Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noorderhaven 2 8-012 8-012 C-192 C-186


Huisnaam in: 1728
Gebruik: huis
Naam: het moriaantje
Kwartier/wijk
Verkoper: braam, romke
Koper/eigenaar: mahui, claes reijers


Huisnaam in: 1729
Gebruik: huis
Naam: het moriaantje (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1733
Gebruik: huis
Naam: het moriaantje
Kwartier/wijk
Verkoper: jorritsma, foeke dirx
Koper/eigenaar: lijckles, ruijrd


Huisnaam in: 1800
Gebruik: huis
Naam: het moriaantje
Kwartier/wijk
Verkoper: blok, tjepke
Koper/eigenaar: pytters, michiel
Naastliggers vanNoorderhaven 2
ten oostenNoorderhaven 4
ten zuidenGrote Bredeplaats 1
ten westende Prinsenstraat
ten noordende Noorderhaven


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016v van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ [staat: bij of tegenover het Groenlandsche pakhuis]huis
 
koperoud burgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met900-00-00 GG
koperJeltie Tonis
verpachter grondde stad Harlingen1-03-06 CG
naastligger ten oostenhet houtstek van Dirck Cornelis
naastligger ten zuidenplaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boys
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Yebel Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Fries, oud-burgemeester en Jeltie Tonis kopen een huis zz. Noorderhaven bij ofte over het Groenlandsche packhuys, strekkende van daar zuidwaarts tot aan de plaats, keuken of kamer van het grote voorhuis waarvan Jan Jacobs de Boys? nu eigenaar is. Ten O. huis en houtstek onlangs gekocht door Dirck Cornelis, ten W. en N. de straat. Grondpacht 23 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van erven Ybel Walings voor 900 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0054r van 30 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrughuis genaamd het Wapen van Friesland
 
koper provisioneelHendrick Theunis grootschipper562-00-00 GG
huurderTettie Jochums 100-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Arents
naastligger ten zuidenMaycke Cartouw
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
bestemoeder van de erfgenamenwijlen Jeltie Teunis Vriethoff


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0307r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis
naastligger ten noordenJan Bastiaans n.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-012Noorderhaven 2huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerHaring Jans
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-012Noorderhaven 2huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerHaering Jansen cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Jorritsma


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-012 Noorderhaven 2huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruiker
opmerkingpro deo versogt
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0241v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ op de hoek bij de Kettingsbrughuis genaamd het Moriaantje
 
koper door niaarRuyrd Lyckles mr. blokmaker562-00-00 GG
geniaarde koperHendrick Minnesmr. blokmaker
huurderde jood Levi Leenderts
naastligger ten oostenRuyrd Lyckles
naastligger ten zuidenJan Hendriks
naastligger ten westenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/4Ayte JorritsmakoopmanFraneker
verkoper van 1/4Bauckien Dirx Jorritsma, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Symon Bruyningamr. brouwerLeeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe vanSneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator over de nagelaten kinderen vanBoer
verkoper van 1/4wijlen Sjoerd Teekes, gezamenlijke erfgenamen van
erflaterwijlen Foeke Dirx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutjen Teekes Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Lyckles koopt, na niaar, huis '`t Moriaantje', zz. Noorderhaven, op de hoek bij de Kettingbrug. Ten O. Ruyrd Lyckles, ten W. de straat, ten N. de haven, ten Z. Jan de Reus. Gekocht van erven Foeke Dirx Jorritsma x Doutjen Takes Jonas.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-012 Noorderhaven 2huis
eigenaarRuerd Lykles
gebruikerRuerd Lykles c.s.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-012 Noorderhaven 2huis
eigenaarRuurd Lykles
gebruikerPytter Lucas
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Jarigs


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0228r van 30 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 2Noorderhaven ZZ hoek kettingbrughuis genaamd het Moriaantje
 
koperMychiel Pytters Romerman, gehuwd metturfvoeder800-00-00 CG
koperAkke Hessels turfvoeder
huurderClaas Jans c.u.
huurderLykle Dirks
naastligger ten oostenSchelte Tjepkes
naastligger ten zuidende Reus
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjepke Blokmr. kompasmaker en verver


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 430r van apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 2Michiel Pytters, (timmerman?) x Akke Hessels koopt huis 'het Moriaantje' op de hoek Noorderhaven zz. bij de Kettingbrug. Ten O. Schelte Tjepkes, ten W. de straat, ten Z. de Reus, ten N. de haven. Gekocht van Tjepke Blok, mr. verver en kompasmaker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe Hogerhuis


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-012 Noorderhaven 2Lambert Adama, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-012 Noorderhaven 2Michiel Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-012 Noorderhaven 2Michiel Pieters3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Lourens Adams Lentz... 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Michiel Pieters Romerman... 2:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-192Noorderhaven 2Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-192Noorderhaven 2Lourens Lens bestelder


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Gosse Nijdam, overleden op 21 september 1827scheepstimmerbaas Noorderhaven C 192, testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks van der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik, wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 490Noorderhaven 2Gosse Siedzes NijdamHarlingenscheepstimmerknegthuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Aaltje Freerks van der Hout... HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Elisabeth Lammerts Pollema... HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Trijntje Luitjes Dorenstra... ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-192NoorderhavenAaltie van der Hout58 jGrouwv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-192NoorderhavenSies Nijdam19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-192NoorderhavenFreerk Nijdam15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Jeltje Baantjer, overleden op 29 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat C 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Noorderhaven 2Aaltje Sydses Blok, overleden op 5 mei 1850geboren 13/10/1849, dochter van Syds Blok, metselaar (Noorderhaven C 192) en Maaike Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Cecilia/Sytske van der Haring... Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Noorderhaven 2Jurjen Johannes van der Heide... 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 490C-192 (Noorderhaven )Meindert K. Lapwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 490C-186 (Noorderhaven)Elske Jans Kroesewoonhuis


1882 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50059 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 van 1 mrt 1882
adressoortbedraggebruik
C-186Noorderhaven 2koopaktehuis
 
verkoperElske Jans Croese
koperChristelijk Gereformeerde Gemeente
koperThomas Bos (q.q.)
koperHendrik Sytsma (q.q. te Midlum)


1895 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 2Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacob Kuipers een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 186 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 490Noorderhaven 2 (C-186)Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker)huis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 2Tj. de Jongbakker
Noorderhaven 2aA. v/d Sluisletterzetter
  terug