Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 208-0208-0208-021C-182C-177


Naastliggers vanNoorderhaven 20
ten oostenNoorderhaven 22
ten zuidenGrote Bredeplaats 17
ten westenNoorderhaven 18
ten noordende Noorderhaven


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055r van 1 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]148‑05‑00 cg1/6 huis
koperJacob Hiddes, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Hoytes
naastligger ten oostende brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendricks ijzerkramer
naastligger ten noordenNoorderhaven
eerdere eigenaarhet nagelaten weeskind van wijlen Harmen Janssen, gehuwd metlijndraaier
eerdere eigenaarwijlen Susanna Jurjens
verkoperClaes Hoytessoldaat onder Graaf Willem


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118v van 1 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hiddes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236r van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven ZZ]725‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Thoenis Alberts, gehuwd met
koper van 1/2Rints Syuerdts
koper van 1/2Jacob Reyns, gehuwd met
koper van 1/2Mary Thoenis
naastligger ten oostenals huurder Sierck Jetses
naastligger ten zuidenBoldewijn Jansen
naastligger ten westenTyman Gerbrants
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: noorder nieuwe haven] en straat
verkoperJacob Hiddes, weduwe van
verkoperTrijncke Hoytes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0237r van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20[doorgehaalde akte]00‑00‑00 cghuis
doorgehaalde akte


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMevis Pybes mr. kuiper


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMevis Pybes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0038r van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ750‑00‑00 cghuis
koperJacob Sytses, gehuwd metmr. kuiper
koperAntie Taekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Visscher
naastligger ten zuidende kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes mr. bakker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Stijntie Sickes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Ewert Arjens
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoper van 1/3Dieucke Mevis, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Willem Jansen
verkoper van 1/3Wypk Mevis, gehuwd met
verkoper van 1/3Ewert Jacobs
verkoper van 1/3Geertie Mevis, gehuwd met
verkoper van 1/3Pieter Jelles, als kinderen en erfgenamen van hun ouders
erflaterwijlen Mevis Piebes, gehuwd met
erflaterwijlen Wibrich Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sytses, mr. kuiper x Antie Taekes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. erven Claes Visscher, ten W. Stijntie Sickes wv Evert Arjens, ten Z. erven bakker Meyle Uilckes, ten N. die straat en haven. Gekocht van Dieucke Mevis wv Willem Ienses voor 1/3, Wypk Mevis x Evert Jacobs voor 1/3, en Geertie Mevis x Pieter Jelles voor 1/3, als erven van hun ouders Mevis Piebes x Wybrig Jans, voor 750 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenbewoner Jacob Sytses mr. kuiper


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sytses kuiper


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Sytzes mr. kuiper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137v van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sytses mr. kuiper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 148Noorderhaven 20huis
eigenaarJacob Sytses
gebruikerJacob Sytses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 97rNoorderhaven 20huis
eigenaarJacob Sytses
gebruikerJacob Sytses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121r van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ tussen Vismarkt en Kettingbruggen350‑14‑00 gghuis
koperInne Minnes c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgerhopman Beima
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgerhopman Beima
naastligger ten westenerfgenamen v Heere Wyberens
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperSytse Jacobsmr. kuiper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ tussen Vismarkt- en Kettingbrug550‑16‑00 cghuis
koperTiebbe Zyerx, gehuwd metschipper
koperJanke Goslinghs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen hopman Beyma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen hopman Beyma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Here Wyberens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperInne Minnes, gehuwd met
verkoperAeltie Hanses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio Noorderhaven 20huis
eigenaarTjebbe Zierks
gebruikerTjebbe Zierks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sweer Clases
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tjebbe Sjerks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 97vNoorderhaven 20huis
eigenaarSierk Tjibbes
gebruikerSierk Tjibbes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183r van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierk Tiebbes van der Ley


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolkjen Sioerds


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en de Kettingsbrug1500‑00‑00 cghuis
koperCornelis Bouwes, gehuwd metmr. zeilmaker
koperAntie Jans
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperSierk Tjebbes van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bouwes (Schiere), mr zeilmaker x Antie Jans koopt een mooi huis, zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbrug. De koper moet de muur die dient tot scheiding van dit huis en het huis ten O., dat ook van de verkoper is, zo hoog laten als hij nu is en samen met de eigenaar ten O. onderhouden. Zie acte. Gekocht van Sierk Tjebbes v.d. Ley, voor 1500 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-020Noorderhaven 20Cornelis Bouwes, bestaande uit 4 personen13‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 97vNoorderhaven 20huis
eigenaarCornelis Bouwes
gebruikerCornelis Bouwes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-020, fol. 135vNoorderhaven 20Cornelis Bouwes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderenzeylmaeker36:0:00 cg6:0:00 cgbestaet maetigh wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bouwes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0214r van 31 aug 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bouwes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Barents


1756 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 20 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 20 (noordgevel)ZeilmakerAfbeelding van een zeilmaker die zijn naald door een zeil heenhaalt, in een cartouche. Daaronder '1756'Vroeger woonhuis van een lid van de oude firma Zeilmaker & Co, die een grote lijnbaan en zeilmakerij had


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 98vNoorderhaven 20huis
eigenaarCorneles Bouwes
gebruikerCorneles Bouwes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020 , folio 98vNoorderhaven 20huis
eigenaarCornelis Bouwes
gebruikerCornelis Bouwes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021 , folio 165vNoorderhaven 20huis
eigenaarCornelis Bouwes
gebruikerCornelis Bouwes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBouwe Jetzes Boomsma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021 , folio 165vNoorderhaven 20huis
eigenaarCornelis Bouwes wed.
gebruikerCornelis Bouwes wed.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021 , folio 165vNoorderhaven 20huis
eigenaarCornelis B. Schiere
gebruikerCornelis B. Schiere
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-020, pag. 121Noorderhaven 20B. Schiere


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0230v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ600‑00‑00 cgpakhuis
koperJacob Wassenaar notaris
huurderJacob Wassenaar notaris30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Beyma
naastligger ten zuidende heer Beyma
naastligger ten westenJan Schiere koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
verkoperwijlen S. Schaaff


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenB. Schiere


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-021 , pag. 161Noorderhaven 20Bouwe Schiere 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Bouwe Cornelis Schiere... Bouwes S, en Anna Jans Walig; BS ovl 1816, huw 1817, ovl 1827, huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-182, zeylmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-185, zeylmakerij; medegebruiker Jan Jacobs Klundert, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 20Bouwe Schierefl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-182Noorderhaven 20Bouwe SchiereBouwe Schierezeylmaker


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 121 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-182Noorderhaven 20Uiltje Bakker, overleden op 7 februari 1827wed. Bouwe Kornelis Schiere (overleden 25/12/1816), moeder van Maaike (vrouw van Willem Schreuder, mr. goud/zilversmid Leeuwarden), Anna en Trijntje Bouwes Schiere, beide een winkelneringdrijvende Noorderhaven C 182. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 8 jan 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-182Noorderhaven 20koopaktefl. 1400huis C-182
 
verkoperMaaike Schiere (te Leeuwarden)
verkoperAnna Schiere
verkoperTrijntje Schiere
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 513Noorderhaven 20erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenhuis en erf (130 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 161 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-182Noorderhaven 20Abraham Fredriks de Ruiter, overleden op 23 januari 1834koopman Noorderhaven C 182, man van Gerritje Pieters, winkeliersche (erft vruchtgebruik), vader van Frederik, boekhandelaar, Tjietske (vrouw van Obbe Sjoerds Schaafsma, koopman), Pieter, grutter en minderjarige Rinse Abrahams de Ruiter. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Gerritje Pieters... BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-179; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-182; VT1839; geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dani?ls en Tjitske IJnses; kind: Pieter ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Marijke Thysses Stoef... HRL, ongehuwd, naaister 1855, dv Matthijs S, en Antje Houtkoopman; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-182, supp wijk G-402; geb 26 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-182NoorderhavenGerrytje Pieters65 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
C-182NoorderhavenRinze A de Ruiter23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-182NoorderhavenMaaike de Groot21 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 131 van 28 mei 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-182Noorderhaven 20koopaktefl. 1700huis aan de Noorderhaven C-182
 
verkoperGerritje Pieters (wv Abraham Frederiks de Ruiter)
koperJacob Tjeerds Vellinga


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 513Noorderhaven 20 Jacob s VellingaHarlingende gevel van voren geheel vernieuwd en tot een winkel verbouwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Antoinette ten Zweege... huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 513Noorderhaven C-182erv. Gerrit J. Veenstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 513Noorderhaven C-177 Gerrit Schutten woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 513Noorderhaven 20 (C-177)Douwe van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 20E.H. Kroonkantoorbediende
Noorderhaven 20D.W. Kroonkleermaker
Noorderhaven 20D.W. Kroonkleermaker


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31542
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32935
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32936
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 20G. (Gerrit) Wierdsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 20beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.085177898406982


  terug