven 16Cornelia van Rossum, overleden op 19 februari 184360 jr, geboren Leiden/ZH 16/2/1783, overleden Noorderhaven C 184, gehuwd, moeder van Dina-Cornelia-Jacquelina (vrouw van Abraham de Graaf, belastingcommies Rotterdam), Guillaume-Pierre-Nicolaas, te Bolsward, Marc-Jacque-Jean, bakker Wormerveer, Jeanette-Francoise-Susanne (vrouw van David Matthijs Mass , politiecommissaris) en Jacque-Jean-Leonard de Koning, bakkersknecht Wormerveer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-184Noorderhaven 16Romke van Hettinga... 260; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissaris der Amsterdamse en Rotterdamse veren, wijk C-184; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 508C-184 (Noorderhaven )Anne R. Blijstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 508C-179 (Noorderhaven)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 508Noorderhaven 16 (C-179)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 16 Harm Krugerconducteur posterijen
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 16J.Oosdijkbrievenbesteller
Noorderhaven 16W.J.Troostersuikerbakker


1930 - kentekenadresnaam
B-15659
Noorderhaven 16Jelle van der Meulen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenW. Schreur712Kolenh.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 16, HarlingenNoorderhaven 16A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 16, HarlingenNoorderhaven 16A. Schreur & zonenkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 16, HarlingenNoorderhaven 16W. Schreurkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 16, HarlingenNoorderhaven 16W. Schreurkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 16rijksmonument 20577


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8383Noorderhaven 16
  terug