Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 211-009 1-013 A-013A-013
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 211-009 1-014 A-014A-013


Naastliggers vanNoorderhaven 21
ten oostenNoorderhaven 23
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 19


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0118r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0238r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 21noorder nieuwe stad Noorderhaven NZ1267‑17‑00 GGhuis
koperFreerck Claesen, gehuwd met
koperAntie Wybes
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis genaamd Wandschapen het Wanschapen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMaritgien Philips, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Lens?, geassisteerd door haar zwagerijzerkramer
verkoperAlbert Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Claeses x Antie Wybes kopen een huis nz. Noorderhaven.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Auckes erven
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet Groot Wanschapen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-009 Noorderhaven 21Jacob Douwes, bestaande uit 3 personen16‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas R. Mahui koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0122r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 21Noorderhaven NZ [niet vermeld]515‑14‑00 GGhuis
koperSjoerd Harmens, gehuwd metdorpsrechter en mr. schoenmaker
koperLijsbet Minnes Blok
huurderGrietje Sickes 40‑00‑00 CG
huurderwijlen Jaenes van Sloten
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis te Amsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
verkoper q.q.dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
verkoperSybrand Feitema, weduwnaar van
verkoperwijlen Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus Hesseling te Leeuwarden
erflaterwijlen Feddrik Aiises Mahiukoopman


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0157v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 21Noorderhaven NZ1400‑00‑00 CGdeftig huis
koperJacobus Freerks Scheltinga, gehuwd metkoopman
koperBeerntje Minnes
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSjoerd Harmensmr. schoenmaker en dorpsrechter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Freerks Scheltinga, koopman x Beerntje Minnes kopen een huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en Z. de straat en haven, ten W. Jan Jacobs, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sjoerd Harmens, dorpsrechter en mr. schoenmaker te Harlingen, voor 1400 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Drayer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-011 , pag. 2Noorderhaven 21wed. F. Drayer
1-011 , pag. 2Noorderhaven 21Christiaan Lourens


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-013, pag. 2Noorderhaven 21Barend Visscher6‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Christianus Bleekergeb 10 jan 1808 HRL, ovl 9 okt 1812 HRL, ovl wijk A-013, N.H., ged 24 jan 1808 HRL, zv Fedde Hendriks B., en Grietje Johannes dekker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 van 20 mrt 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-013Noorderhaven 21koopaktefl. 16551/2 deel in huis A-013
 
erflaterBeerendtje Vellinga (overleden op 12 november 1811, in leven wv Fedde Dreyer)
erfgenaam en verkoperDirk Vellinga
koperPieter Rodenhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Christiaans Lourens... Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Fedde Hendriks Bleeker... huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Jan Feersma... Kerk HRL 1805, 1809, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1827, ovl 1865; gebruiker van wijk A-013, eigenaar is P. Rodenhuis, medegebruiker Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Pieter Ypes Rodenhuis... 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-014Noorderhaven 21Barend Jansen Visser... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-013Noorderhaven 21P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
A-013Noorderhaven 21P Rodenhuis Christ. Lourens wed
A-013Noorderhaven 21P Rodenhuis Fedde Bleeker timmerknegt
A-014Noorderhaven 21B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 313Noorderhaven 21erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis of zeilmakerij (176 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven A-013Barend Visser & zoonzeilmakerij
Sectie A nr. 313Noorderhaven A-014Barend Visser & zoonzeilmakerij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven A-013Wijbren Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven 21 (A-013)Jan Dijk (Jellesz.)winkel en kantoor


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 21Dijk & van de Veldejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 21Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop"46Dir. P. Ritzes


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. NautaNauta & zn., Th.W.machine herstelplaats


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Th.W. Nauta & Zn.590Machineherstelpl.


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautamachine herstelplaats, constructiebouw
  terug