Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 247-126 7-132 C-180C-175
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 247-128 7-132 C-180C-175


Naastliggers vanNoorderhaven 24
ten oostenNoorderhaven 26
ten zuidenGrote Bredeplaats 21
ten westenNoorderhaven 22
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Ariens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Arjen Everts Oosterbaan


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1314‑00‑00 CG4/5 huis
kopervroedsman Evert Arjens Oosterbaan, gehuwd met
koperSibbeltie Wigges
eigenaar van 1/5de koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenRemmert Willems
naastligger ten zuidende weduwe van Ysack Groenewolt
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenvroedsman Sybe Sijens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Ymcke Arjens Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Ulbe Ruyrdtskoopmansbode te Leeuwarden
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Aeffke Arjens Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Theunis Claessenmr. blokmaker
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Steven Seerps Swerms, weduwnaar vanstadsmakelaar
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]wijlen Geertie Arjens Oosterbaan
verkoper q.q.Minse Cornelis, curator overkoopman
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Claeske Arjens Oosterbaan minderjarige
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, vroedsman x Sibbeltie Wigges koopt 4/5 van een huis waarvan hij al 1/5 bezit, zz. Noorderhaven. Ten O. Rinnert Willems, ten W. Sybe Sijes [Hilma], vroedsman, en een doorgaande steeg, ten Z. wd. Ysack Groenewolt, ten N. de straat en haven. Gekocht van Ymcke Ariens Oosterbaan x Ulbe Ruurds, koopmansbode te Leeuwarden, Aeffke Arjens Oosterbaan x Theunis Claesen, mr. blokmaker, Steven Seerps Swerms, stadsmakelaar, als vader van zijn overleden kind bij wl. Geertie Arjens Oosterbaan, en Minse Cornelis als curator over Claeske Arjens Oosterbaan alle vier voor 1/5 deel.


1694 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 24 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 24 (noordgevel)'1694'Vroeger het Vlielander Veerhuis geheten.


1694 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 24 (geveltop), HarlingenNoorderhaven 24 (geveltop)Op de geveltop een schilhoudende leeuw met op het schild een ankerVroeger het Vlielander Veerhuis geheten


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan
naastligger ten oostensteeg


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1025‑00‑00 GGhuis
koperdr. Hesselius Suringar, gehuwd metde Lijnbaan
koperTeetske Everts Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Rimmerts pottenbakker
naastligger ten zuidenWiltie Wattinga
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman E. A. Oosterbaan, gehuwd met
verkoperSibbeltie Wigges


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Noorderhaven 243 kamers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerEmmeric Eelckes
gebruikerWillem Dirks
gebruikerCornelis Jansen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Hesselus Suringar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Zuiringar
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Noorderhaven 24caemers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerCornelis Jans
gebruikerWillem Dirx
gebruikerCornelis Jobs
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Noorderhaven 24camers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerWillem Dirks cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Taetske Everts Oosterbaan


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Theunis Blok


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg van de blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArrien Teunis Block koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
opmerking[in het register vermeld als 7-127]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Noorderhaven 24kamers
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerWillem Dirks cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg gaand van de Blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArjen Teunes Blok koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 147v van jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 24(bis) Teunis Arjens Blok, meerderjarig jongman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sjoerd Pytters Aardenburg, mr. molenaar, een mooi huis en hof zz. Noorderhaven. Met voorwaarden en beschrijving van het huis. Het heeft vrij in- en uitgang door een steeg ten W. en de grote keuken naast het grote huis in de steeg ten O., waarvan ook burgemeester Bretton gebruik maakt, alsmede het kleine huis ten N. v.d. grote keuken etc. Ten O. de verkoper, ten W. de steeg, ten Z. burgemeester Bretton en Jacobus Groenewoud, ten N. die straat en haven. Gekocht van Arjen Teunis Blok, voor 1900 gg.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1900‑00‑00 GGhuis met touwwinkel, en hof
koper door niaarTeunis Arjens Blok jongman veniam aetatis
geniaarde koperSioerd Pytters Aardenburg c.u.mr. molenaar
begunstigde van een lijfrenteJanke Arjens, weduwe van50‑00‑00 CG
begunstigde van een lijfrentewijlen Ulbe Ruirds
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Ulbes50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenburgemeester P. Bretton
naastligger ten zuidenJacobus Groenewoud
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperArjen Teunis Blokkoopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Arjens Blok


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-126 Noorderhaven 24Teunis Blok, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaarTeunis Blok
gebruikerTeunis Teunis Blok
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Noorderhaven 24kamer of tuin
eigenaarTeunis Blok
gebruikerTeunis Blok
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTheunis Block


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ2650‑00‑00 CGhuis en hof
koperJan Gelinde koopman
huurderPiebe Talma c.sorore90‑00‑00 CG
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Ulbes50‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot
naastligger ten zuidende weduwe van B. Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van dr. Crytenburg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Teunis Arjens Blokkoopman
verkoper van 1/2Cornelis Arjens Blokmr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gelinde, koopman, koopt een huis en hof zz. Noorderhaven, met alle goederen daarin en verhuurd aan Piebe Talma en zijn zuster, voor 90 cg. per jaar en een jaarlijkse rente van 50 cg, te betalen aan Trijntje Ulbes zolang zij leeft. Geen grondpacht. Het huis heeft vrij in- en uitgang door een steeg ten W. en door de grote keuken in de steeg ten O., in welke laatste steeg ook wd. B. Schaaf vrij in- en uitgang heeft alsmede het huis van Jan Hendriks Pot ten N. v. die grote keuken. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten W. de openbare steeg, ten Z. wd. Benjamin Schaaf en wd. dr. Crijtenburg, ten N. de straat en haven. Gekocht van Teunis Arjens- en Cornelis Arjens Blok, mr. glasemaker, elk voor 1/2, voor 2650 cg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gelinde


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gelinde


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1906‑21‑00 GGhuis
koperJurjen Okkes, gehuwd metkoopman
koperGeertje Douwes
naastligger ten oostenEise Geerts n.u.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff
naastligger ten westenBouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes (v.d. Stok?) x Geertie Douwes koopt een huis, zeer geschikt tot negotie of fabricage, met een hof en plaets erachter, zz. Noorderhaven. Het is nagelaten door wl. Jan Gelinde. Er is een steeg ten W. en een kamer met geschilderd behang. Uitgebreide beschrijving. In de steeg ten O. heeft ook het huis ten O. een in- en uitgang. Ten O. Eise Geerts, ten W. Bouwe Jetses Boomsma, ten Z. erven Syds Schaaff, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jarig Gelinde x Henderina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor 1906 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Adema


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1900‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Adema, gehuwd metuitdrager
koperAaltje van Dalzen
toehaaktwee gouden dukaten
huurderHarmanus Betzouw c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten oostenS. Schaaf q.q.
naastligger ten oostenM. Blok q.q.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten zuidenS. Schaaf q.q.
naastligger ten zuidenM. Blok q.q.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsma koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven of straat]
verkoperJurjen Okkes van der Stok, weduwnaar vanmr. metselaar en koopman
verkoperwijlen Geertje Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Adema, uitdrager x Antje van Dalzen koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. erven Teunis Anthoni, en S. Schaaff en Minne Blok qq., ten W. een doorgaande steeg en een pakhuis van de koopman Bouwe Jetzes Boomsma, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Jurjen Okkes v.d. Stok, mr. metselaar wv Geertje Douwes, voor 1900 cg. en 2 gouden ducaten.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ4000‑00‑00 CGhuis en herberg
koperJan Tobias schuitschipper
koperFreerk Lyckeles schuitschipper
koperCornelis Arjens Visser schuitschipper
koperSipke van Slooten schuitschipper
koperSimon Oenes schuitschipper
protesteertHein Mollema
protesteertTijs Johannes Stoef
protesteert q.q.Hein Mollema, gelastigde
protesteert q.q.Tijs Johannes Stoef, gelastigden van
protesteertJan Scheltes van der Mey
protesteertTjepke Sakes
protesteertJelmer Johannes
protesteertJan Simons de Haan
protesteertSimon Jansen de Haan
protesteertCornelis Arjens Jonker
protesteertJacob Jansen
naastligger ten oostenS. Schaaff q.q.
naastligger ten oostenMinne Blok q.q.
naastligger ten zuidenS. Schaaff q.q.
naastligger ten zuidenMinne Blok q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes Adema, gehuwd metherbergier
verkoperAaltje van Dalzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tobias, Freerk Lijkeles, Cornelis Arjens Visser, Sipke van Sloten en Symon Oenes, allen schuitschippers, in qlt. als officieren van het Schuitschippersgilde te Harlingen, kopen een huis en herberg zz. Noorderhaven, 'het Schippersgezelschap', verhuurd aan de verkoper. Het heeft diverse boven en beneden vertrekken. Ten O. en Z. S. Schaaff en Minne Blok, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Er is door Hein Mollema en Tijs Johannes Stoef voor zichzelf en als gelastigden van Jan Scheltes v.d. Mey, Tjepke Sakes (Blok?), Jelmer Johannes, Jan Simons de Haan, Jan Jans de Haan, Cornelis Arjens Jonker en Jacob Jans, allen mede-gildebroeders van het genoemde gilde als supplianten etc. etc.? Gekocht van Johannes Adema, herbergier x Antje van Dalsen, voor 4000 cg en 2 zilveren lepels.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ280‑21‑00 GG1/5 huis en herberg
koperAugustus Robbertus van Dalsen notarishet Schippers Gezelschap
huurderHendrik Hemstra 150‑00‑00 CG
naastligger ten oostenH. Westra q.q.
naastligger ten zuidenH. Westra q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet pakuis van Bouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Thomas Janes van Slooten, curator overkoopman
verkoperCornelis Arjens Visseroud schuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. publ., koopt 1/5 van een huis en herberg 'het Schippersgezelschap', zz. Noorderhaven, verhuurd aan Hendrik Hamstra. Ten O. en Z. dr. Hendrik Westra in qlt., ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang door die steeg, maar het onderhoud ervan komt vanaf de Noorderhaven tot het pakhuis van Bouwe Jetses Boomsma voor diens rekening. Gekocht van de gelastigde (Thomas van Slooten) van Cornelis Arjens Visser, in qlt, voorheen schuitschipper, maar nu varend op het schip van oorlog Pallas, voor 280 gg. Zie verder de acte.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende eigenaar van herberg het Schippers Gezelschap


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ230‑00‑00 CG1/5 huis en herberg
koperMaayke Jacobs Kok, weduwe vanhet Schippers Gezelschap
koperwijlen S. van Slooten
huurderHendrik Hemstra kastelein150‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Tobiascommissaris van het Harlinger veer op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaayke Jacobs Kok wv (Sipke?) van Slooten koopt 1/5 van de herberg 'Het Schippersgezelschap', zz. Noorderhaven, verhuurd aan de kastelein Hendrik Hemstra?. Ten O. en Z. dr. Westra, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Gekocht van de gelastigde (Jacob Wassenaar, notaris) van erven Jan Tobias, commissaris van het Harlinger veer op Amsterdam, voor 230 cg. Zie de 10 voorwaarden in de acte.).


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenherberg het Schippersgezelschap


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 37 van 22 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 3700huis C-180
 
verkoperTjeerdtje van Sloten c.s.
koperKlaas Wierds (c.s.)


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 38 van 22 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24renversaalfl. 3700huis C-180
 
Klaas Wierds (c.s.)
Tjeerdtje van Sloten c.s.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-132, pag. 155Noorderhaven 24Claas Wierds6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Claas Wierds van den Berg... Bart Walstra bij hem in huis; BS ovl 1811; huw 1816, ovl 1825, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-180, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-193; gebruiker is Samuel S. de Jong, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-180Noorderhaven 24Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 215 en 233 van 10 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24provisionele en finale toewijzingfl. 2150logement het Schippersgezelschap C-180
 
verkoperKlaas Wierds van den Berg
verkoperAnna Sabina Jans
koperHarmen Freerks (te Emden)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 1450huis en logement genaamd het Schippershuis of Schippersgezelschap C-180
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperHendrik Baukes Komst
koperKlaaske Annes Bleeker


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 82 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-180Noorderhaven 24Remke Baukes Komst, overleden op 12 mei 1824varensgezel, overleden in Indische Zee, broer van Hendrik, kastelein (Noorderhaven C 180), Tonke, zeeman zonder vaste woonplaats (op reis naar Bordeaux) en Geerard Baukes Komst, verver Workum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 107 van 15 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 1100huis C-180
 
verkoperTjerk Johannes Alta
verkoperJohannes Tjerks Alta
koperSybout Pekelaar
koperFettje Oostendorp
cessionarisBarend Visser En Zoon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 518Noorderhaven 24Hendrik Baukes KomstherbergierHarlingenhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Dieuwke Anes Molenaar... 1865 HRL, huwt met Marinus Thomas van Slooten op 28 mei 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1829, ovl wijk C-180, dv Ane Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Jan Jarigs Donker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Klaas A Bleekergeb 1792 Franeker, ovl 22 nov 1854 HRL, logementhouder, zv Anne B en Antje Tuinstra; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-181; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-180; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-180Noorderhaven 24K Bleeker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-180NoorderhavenKlaas A Bleeker47 jlogementhouderFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenMietje Cristoffels47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenJan Donker39 jpakhuisknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenGrietje de Boer40 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenAuke Donker6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJarig Donker3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenLieuwkje Donker14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJantie Donker12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJarigje Donker10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24hendrik b komst105 gl.5.00 gl.8.000 gl.3.00 gl.4.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Cornelis Roelofs Peizel... broodbakker 1851, zv Roelof P, en Rixie Pieters Voets; BS huw 1825, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-180; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Grietje Aukes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Metje Sinkelaar... 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 518Noorderhaven C-180Louw Balkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 518Noorderhaven C-175Albert Jans Rooswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24 (C-175)Albert J. Rooswoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Noorderhaven 24Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 24 Douwe Zeijlemakerlogementhouderf. 1000f. 1200


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 24D. Zeijlemaker173Logement "Eilander Veerhuis"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 24D. Zeijlemaker173Logement "Eilander Veerhuis"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 24D. de Groothotelhouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. de Groot173Logement


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. de Groot752Logement


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32382
Noorderhaven 24Christoffel de Groot


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38023
Noorderhaven 24Dirk de Groot


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 24E. (Elizabeth) van Delden


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 24, HarlingenNoorderhaven 24Sj. BeukerEilanden, dehotel - pension


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 24rijksmonument 20578


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24
  terug